MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU 2019 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

0
394