Trang chủGIỚI THIỆU" Mừng Sinh Nhật CLB Tròn Một Tuổi "

” Mừng Sinh Nhật CLB Tròn Một Tuổi “

 

 

 

 

 
CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam Thông báo kế hoạch chương trình

” Mừng Sinh Nhật CLB Tròn Một Tuổi “

 

KẾ HOẠCH
A. Tổ chức kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam
“ 1 năm những cống hiến và trải nghiệm 21 / 06 / 2015 – 21 /06 / 2016”

CLB Tuổi Trẻ họ Phạm Việt Nam là một tổ chức thành viên trực thuộc Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, có quy chế hoạt động riêng phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và đặc điểm của giới trẻ. CLB tập trung vào 3 hoạt động chính:

 • KẾT NỐI GIAO LƯU, CHIA SẺ VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • TÌM HIỂU VĂN HÓA LỊCH SỬ DÒNG HỌ
 • ĐÀO TẠO & HƯỚNG NGHIỆP
 1. Nhằm thực hiện tốt chương trình trong năm 2015. Theo phương hướng kế hoạch câu lạc bộ đề ra trong năm 2016, phát huy những thành quả trong năm 2015. Ban chủ nhiệm CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm sinh nhật câu lạc bộ tròn 1 tuổi như sau:
  I. Mục đích, ý nghĩa:
  – Nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam đối với bạn bè xã hội.
  – Tổng kết lại quá trình 1 năm hoạt động của câu lạc bộ.
  – Tạo ra điểm nhấn, tuyên truyền rộng rãi về phong trào hoạt động của CLB.
  – Tạo được sân chơi giao lưu sinh hoạt đoàn kết cho các bạn thành viên, tình nguyện viên mang họ Phạm tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.
  II. Thời gian, địa điểm
  – Thời gian: Từ 15h30 – 22h00 ngày thứ bảy 18/06/2016.
  – Địa điểm: Sân bóng Minh Đức – Số 8, Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
  III. Nội dung chương trình
  * 15h30 – 17h30: Thi đấu bóng đá giao hữu giữa các thành viên họ Phạm.
  * 17h30 – 18h00: Nghỉ và chuẩn bị ăn tiệc.
  * 18h00 – 18h15: Đại diện BCN phát biểu tổng kết quá trình hoạt động của CLB trong 1 năm qua. Thổi nến, cắt bánh chúc mừng sinh nhật CLB 1 tuổi.
  * 18h15 – 22h00: Ăn tiệc Buffet, giao lưu văn nghệ.
  IV. Đối tượng và Chi phí tham gia
  * Đối tượng tham dự: Tất cả các bạn trẻ mang họ Phạm trên cả nước đều có quyền đăng ký tham dự (Kể cả chưa phải là thành viên của CLB Tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam)
  * Chi phí:
  – Sinh viên: 50.000đ
  – Người đi làm: 100.000đ
  * Quà tặng: mỗi thành viên tham gia được tặng 01 áo phông của CLB
  *** Thời hạn đăng ký: 18h00 ngày 16/06/2016 để BTC chuẩn bị được chu đáo thành công nhất.
  *** Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức chương trình:
  – Ban Tổ chức: Phạm Thành Công 0914543883, Phạm Ngọc Anh 0904868686, Phạm Văn Hưng 0973517596
  – Văn nghệ: Phạm Thúy Linh 0983 205 986 (Đăng ký giao lưu văn nghệ)
  – Bóng đá: Phạm Minh Quyết 0988 388 088 (Đăng ký giao hữu bóng đá)

Sự hiện diện của các bạn là nguồn động lực lớn để CLB tổ chức

Thay mặt Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam

Chủ nhiệm Phạm Thành Công

 

 

 

 

 
CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam Thông báo kế hoạch chương trình

” Mừng Sinh Nhật CLB Tròn Một Tuổi “

 

KẾ HOẠCH
A. Tổ chức kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam
“ 1 năm những cống hiến và trải nghiệm 21 / 06 / 2015 – 21 /06 / 2016”

CLB Tuổi Trẻ họ Phạm Việt Nam là một tổ chức thành viên trực thuộc Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, có quy chế hoạt động riêng phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và đặc điểm của giới trẻ. CLB tập trung vào 3 hoạt động chính:

 • KẾT NỐI GIAO LƯU, CHIA SẺ VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • TÌM HIỂU VĂN HÓA LỊCH SỬ DÒNG HỌ
 • ĐÀO TẠO & HƯỚNG NGHIỆP
 1. Nhằm thực hiện tốt chương trình trong năm 2015. Theo phương hướng kế hoạch câu lạc bộ đề ra trong năm 2016, phát huy những thành quả trong năm 2015. Ban chủ nhiệm CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm sinh nhật câu lạc bộ tròn 1 tuổi như sau:
  I. Mục đích, ý nghĩa:
  – Nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam đối với bạn bè xã hội.
  – Tổng kết lại quá trình 1 năm hoạt động của câu lạc bộ.
  – Tạo ra điểm nhấn, tuyên truyền rộng rãi về phong trào hoạt động của CLB.
  – Tạo được sân chơi giao lưu sinh hoạt đoàn kết cho các bạn thành viên, tình nguyện viên mang họ Phạm tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.
  II. Thời gian, địa điểm
  – Thời gian: Từ 15h30 – 22h00 ngày thứ bảy 18/06/2016.
  – Địa điểm: Sân bóng Minh Đức – Số 8, Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
  III. Nội dung chương trình
  * 15h30 – 17h30: Thi đấu bóng đá giao hữu giữa các thành viên họ Phạm.
  * 17h30 – 18h00: Nghỉ và chuẩn bị ăn tiệc.
  * 18h00 – 18h15: Đại diện BCN phát biểu tổng kết quá trình hoạt động của CLB trong 1 năm qua. Thổi nến, cắt bánh chúc mừng sinh nhật CLB 1 tuổi.
  * 18h15 – 22h00: Ăn tiệc Buffet, giao lưu văn nghệ.
  IV. Đối tượng và Chi phí tham gia
  * Đối tượng tham dự: Tất cả các bạn trẻ mang họ Phạm trên cả nước đều có quyền đăng ký tham dự (Kể cả chưa phải là thành viên của CLB Tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam)
  * Chi phí:
  – Sinh viên: 50.000đ
  – Người đi làm: 100.000đ
  * Quà tặng: mỗi thành viên tham gia được tặng 01 áo phông của CLB
  *** Thời hạn đăng ký: 18h00 ngày 16/06/2016 để BTC chuẩn bị được chu đáo thành công nhất.
  *** Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức chương trình:
  – Ban Tổ chức: Phạm Thành Công 0914543883, Phạm Ngọc Anh 0904868686, Phạm Văn Hưng 0973517596
  – Văn nghệ: Phạm Thúy Linh 0983 205 986 (Đăng ký giao lưu văn nghệ)
  – Bóng đá: Phạm Minh Quyết 0988 388 088 (Đăng ký giao hữu bóng đá)

Sự hiện diện của các bạn là nguồn động lực lớn để CLB tổ chức

Thay mặt Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam

Chủ nhiệm Phạm Thành Công

 

 

 

 

 

 

CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam Thông báo kế hoạch chương trình

” Mừng Sinh Nhật CLB Tròn Một Tuổi “

 

KẾ HOẠCH
A. Tổ chức kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam
“ 1 năm những cống hiến và trải nghiệm 21 / 06 / 2015 – 21 /06 / 2016”

CLB Tuổi Trẻ họ Phạm Việt Nam là một tổ chức thành viên trực thuộc Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, có quy chế hoạt động riêng phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và đặc điểm của giới trẻ. CLB tập trung vào 3 hoạt động chính:

 • KẾT NỐI GIAO LƯU, CHIA SẺ VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • TÌM HIỂU VĂN HÓA LỊCH SỬ DÒNG HỌ
 • ĐÀO TẠO & HƯỚNG NGHIỆP
 1. Nhằm thực hiện tốt chương trình trong năm 2015. Theo phương hướng kế hoạch câu lạc bộ đề ra trong năm 2016, phát huy những thành quả trong năm 2015. Ban chủ nhiệm CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm sinh nhật câu lạc bộ tròn 1 tuổi như sau:
  I. Mục đích, ý nghĩa:
  – Nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh CLB Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam đối với bạn bè xã hội.
  – Tổng kết lại quá trình 1 năm hoạt động của câu lạc bộ.
  – Tạo ra điểm nhấn, tuyên truyền rộng rãi về phong trào hoạt động của CLB.
  – Tạo được sân chơi giao lưu sinh hoạt đoàn kết cho các bạn thành viên, tình nguyện viên mang họ Phạm tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.
  II. Thời gian, địa điểm
  – Thời gian: Từ 15h30 – 22h00 ngày thứ bảy 18/06/2016.
  – Địa điểm: Sân bóng Minh Đức – Số 8, Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
  III. Nội dung chương trình
  * 15h30 – 17h30: Thi đấu bóng đá giao hữu giữa các thành viên họ Phạm.
  * 17h30 – 18h00: Nghỉ và chuẩn bị ăn tiệc.
  * 18h00 – 18h15: Đại diện BCN phát biểu tổng kết quá trình hoạt động của CLB trong 1 năm qua. Thổi nến, cắt bánh chúc mừng sinh nhật CLB 1 tuổi.
  * 18h15 – 22h00: Ăn tiệc Buffet, giao lưu văn nghệ.
  IV. Đối tượng và Chi phí tham gia
  * Đối tượng tham dự: Tất cả các bạn trẻ mang họ Phạm trên cả nước đều có quyền đăng ký tham dự (Kể cả chưa phải là thành viên của CLB Tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam)
  * Chi phí:
  – Sinh viên: 50.000đ
  – Người đi làm: 100.000đ
  * Quà tặng: mỗi thành viên tham gia được tặng 01 áo phông của CLB
  *** Thời hạn đăng ký: 18h00 ngày 16/06/2016 để BTC chuẩn bị được chu đáo thành công nhất.
  *** Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức chương trình:
  – Ban Tổ chức: Phạm Thành Công 0914543883, Phạm Ngọc Anh 0904868686, Phạm Văn Hưng 0973517596
  – Văn nghệ: Phạm Thúy Linh 0983 205 986 (Đăng ký giao lưu văn nghệ)
  – Bóng đá: Phạm Minh Quyết 0988 388 088 (Đăng ký giao hữu bóng đá)

Sự hiện diện của các bạn là nguồn động lực lớn để CLB tổ chức

Thay mặt Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Họ Phạm Việt Nam

Chủ nhiệm Phạm Thành Công

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments