Lời chia buồn

Thường trực HĐTQ HPVN và cá nhân tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới HĐHP TP HCM , với anh Phạm Đức Kỳ cùng toàn thể gia quyến! Xin được dâng nén hương thơm Bái vọng hương hồn Cụ Phạm Đức Thưởng!

Chủ tịch

Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments