NHỮNG NGƯỜI CON HỌ PHẠM LẦN ĐẦU VỀ GIỖ TTT

0
784

Tỉnh Quảng Bình có hai đoàn lần đầu ra Hà Nội dâng hương Thượng thủy tổ.