Lời chia buồn

0
808

Thường trực HĐTQ HPVN và cá nhân tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới HĐHP TP HCM , với anh Phạm Đức Kỳ cùng toàn thể gia quyến! Xin được dâng nén hương thơm Bái vọng hương hồn Cụ Phạm Đức Thưởng!

Chủ tịch

Phạm Vũ Câu