MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN TẠI HÀ GIANG CỦA ĐOÀN BAN TRI ÂN THIỆN NGUYỆN HĐTQ HPVN 7/11/2020

0
550