MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU TẠI ĐÌNH NGOẠI, THANH LIỆT, THANH TRÌ, HÀ NỘI NGÀY 30/8/2018 (20 THÁNG 7 MẬU TUẤT)

0
2232