Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁC    Nội dung TT HĐHPVN làm việc với HĐHP TP Hà Nội

    Nội dung TT HĐHPVN làm việc với HĐHP TP Hà Nội

                             

                                thông báo về QĐ của HĐHPVN v/v  xem xét và xử lý    

vi phạm, sai phạm qui định qui chế của cá nhân ông Phạm Văn Quản.

                                                               (ngày 5/7/2023)

 • Qui chế qui định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Tổ chức HĐHP cấp trên đối với HĐHP cấp dưới trực tiếp:

     + Qui chế qui định Tổ chức HĐHPVN có 5 cấp Hội đồng; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP cấp dưới ( ngoại trừ cấp Hội đồng gia tộc có qui định riêng) được xây dựng phù hợp với đặc điểm của địa phương mình và không trái với Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐHP cấp trên trực tiếp và không trái với qui chế của HĐHPVN.

+ HĐHP cấp trên quyết định việc thành lập HĐHP cấp dưới trực tiếp và Quyết định công nhận nhân sự đối với ( Ban chấp hành) HĐHP cấp dưới trực tiếp. Khi có nhu cầu cần thay đổi nhân sự chủ chốt của HĐHP tỉnh/thành nào đó; thì Thường trực HĐHP cấp trên sẽ xem xét để ra quyết định công nhận Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới bổ sung thay thế ,

+  Trong mô hình tổ chức HĐHP các cấp không chấp nhận , không có các nhóm họ phạm hoạt động độc lập với HĐHPVN. Việc thành lập các nhóm họ phạm là quyền riêng tư của họ, HĐHPVN không can thiệp vào nhưng không công nhận, không có trong mô hình HĐHPVN.

    + Điều 4 : Ủy viên HĐHPVN do có một số lý do không thể đảm đương được công việc, hoặc vi phạm Quy chế hoạt động của Hội đồng, hoặc không có điều kiện tiếp tục tham gia hội đồng, thì thẩm quyền thay đổi, bổ sung thuộc Thường trực Hội đồng HPVN.

Người nào đã tự nguyện tham gia vào HĐHP các cấp ( trừ cấp Hội đồng gia tộc có qui định riêng), nếu có những hành vi vi phạm Qui chế nghiêm trọng hoặc có lời nói làm ảnh hưởng xấu đến HĐHPVN và dòng họ, thì cho người đó ra khỏi tổ chức Hội đồng họ phạm và  thẩm quyền quyết định thuộc Thường trực Hội đồng họ phạm cùng cấp với nơi người đó tham gia vào hội đồng.

+ Điều 8-8: Để đảm bảo duy trì, xây dựng và phát triển HĐHPVN, mọi Tổ chức và cá nhân đã tự nguyện tham gia vào HĐHPVN thì phải tuân thủ theo qui chế.Thường trực HĐHPVN sẽ quyết định cho thôi tham gia là Ủy viên hoặc UVTT. HĐHPVN, với các vị nào đó vì lí do sức khỏe, hoặc vi phạm nghiêm trọng Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN, Qui chế làm việc của Thường trực HĐHPVN.

+ Điều 14: Xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức không thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN.

           – Thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức không thực hiện Quy chế thuộc HĐHP cấp trên trực tiếp.

– Thường trực HĐHP cấp trên trực tiếp xem xét, đánh giá tính nghiêm trọng về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, kết luận và xử lý bằng các hình thức:

+ Nhắc nhở, cảnh cáo.

+ Vận động, thuyết phục tự giác từ nhiệm.

+ Cho thôi đảm nhiệm các chức danh đang đảm nhiệm.

Trường hợp cho thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch thì đồng thời Thường trực HĐHP cấp trên trực tiếp phải ra Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch thay thế để điều hành, duy trì  hoạt động bình thường của HĐHP đó cho tới kỳ Đại hội.

Trường hợp phải xử lý cả HĐHP cấp dưới, thì HĐHP cấp trên trực tiếp phải đồng thời ra Quyết định chỉ định Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên HĐHP mới ( HĐHP mới có các thành viên HĐHP đương nhiệm tích cực, không sai phạm) để điều hành, duy trì hoạt động bình thường của HĐHP đó cho đến kỳ đại hội.

 • Các vi phạm sai phạm qui định qui chế của ông Phạm Văn Quản:
 1. Là UVTT HĐHPVN khóa VII , nhưng ông Quản không báo cáo lí do vắng mặt,

tự ý không dự kỳ họp ngày 12/12/2020 tại Hà Nội của Thường trực HĐHPVN bàn về chuẩn bị Đại hội VIII và sai phạm nghiêm trọng hơn là không báo cáo, không dự Đại hội HĐHPVN khóa VIII (tổ chức ngày 17/1/2021) tại TP Hải phòng và các cuộc họp tiếp sau. Cụ thể là:

 1. Biết là có kỳ họp TT HĐHPVN ngày 12/12/2020; nên chiều và tối ngày11/12/2020 ông

Quản đã tham gia tổ chức “họp nhóm” tại Hà Nội với một số người từ các nơi đến; thực chất là họp mặt nhóm người có ý đồ thiếu xây dựng với tổ chức và cá nhân trong HĐHPVN trước đại hội VIII.

 1. Là UVTT HĐHPVN khóa VII và có mặt ở Hà Nội, nhưng ngày 12/12/2020 ông Quản

không họp TT HĐTQ (tại Văn phòng 258 Bà Triệu, Hà Nội), vắng mặt không báo cáo , không có lí do.

 1. Sau đó ngày 17/1/2021 ông Quản cũng cố ý không dự Đại hội HĐHPVN khóa

VIII tổ chức tại Hải phòng; là UVTT HĐTQ khóa VII và  Chủ tịch HĐHPHN nên ông Quản là đại biểu đương nhiên, đương nhiệm nhưng đã không dự Đại hội, vắng mặt không báo cáo; không tổ chức cho đoàn HĐHPHN dự đại hội ; trong khi đó một số anh em trong HĐHP TP Hà Nội là UV HĐHPVN đã có về dự Đại hội VIII.

 1. Do ông Quản vắng mặt không báo cáo dự Đại hội khóa VIII, nên Đại hội đã không

bầu làm UVTT HĐHPVN nữa mà chỉ bầu làm Ủy viên HĐHPVN khóa VIII với lí do ông Quản còn đang là Chủ tịch HĐHP Hà Nội và HĐHPVN sẽ còn giành thời gian chờ đợi xem ông Quản có tiếp tục vi phạm qui định qui chế nữa không, có tiếp tục bỏ họp không báo cáo nữa không?

 1. Là UV HĐHPVN khóa VIII, Chủ tịch HĐHP Hà Nội, nhưng ông Quản tiếp tục không báo cáo, tự ý không dự các cuộc họp tiếp theo sau đây:

+ Không dự Cuộc họp TT HĐHPVN ngày 4/4/2021 tại Hà Nội.

+ Không dự Cuộc họp TT HĐHPVN ngày 24/5/2022 tại Qui Nhơn, Bình Định.

+ Không dự Cuộc họp Tổng kết năm 2022 của HĐHPVN họp ngày 5/1/2023 tại TP

Đà Nẵng.

 1. Ông Quản không dự cuộc họp TT HĐHPVN ngày 28/5/2023. Cụ thể như sau:

+ Từ ngày 4/4/2023  TT HĐHPVN đã có Giấy mời họp hội nghị TT HĐHPVN ngày

28/5/2023. Ngày 8/4/2023 ông Phạm Quang Đạt đã  đưa tin  toàn bộ Thông báo mời họp trên trang Zalo Họ Phạm Hà Nội kết nối; có nghĩa là ông Quản đã đọc, đã biết phải biết nội dung mời họp. Trong GM đã yêu cầu các vị dự hội nghị Thường trực HĐHPVN cố gắng có mặt dự Đại hội CLBGDHPVN nhiệm kỳ II tổ chức vào chiều ngày 27/5/2023. Ông Quản là đại biểu mời dự 2 cuộc họp này với chức trách là Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành.

Trong GM yêu cầu tất cả các đại biểu cần phải gửi thông tin  báo trước cho 3 người Là: Chủ tịch HĐHPVN, Chủ nhiệm CLBGDHPVN và Chủ tịch HĐP tỉnh Phú Yên về danh sách họ tên đại biểu , đến Phú Yên bằng phương tiện gì để Ban tổ chức cho xe đón ( Máy bay, tầu hỏa, ô tô?), có ngủ Khách sạn và có ăn trưa ngày 27/5 không? Có đi du lịch không?…

+ Tất cả đại biểu các tỉnh đều đã báo tin đăng ký trước. Trong số đó có Đoàn CLBGD huyện Đông Anh đi dự Đại hội CLBGD (có tên ông Thức đi với tư cách đại diện HĐHP huyện Đông Anh- cấp trên của CLBGD Đông Anh) đã có đăng ký trước khoảng 1 tháng. Cá nhân Ông Phạm Quang Đạt là  UVTT HĐHPVN đã có báo cáo trước là không dự họp được vì sức khỏe; ngày 02/5/2023 đoàn Khánh Hòa có báo cáo danh sách 03 người dự họp ( có tên ông Phạm Văn Chi, UVTT HĐHPVN, CHủ tịch HĐHP KHánh Hòa). Trước ngày họp 10 ngày, tất cả danh sách chính thức các đại biểu đăng ký dự 2 cuộc họp đã hoàn chỉnh và in ra cho các thành viên Ban tổ chức biết để lo đón tiếp chu đáo. Riêng ông Quản thì trước 19 giờ ngày 27/5/2023 không có tin tức gì, không có báo cáo nào.

        + Trưa ngày 27/5/2023 ông Quản có mặt ở Khánh Hòa, nhưng ông Quản không về Tuy Hòa để dự Đại hội CLBGDHPVN; ông Quản đã  không đồng ý cho ông Thức ( có mặt ở Tuy Hòa) mua 1 lẵng hoa của HĐHP Hà Nội chúc mừng đại hội CLBGDHPVN. Trong khi tất cả đại biểu các tỉnh đều có hoa chúc mừng.

+ Khoảng 19g ngày 27/5/2023 ông Quản bất ngờ có mặt tại đêm GALA liên hoan do HĐHP Phú Yên và CLBGDHPVN chủ trì. Ông Quản đương nhiên được dự liên hoan, bố trí chỗ nghỉ ở khách sạn và dự họp TT HĐHPVN sáng hôm sau.

+ Anh chị em họ Phạm Phú Yên trách nhiệm và chu đáo trong đón tiếp và dịch vụ cho 2 hội nghị. Chuẩn bị cho hội nghị TT HĐHPVN Phú Yên đã căn cứ vào danh sách các đạị biểu đã đăng ký dự họp đã có từ 10 ngày trước khi họp, đã tự ra phố đặt in biển họ tên các đại biểu dự họp theo danh sách đại biểu đã có. Vì ông Quản không có tên trong danh sách là do ông Quản không đăng ký dự họp; lại đến Phú Yên lúc 19g tối ngày 27/5, nên tối hôm đó Phú Yên không có ai phải bỏ dự đêm GALA để đi ra phố tìm nơi in biển họ tên cho anh Quản.

 1. HĐHPVN cũng không có yêu cầu anh em Phú Yên phải in biển họ tên Đại biểu và cũng không biết Phú Yên chuẩn bị như vậy. Sáng ngày 28/5 vào hội trường họp mới thấy anh em phú yên có sẵn biển họ tên cho đại biểu. Tất nhiên hội trường còn nhiều bàn ghế trống để cho đại biểu ngồi dự họp.

Sáng 28/5 Ông Quản vào Hội trường không thấy có biển họ tên cá nhân anh Quản nên đã tự bỏ họp, tự suy luận đổ lỗi cho TT HĐHPVN không cho dự họp. Ông Phạm Huỳnh Công PCT TT và Bà Phạm TÚ Năm UVTT HĐHPVN đã ra ngoài hội trường thuyết phục ông Quản vào dự họp , nhưng ông Quản vẫn bỏ họp; ông Quản đã không thấy nguyên nhân không có biển tên là do suốt 2 tháng trước ngày họp ông Quản không hề đăng ký dự họp, không có tên trong danh sách đăng ký , nên anh em phú Yên không làm biển từ mấy hôm trước. Hành vi ứng xử bỏ không dự họp của ông Quản là vô ý thức tổ chức, không tôn trọng tổ chức HĐHPVN, không thể chấp nhận được.

Ông Quản là đại biểu mời họp TT HĐHPVN diện mở rộng, với tư cách là Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành; không phải là đại biểu đương nhiên họp TT HĐHPVN vì không phải là UVTT HĐHPVN; ông Quản được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết tại hội nghị này; được mời dự họp để quán triệt nội dung họp và các quyết nghị của kỳ họp. Đồng thời ông Quản có trong thành phần dự họp này còn vì trong chương trình kỳ họp có nội dung xem xét xử lí các nhân hoặc tổ chức vi phạm qui định qui chế.; ông Quản được nghe và được phát biểu về các việc có liên quan.

 • Ông Quản có trong thành phần mời dự họp. TT HĐHPVN muốn ông Quản có mặt dự

họp để ông Quản có nghĩa vụ và quyền lợi trả lời về những vi phạm sai phạm Qui chế trong

nhiều năm qua? và xem thái độ ông Quản có tiếp thu, có muốn sửa chữa hay không? Đáng tiếc rằng ông Quản bỏ về không họp sáng 28/5 với thái độ xem thường qui chế, xem thường tổ chức HĐHPVN, không tôn trọng các đại biểu có mặt tại cuộc họp này.

 1. Có câu hỏi là tại sao từ tháng 12/ 2020 đến tháng 5/2023 ông Quản không báo cáo không

đi họp liên tục 5 cuộc họp quan trọng do TT HĐHPVN tổ chức;  nhưng đến cuộc họp ngày 28/5 ông Quản không báo cáo trước, nhưng lại đến Tuy Hòa lúc 19g ngày 27/5/2023?

Có thể giải đáp như sau:

 • Từ đầu tháng 5/2023 Ban chỉ đạo kiểm tra vi phạm qui định qui chế của HĐHPVN đã trao

đổi bàn nội bộ  Ban chỉ đạo về nội dung tờ trình xem xét vi phạm qui chế của ông Quản tại kỳ họp ngày 28/5. Ông Quản có thể biết được tin này, nên có ý đến dự kỳ họp này ?

 • Nếu cuộc họp ngày 28/5 TT HĐHPVN không có nội dung bàn  xem xét miễn nhiệm ông

Quản, thì chắc chắn ông Quản sẽ tiếp tục không đến dự và sẽ không báo cáo như 5 lần trước.

 1. Tóm lại chưa tính ô Quản không dự họp không báo cáo nhiều lần trong thời gian trước tháng 12/2020, chỉ tính từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2023, ông Quản đã vắng mặt không báo cáo lí do tất cả 06 cuộc họp quan trọng ( họp TT HĐHPVN, Đại hội khóa VIII, Hội nghị Tổng kết năm).  Chỉ xem xét riêng việc tự ý không dự cuộc họp nào   và không dự đại hội khóa VIII  như nêu trên đã cho thấy: là Ủy viên HĐHPVN nhưng Ông Quản đã coi thường tổ chức HĐHPVN, ngang nhiên vi phạm qui định qui chế, vô ý thức tổ chức; vi phạm nghiêm trọng Điều 13- khoản 3  Qui chế của HĐHPVN.
 2. Ông Quản đã nhiều lần đi các tỉnh tuyên truyền nói không đúng về HĐHPVN khóa VII, khóa VIII; nói xấu, nói sai sự thật về một số cá nhân chủ chốt và TT HĐTQ HPVN ; tham gia lập hội, nhóm lôi kéo bè phái nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ HĐHPVN; nhiều lần có đưa ảnh chụp hội họp lên các trang của các nhóm – có  anh Quản trong các nhóm không thuộc tổ chức của HĐHPVN và các nhóm họ phạm có các hoạt động công khai không tham gia tổ chức HĐHP các cấp của HĐHPVN; ông Quản nhiều lần tham gia tổ chức các cuộc họp mặt của các nhóm này tại Hà Nội. Ông Quản đã vi phạm Điều 13 khoản 6 Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN.
 3. 3. Là UVTT HĐTQHPVN khóa VII, nhưng ông Quản đã vi phạm qui định tại qui chế về các tổ chức thành viên trong hệ thống HĐTQHPVN.

Tại đại hội khóa V nhiệm kỳ (2020-2025) ngày 01/11/2020 của HĐHP TP Hà Nội, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐHP Hà nội, Ủy viên thường trực HĐHPVN khóa VII; ông Quản đã chỉ đạo mời một số HĐHP các tỉnh/thành là đúng, nhưng đồng thời mời các đoàn đại diện của các nhóm họ phạm không thuộc HĐHP các cấp đến dự Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 5 năm của Hà Nội là sai qui định qui chế; anh Quản đã mời “nhóm đồng tộc”, nhóm “họ phạm Quảng Ninh” ( HĐHP Hà Nội không mời HĐHP tỉnh Quảng Ninh, mà lại mời  nhóm “ họ phạm Quảng Ninh” đứng ngoài không tham gia vào HĐHP Quảng Ninh).

Đến phần điều hành đại hội thì ông Phạm Văn Truyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐHP Hà Nội đã giới thiệu chào mừng các đoàn đại biểu đến dự đại hội của Hà Nội: thứ nhất là giới thiệu đoàn đại diện TT HĐHPVN, thứ 2 là giới thiệu đại diện “nhóm đồng tộc”,  đại diện “nhóm họ phạm Quảng Ninh”, rồi mới giới thiệu đoàn đại diện HĐHP TP HCM và các đoàn HĐHP các tỉnh/thành khác.

Đến phần phát biểu của các đoàn đại biểu, Đoàn chủ tịch đại hội – ông Quản cho mời đại diện nhóm họ phạm Quảng Ninh lên diễn đàn đại hội phát biểu ngang nhiên như là 1 tổ chức HĐHP trong tổ chức HĐHPVN? như vậy ông Quản đại diện HĐHP Hà Nội công khai chính thức coi “nhóm họ phạm Quảng ninh” là một tổ chức trong hệ thống HĐHPVN, trong khi đó HĐHP Hà Nội bỏ qua không quan hệ với HĐHP tỉnh Quảng Ninh Là Tổ chức HĐHP cấp tỉnh ngang cấp với HĐHP Hà Nội,

Ông Quản còn phát biểu tại đại hội này nói rõ: tất cả các vị là trưởng các nhóm họ phạm  đều là Uy viên thường trực HĐHP TP Hà Nội.

Các nhóm người họ phạm tự ý tụ tập theo mục đích riêng, không tham gia vào  tổ chức HĐHPVN , thậm chí có ý không tốt với tổ chức HĐHPVN thì đó là quyền riêng tư của họ, HĐHPVN không can thiệp ; nhưng nhiều lần các kỳ họp của TT HĐHPVN đã xác định các nhóm đó không phải là tổ chức thành viên của ĐHHP các cấp. Với tư  cách cá nhân ông Quản có thể quan hệ với các nhóm này là quyền riêng tư của ông Quản; điều đó sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu đến uy tín cá nhân ông Quản.  Vi phạm sai phạm qui định qui chế của ông Quản là ở chỗ ông Quản  là UVTT HĐHPVN, Chủ tịch HĐHP Cấp tỉnh/thành thì không thể bỏ qua không quan hệ với HĐHP tỉnh Quảng Ninh, để quan hệ ngang với nhóm mang danh họ phạm quảng ninh- nhóm này không tham gia vào tổ chức HĐHP tỉnh Quảng Ninh. Diến biến tại đại hội HĐHP Hà Nội như nêu trên là minh chứng Ông Quản đã cố ý làm trái qui định qui chế, không tuân thủ sự chỉ đạo của TT HĐHPVN về quan hệ, xây dựng hệ thống tổ chức HĐHPVN các cấp. Ông Quản đã vi phạm Điều 13 khoản 2 Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN.

 • Ông Quản không thực hiện đúng theo quy chế của HĐHPVN, không thực hiện các

quy định, chỉ đạo  của HĐHP cấp trên trực tiếp còn thể hiện ở nội dung qui định: Khi có nhu cầu cần thay đổi nhân sự chủ chốt của HĐHP tỉnh/thành nào đó; thì Thường trực HĐHP cấp trên sẽ xem xét để ra quyết định công nhận Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch mới bổ sung thay thế. Thực tế  ở Hà Nội từ cuối năm 2020 đến nay HĐHP Hà Nội có bổ sung thay đổi một số Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội, nhưng thay đổi những ai, vào thời gian nào thì ông Quản không báo cáo và đề nghị HĐHP cấp trên ra quyết định công nhận ( ví dụ như ông Phạm Quang Thức không có Quyết định của TT HĐHPVN công nhận làm Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội; vì thế chữ ký của ông Phạm Quang Thức với tư cách là Phó Chủ tịch T/M HĐHPHN là vô giá trị với HĐHP cấp trên và với HĐHP các tỉnh/thành phố) .

 1. Ông Quản đã vi phạm Điều 13 khoản 5 Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN v/v nhiều năm đã không đóng góp niên liễm (hội phí) hàng năm để duy trì hoạt động của HĐHP cùng cấp.

III- TT HĐHPVN xem xét và quyết định xử lí vi phạm sai phạm qui định qui chế

                   đối với ông Phạm Văn Quản – thành viên HĐHPVN

1.Hội nghị TT HĐHPVN xem xét văn bản Tờ trình của Ban chỉ đạo kiểm tra vi phạm qui định qui chế về các vi phạm sai phạm qui định qui chế của ông Phạm Văn Quản và kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân thành viên HĐHPVN.

 1. TT HĐHPVN xem xét xử lí theo Điều14 Qui chế.

   Xem xét Ông Phạm Văn Quản với trách nhiệm là Ủy viên HĐHPVN khóa VIII, đã vi phạm qui định Điều 13- khoản 2,3.5,6  tại Qui chế tổ chức và hoạt động  của HĐHPVN; sai phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý, vi phạm trong thời gian dài nhiều năm.

Các thành viên Thường trực HĐHPVN đã thảo luận, phân tích vi phạm qui định qui chế của ông Quản với tinh thần nghiêm túc, xây dựng, thẳng thắn, công khai minh bạch.

Chưa xem xét đến trách nhiệm của Chủ tịch HĐHP Hà Nội đã tác động đến sự kết nối xây dựng, phát triển của HĐHP Hà Nội tốt, xấu ở mức độ nào ; chỉ xem xét, đánh giá tính nghiêm trọng về trách nhiệm, về tiêu chuẩn là 1 thành viên – UVTT khóa VII và Ủy viên HĐHPVN khóa VIII  là đã có đủ căn cứ xem xét xử lý theo qui định tại Điều 14 của Qui chế hiện hành.

TT HĐHPVN đã biểu quyết và quyết định xử lý bằng các  thức:

+ Cho thôi ( miễn nhiệm) tư cách là Ủy viên HĐHPVN khóa VIII

Khi đã không còn là UV HĐHPVN thì đương nhiên không có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm tiếp tục làm Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành. Do đó cần xử lý tiếp :

+ Cho thôi ( miễn nhiệm) đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐHPTP Hà Nội.

 1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ , quyền hạn của Chủ tịch HDPVN được qui chế qui định, ngày 2/6/2023 Chủ tịch HĐHPVN đã T/M HĐHPVN ký Quyết định xem xét trách nhiệm của ông Phạm Văn Quản và quyết định xử lý bằng các hình thức như TT.HĐHPVN đã biểu quyết tại kỳ họp. Trong Quyết định đã ghi rõ cần phải chuẩn bị cho tổ chức một cuộc họp các thành viên HĐHP thành phố Hà Nội với sự tham dự của đại diện TT HĐHPVN đề bàn về kiện toàn nhân sự HĐHP Hà Nội tại thời điểm hiện tại, bàn nội dung hoạt động năm 2023 và thời gian tiếp theo.

HĐHPVN sẽ ra Quyết định công nhận Chủ tịch, các Phó Chủ tịch mới và nhân sự các thành viên HĐHP TP Hà Nội có đủ tiêu chuẩn theo qui định qui chế của HĐHPVN.

 1. Kết luận

+ Từ ngày 2/6/2023 ô Quản không còn có tư cách là UVHĐHPVN

+ Từ ngày 2/6/2023 ô Quản không còn có tư cách là Chủ tịch HĐHP TP Hà Nội.

+Từ ngày 2/6/2023 ô Phạm Quang Đạt đương nhiệm là Quyền Chủ tịch HĐHPHN

+ Mọi hoạt động ( lời nói, việc làm) của ô Quản đối với HĐHP HN kể từ sau ngày 2/6/2023 đều không có giá trị pháp qui trong hệ thống tổ chức của HĐHPVN

 1. Ông Quản tiếp tục vi phạm, sai phạm nghiêm trọng, cố ý làm trái qui định Qui chế từ sau ngày 2/6/2023

    Từ ngày 2/6/2023 ông Quản không còn là Chủ tịch  HĐHP Hà Nội; nhưng ông Quản đã làm những việc như sau:

 1. Ngày 4/6/2023 ông Quản chủ trì cuộc họp HĐHP Hà Nội hô hào không thi hành QĐ của HĐHPVN v/v bãi nhiệm ông Quản; cho rằng HĐHPVN không có quyền miễn nhiệm Chủ tịch HĐHP cấp dưới trực tiếp ( quay và gửi video đi khắp nơi nói rõ ý này).
 2. Ông Quản cùng ông Thức tạo dựng kịch bản nhằm lừa dối những người không biết hành vi dối trá này.

        Ông Quản và ông Thức đã tổ chức cuộc họp vào ngày 15/6/2023 với một số người. Tại cuộc nhóm họp này Ông Thức nói rằng đã ký T/M HĐHPHN đã gửi Giấy mời Chủ tịch HĐHPVN và đại diện TT HĐHPVN đến họp ngày 15/6/2023, đã gửi qua bưu điện đến địa chỉ tầng 2 số 258 Bà Triệu, Hà Nội. Ông Quản và ông Thức đã cố ý  không báo cáo trao đổi với Chủ tịch và với bất kỳ ai trong TT. HĐHPVN v/v mời họp.

Thực tế tầng 2 số 258 Bà Triệu  trước đây khoảng 4 năm có 1 phòng họp và có văn phòng của 1 Công ty Cổ phần làm việc, nhưng từ 2019 đến nay Văn phòng Công ty đã thay đổi chuyển đến đến địa điểm khác, nơi đây chỉ còn là phòng họp (có bàn ghế và không có người thường trực); một vài tháng mới có 1 cuộc họp của Ban chuyên trách của HĐHPVN.

Với TT. HĐHPVN thì từ lâu đã ít khi sử dụng họp  tại địa điểm này, vì thực hiện họp luân phiên tại địa điểm các tỉnh/thành. Mặt khác, thời đại công nghệ thông tin 4.0 cho phép mọi liên lạc quan hệ thông tin liên lạc giữa TT. HĐHPVN với HĐHPcác tỉnh/thành và giữa các cá nhân thành viên HĐHPVN, mấy năm qua đều đã và đang thực hiện trên các trang tin Website, Zalo, email, …của HĐHPVN; không gửi qua bưu điện.

Ngày 29/5/2023 Bộ phận Thường trực đã họp tại tầng 2 số 258 Bà Triệu và không thấy có tờ giấy nào của ông Thức.Vậy ông Thức gửi giấy gì qua bưu điện cho ai ? ai đã nhận? nhận ngày nào?

Có câu hỏi: Tại sao ông Quản và ông Thức không trực tiếp gọi điện thoại báo cáo, không trao đổi thảo luận v/v mời họp và không gửi tin mời gì đó qua email, hoặc Zalo cho Chủ tịch HĐHPVN ? tại sao trước và sau ngày 4/6/2023 giữa ông Câu và ông Thức đã 02 lần liên lạc nói chuyện, gửi tin qua Zalo nhưng ông Thức không nói gì v/v gửi Giấy mời? tại sao ông Quản không không chụp ảnh gửi Giấy mời qua Zalo ?  qua 2 lần nói chuyện qua zalo trong đầu tháng 6/2023, ông Thức biết rõ thời gian này ông Câu không ở Hà Nội, đang ở với các con cháu trong TP HCM.

Vậy mà ông Quản và ông Thức lại lớn tiếng trong cuộc họp phê phán Chủ tịch và TT. HĐHPVN không đến dự cuộc họp là không tôn trọng HĐHPHN? Rõ ràng ông Quản và ông Thức đã cố ý tạo dựng kịch bản dối trá ?

 1. Cuộc họp ngày 15/6/2023 không có giá trị pháp qui đói với HĐHP Hà Nội và trong hệ thống tổ chức của HĐHPVN, bởi vì:

       + Ông Phạm Quang Đạt, Quyền Chủ tịch HĐHP Hà Nội từ ngày 02/6/2023 là người có chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn tổ chức và điều hành các hoạt động của HĐHP Hà Nôi, nhưng ông Đạt đã không mời họp và không dự cuộc họp ngày 15/6/2023.

       + Ông Quản đã bị bãi nhiệm, không có tư cách Chủ tịch  từ ngày 02/6/2023.

+ Ông Thức chưa có QĐ của Cấp trên công nhận là Phó Chủ tịch HĐHPHN,v.v…

+ Ông Quản Tiếp tục hô hào và tuyên bố không thi hành QĐ của HĐHPVN v/v bãi nhiệm ông Quản; tự xem Ông Quản vẫn là Chủ tịch HĐHP Hà Nội.

+  Tuyên bố cho ông Đạt thôi chức vụ PCT. TT. HĐHP Hà Nội.

+ Bầu ông Thức làm PCT TT HĐHP Hà Nội.

+ Bầu ông Vịnh nào đó ( xem trong video) làm Tổng thư ký HĐHP Hà Nội

+ Ông Quản chỉ đạo cho quay và gửi video đi khắp nơi nhằm mục đích gì, ai cũng biết. Trong video nói rõ từ nay tách khỏi tổ chức HĐHPVN

+  Đến ngày 22/6/2023  Ông Quản cùng ông Thức và một số người đã tự tuyên bố tách khỏi HĐHPVN để hoạt động độc lập. Họ không hiểu rằng gần 30 năm qua Ban liên lạc họ phạm Hà Nội trước đây và sau là HĐHP Hà Nội là 1 tổ chức HĐHP cấp tỉnh/thành  trực thuộc tổ chức cấp trên là HĐHPVN. Một nhóm người tự tách ra khỏi tổ chức HĐHP Hà Nội là tách ra tổ chức HĐHPVN, có thể tự lập “nhóm, hội”  gì đó tùy ý, nhưng không có tư cách xưng danh là HĐHP Hà Nội.

Trên đây là nội dung TT HĐHPVN thông báo với các thành viên HĐHP Hà Nội dự họp ngày 5/7/2023./.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments