Trang chủGIỚI THIỆUNhân vật lịch sử: Phạm Khắc Hòe-Người có công đóng góp trong...

Nhân vật lịch sử: Phạm Khắc Hòe-Người có công đóng góp trong việc Bảo Đại thoái vị và kết liễu chế độ phong kiến ở Việt Nam

hòe

Phạm Khắc Hòe sinh năm 1901 trong một gia đình khoa bảng (quê Hà Tĩnh).

Do vợ là người dòng dõi hoàng tộc nên ông được vào làm trong triều đình nhà Nguyễn. Năm 1945, khi đang làm Ngự tiền văn phòng đổng lý, hàm Thượng thư, của vua Bảo Đại thì cách mạng nổ ra. Ông đã trở thành một trong những nhân vật tham gia vào quá trình vận động Bảo Đại thoái vị và là người trực tiếp soạn thảo chiếu thoái vị cho nhà vua ngày 22/8/1945. Phạm Khắc Hoè từ bên trong, phối hợp với các lãnh đạo chủ chốt của Việt Minh tại Huế góp phần làm sụp đổ chế độ phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Và từ đó, ông bắt đầu quá trình tham gia cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau.

Vợ ông là Tôn nữ Diệu Phẩm (1907 – 1983), cháu nội của vua Minh Mạng. Các con đều là những người thành đạt, có đóng góp lớn đối với văn hóa Việt nam:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments