Mười sự kiện nổi bật năm 2011

0
1280

Mười sự kiện nổi bật trong hoạt động
của HỌ PHẠM VIỆT NAM năm 2011
(theo thứ tự thời gian)

Năm 2011 là một năm Họ Phạm Việt Nam trong cả nước có nhiều hoạt động sôi nổi và có hiệu quả, thể hiện sự phát triển về chất trong hoạt động việc họ, làm cơ sở cho việc đổi tên Ban Liên lạc Họ Phạm Việt Nam thành Hội đồng Họ Phạm Việt Nam. Ban Biên tập THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM và Ban Biên tập Trang tin điện tử hophamvietnam.org đã chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật trong hoạt động của Họ Phạm Việt Nam. Mười sự kiện đó là:

1. Quỹ Tấm lòng vàng Họ Phạm Việt Nam được thành lập ngày 25.3.2011, tổ chức Lễ ra mắt tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội ngày 29.5.2011. Quỹ thường xuyên hoạt động: trao Giấy biểu dương và thăm hỏi gia đình anh Phạm Văn Chính (Hà Nội, tháng 10), trao trợ cấp gia đình anh Phạm Thắng (Thừa Thiên, tháng 11).

<< * * * >>

2. Lễ vinh danh nhân tài Họ Phạm Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức ngày 29.5.2011 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội..

<< * * * >>

3. Đêm âm nhạc Họ Phạm “Mọi trái tim-Một tấm lòng” được tổ chức ngày 18.8.2011 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh nhân dịp Giỗ Thượng Thủy Tổ.

<< * * * >>

4. Cả nước tổ chức Lễ giỗ Thượng Thủy tổ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu lần thứ 1466, nổi bật nhất là Lễ giỗ ở Đình Ngoại (Thanh Liệt, Hà Nội), quê hương Người và TP Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 7 Tân Mão (tức 19.8.2011).

<< * * * >>

5. Dựng tượng Danh nhân Phạm Tu, Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam tại Huế (nhà thờ Họ Phạm làng An Ninh Hạ) ngày 21.8.2011.

<< * * * >>

6. Hai thành phố lớn ở miền Trung là Đà Nẵng và Huế có đường phố mang tên Phạm Tu.

<< * * * >>

7. Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập BLL Họ Phạm Việt Nam (24.10.1996 – 24.10.2011) được tổ chức ngày 23.10.2011 tại Hà Nội, tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm qua 15 năm hoạt động và vinh danh 15 vị có nhiều công lao với việc họ.

<< * * * >>

8. Hội nghị lần thứ hai BLL toàn quốc Họ Phạm Việt Nam khóa VI kiện toàn tổ chức, đổi tên BLL Họ Phạm Việt Nam thành Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, bổ sung sửa đổi Quy chế thành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam với tổ chức theo hệ thống ngành dọc 5 cấp có quy định lề lối hoạt động rõ ràng.

<< * * * >>

9. Nhiều Ban Liên lạc, nhiều Hội đồng họ Phạm mới thành lập hoặc tổ chức Đại hội để đổi mới, nâng cao quy mô và chất lượng hoạt động. Cấp tỉnh: Kinh Bắc, Nam Định, Quảng Ngãi; Quảng Ninh, Hòa Bình, Quảng Nam-Đà Nẵng; cấp huyện hoặc tương đương: TP Hạ Long (Quảng Ninh), Từ Sơn, Thuận Thành (Bắc Ninh), Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), Hoài Ân, An Lão (Bình Định), TP Hà Giang, Vũ Thư (Thái Bình).

<< * * * >>

10. Lễ khánh thành Công trình Tu bổ tôn tạo đình thờ Đô hồ Đai vương Phạm Tu ngày 19.12.2011.

BBT THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM
BBT Trang tin điện tử www.hophamvietnam.org