NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC CẤP HĐHP TIÊN LÃNG, Tp HẢI PHÒNG

0
609

Trong 2 ngày, 18 và 25 tháng 1 năm 2015, họ Phạm huyện Tiên Lãng, Tp Hải Phòng đã tổ chức hai sự kiện rất có ý nghĩa, góp phần phát triển tổ chức Hội đồng họ Phạm các cấp trong huyện. Đó là:

– Tổ chức Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập HĐHP xã Kiến Thiết (23/12/2012 – 23/12/2014) và sơ kết 1 năm xây dựng “Dòng họ bình yên” năm 2014, và

– Hội nghị gặp mặt kết nối các hộ doanh nghiệp họ Phạm sản xuất kinh doanh dịch vụ (SXKD-DV) giỏi cấp Thành phố giai đoạn 2011 – 2013.

A- Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập HĐHP xã Kiến Thiết

 

Buổi lễ được tổ chức ngày 18 tháng 01 năm 2015 tại nhà văn hóa thôn Nam Tử II xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tới dự có nhiều đại biểu các cấp chính quyền địa phương: phòng VH-TT huyện, Đài PT-TH huyện, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó CT UBND xã, ông Bùi Hoàng Thức – trưởng Công an xã Kiến Thiết; có TS Phạm Tiến Dũng – nguyên Phó CT UBND Tp Hải Phòng, Chủ tịch HĐHP Tp Hải Phòng; có ông Phạm Tô Thắn – Phó CT HĐHP huyện Tiên Lãng, cùng các ông, bà trong thường trực HĐHP huyện Tiên Lãng; đại biểu HĐHP cụm số 6, cụm số 2; đại biểu 3 dòng họ văn hóa của xã Khởi Nghĩa, xã Tiên Thanh, xã Toàn Thắng; 6 ông trưởng họ, 6 đại biểu hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 6 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào xây dựng dòng họ bình yên, 12 học sinh giỏi cấp huyện và thành phố.

Sau lễ khai mạc ông Phạm Bá Đáo chủ tịch HĐHP xã báo cáo các đại biểu mục đích ý nghĩa kỷ niệm 2 năm HĐHP xã Kiến Thiết làm việc họ và kết quả thực hiện 10 tiêu chí xây dựng dòng họ bình yên. Định hướng nhiệm vụ việc họ năm 2015. Đọc Quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an thành phố Hải phòng, quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, quyết định của Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, thông báo thư khen của Chủ tịch Hội đồng họ Phạm huyện Tiên Lãng, trao tặng các tấm gương xuất sắc tiêu biểu làm việc họ thực hiện các phong trào tại địa phương, các cháu học sinh giỏi cấp huyện và thành phố.

Trước đó ngày 16 tháng 01 năm 2015, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Tiên Lãng đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Ông Phạm Bá Đáo đã nhận giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Ông Phạm Công Khỏe nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Có thể nói hoạt động việc họ của HĐHP xã Kiến Thiết đã đi sâu vào đời sống dòng họ, nâng cao chất lượng dân trí trong cộng đồng, nhân hòa trong dòng họ bình yên. Nếu các dòng họ, các hội đồng gia tộc, HĐHP các cấp trong huyện đều tự nguyện nâng cao nhận thức kết nối dòng họ, hướng tư tưởng vào thông báo số 07, số 08/2012 của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam thì sức mạnh dòng họ, tinh hoa truyền thống dòng họ được nhân lên gấp bao lần. Và, nếu dòng họ nào cũng xây dựng phong trào dòng họ bình yên góp phần xây dựng nông thôn mới như dòng họ Phạm xã Kiến Thiết thì tệ nạn xấu không có đất sống, không có lối bước vào, bước ra gây tội lỗi.

Các đại biểu nhiệt liệt chúc mừng HĐHP xã, các dòng họ và các cá nhân đã đạt được. Sau lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại diện HĐHP huyện đã chủ động đề nghị sau:

– Một là: HĐHP xã, các ông trưởng họ tăng cường kết nối sức mạnh đoàn kết dòng họ, phát triển phong trào, củng cố kiện toàn tổ chức, nhân rộng điển hình tiên tiến, đóng quỹ họ đảm bảo hoạt động thường xuyên, luôn giữ mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể ở cơ sở và HĐHP các cấp.

– Hai là: Đề nghị Công an xã – HĐHP xã sẵn sàng tư vấn cho các dòng họ bạn cùng thực hiện kinh nghiệm tổ chức mô hình này.

– Ba là: Đề nghị UBND xã Kiến Thiết – Công an xã tiếp tục chỉ đạo sâu rộng hơn nữa để các dòng họ làm việc họ trên mặt trận ANTT tại địa phương trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Có thể nói: hoạt động việc họ của HĐHP xã Kiến Thiết rất tốt, đã đi sâu vào đời sống dòng họ, nâng cao chất lượng dân trí trong cộng đồng, nhân hòa trong dòng họ bình yên. Nếu các dòng họ, các Hội đồng gia tộc, HĐHP các cấp trong huyện đều chú ý nâng cao nhận thức kết nối dòng họ theo Thông báo số 07, số 08/2012 của HĐTQ HPVN thì sức mạnh dòng họ, tinh hoa truyền thống dòng họ sẽ được nhân lên nhiều lần. Và, nếu dòng họ nào cũng xây dựng phong trào dòng họ bình yên, góp phần xây dựng nông thôn mới như dòng họ Phạm xã Kiến Thiết thì tệ nạn xã hội không có đất sống, xã hội bình yên .

L7

L8

L5

***

B- Hội nghị gặp mặt giao lưu các doanh nghiệp họ Phạm sản xuất – kinh doanh – dịch vụ giỏi

 

Ngày 25/01/2015 HĐHP huyện Tiên Lãng phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt kết nối các hộ doanh nghiệp họ Phạm sản xuất – kinh doanh – dịch vụ (SXKD-DV) giỏi cấp Thành phố giai đoạn 2011 – 2013 tại nhà văn hóa xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng.

Tới dự Hội nghị có đại biểu HĐHP thành phố Hải Phòng, Hội Nông dân, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài phát thanh và truyền hình huyện Tiên Lãng; Đảng ủy – UBND – UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Nam Hưng; Chủ tịch Hội Nông dân 2 xã: Nam Hưng và Tây Hưng, đại biểu các họ Nguyễn, Vũ, Bùi…cùng hơn 70 đại biểu họ Phạm.

        3 nội dung chính được tọa đàm tại Hội nghị là:

– Tôn chỉ mục đích ý nghĩa hoạt động kết nối của HĐHP các cấp.

– Một số việc họ mà Hội đồng gia tộc, HĐHP các cấp đã làm được từ năm 2011 – 2014.

– Định hướng xây dựng kế hoạch làm việc Họ năm 2015 – 2016 và các năm tiếp theo. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành lâm thời CLB doanh nghiệp họ Phạm.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận tập trung 4 vấn đề chính là:

– Tiếp tục xây dựng dòng họ văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

– Định hướng xây dựng quỹ khuyến học quy mô toàn huyện được mang tên cụ Phám Bá người làng Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng. Cụ làm hiệu trưởng trường Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam năm Kỷ Sửu 1469 đời thứ 19 đã được ghi trên văn bia.

– Tiếp tục xây dựng phát triển mô hình “Dòng họ bình yên” ở các dòng họ. Thực hiện chỉ thị số 13/2012 – CT – BTV của Ban thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về an ninh trật tự trong tình hình mới”.

– Thảo luận biểu quyết ra mắt Ban chấp hành lâm thời CLB doanh nghiệp họ Phạm gồm 9 thành viên, được cơ cấu theo địa bàn kinh tế và khu dân cư, dự kiến quý 1 năm 2015 sẽ họp phiên thứ nhất thông qua quy chế tổ chức hoạt động.

Tiếp theo, Hội nghị thống nhất ý kiến đề nghị với UBND các cấp như sau:

Thứ nhất: Khi các dòng họ, các cá nhân trăm họ (trong đó có họ Phạm) đạt nhiều thành tích trong các phong trào “Thi đua yêu nước” tại các xã, thị trấn đều được cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ, tổ chức đoàn thể các địa phương động viên khen thưởng kịp thời. Các ông trưởng họ, chủ tịch HĐHP các xã, thị trấn được tham gia đóng góp ý kiến bình chọn.

Thứ hai: Khi Hội đồng gia tộc – HĐHP các cấp, CLB doanh nghiệp họ Phạm, các cá nhân, các hộ họ Phạm sản xuất kinh doanh dịch vụ không thực hiện các phong trào hiện có tại địa phương, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật…gây ảnh hưởng tới truyền thống tinh hoa dòng họ cần được nhắc nhở, phê bình khiển trách, xử lý theo pháp luật.

 

L2

L1

2

       

Có thể nói Hội nghị đã thành công như mong đợi do có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tiên Lãng; của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Nam Hưng; của HĐHP Tp Hải Phòng, HĐHP cụm số 06, nhà tài trợ Phạm Văn Trình và của hơn 70 đại biểu họ Phạm tham dự.

HĐHP huyện Tiên Lãng xin trân trọng cảm ơn Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam luôn quan tâm, kịp thời đưa tin về các hoạt động việc họ ở địa phương.

          Nhân dịp đón xuân Ất Mùi – 2015, HĐHP huyện Tiên Lãng xin kính chúc các vị ủy viên HĐTQ họ Phạm Việt Nam: Vui – Khỏe – Gia đình hạnh phúc- An khang – Thịnh vượng!  

Phạm Tô Thắn

Phó Chủ tịch HĐHP h. Tiên Lãng, Tp Hải Phòng