Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌNỘI DUNG NỘI SAN # 67 QI/2019

NỘI DUNG NỘI SAN # 67 QI/2019

 

MỤC LỤC

 

Hội nghị tổng kết 2018 của HĐTQ

Thông báo của Thường trực………………………………………….2

Báo cáo của Thường trực…………………………………………….9

Quy chế Tổ chức & Hoạt động của HĐHP………………………….30

Quy chế làm việc của TT HĐTQ…………………………………….44

Tin địa phương:

Bắc Ninh………………………………………………………………53

Hải Phòng……………………………………………………………..54

Thái Bình………………………………………………………………55

Nam Định……………………………………………………………..56

Bình Định……………………………………………………………..58

Quyết định 28/HPTQ………………………………………………….62

Quảng Ngãi……………………………………………………………64

Liên CLB võ học………………………………………………………67

HỌ PHẠM ĐÓN TẾT KỶ HỢI 2019

Tại Hà Nội:……………………………………………………………68

TT HĐTQ dâng hương tại Phạm tổ linh từ……………………………68

HĐ doanh nhân họ Phạm VN gặp mặt đầu Xuân…………….68

HĐHP Đông Anh chúc thọ các cụ cao niên/Gặp mặt đầu năm71

Giỗ tổ họ Phạm Đông Ngạc…………………………………..72

Giỗ tổ & khánh thành từ đường họ Phạm Danh………………73

CLB con gái, con dâu HPVN kỷ niệm 8/3………………… ..73

Tại Nam Định…………………………………………………………74

Tại Thái Bình………………………………………………………….75

Tại Thừa Thiên-Huế :Dâng hương ngài Thượng thủy tổ……………..76

Gặp mặt đầu Xuân

Quản Nam-Đà nẵng Gặp mặt đầu Xuân………………………………77

Phú Yên           Gặp mặt đầu Xuân…………………………………..80

Bình Định         Giỗ tổ họ Phạm An Xuyên…………………………..81

Người họ Phạm………………………………………………………..82

 

Lời cám ơn & Thông tin cần biết……………………………………..84

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments