Lời chia buồn

Thay mặt TT HĐHPTPHN và cá nhân tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới HĐHPTP/HCM và gia đình ông Phạm Đức Kỳ‎ và cầu mong bác Phạm Đức Thưởng sớm an lạc nơi Niết bàn./.
Chủ tịch
Phạm Quang Nhuệ

Bài trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments