MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TỔNG KẾT GIẢI CHUNG KẾT QUẦN VỢT HỌ PHẠM VIỆT NAM LẦN III TẠI TP HỒ CHÍ MINH

0
863