Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌQUYẾT ĐỊNH # 11 HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH # 11 HĐTQ

 

Số 011/QĐ KT- HĐTQ                   Hà Nội ngày 08 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

v/v Vinh danh các thành viên

Hội đồng Họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi

 – Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ đề nghị của Hội đồng Họ Phạm tỉnhQuảng Ngãi, tại văn bản ngày 7/7/2019, v/v vinh danh các thành viên Hội đồng Họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi có thành tích hoạt động việc họ năm 2018.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                 QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Tặng Bằng Vinh danh cho bẩy (07) thành viên Hội đồng Họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi, là những người con ưu tú của dòng họ, đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động việc họ của Hội đồng họ Phạm (HĐHP) tỉnh Quảng Ngãi và HĐHPVN  năm 2018; gồm có:

1.Ông Phạm Đình Khối, Phó Chủ tịch HĐTQ.HPVN, Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi

2.Ông Phạm Sy, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi

 1. Ông Phạm Nam Tào, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi
 2. Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi, Chủ nhiệm CLB tuổi trẻ họ Phạm Quảng Ngãi.
 3. Ông Phạm Xuân Vinh, Ủy viên thường trực HĐHP Quảng Ngãi
 4. Ông Phạm Trung Trường, Ủy viên HĐHP tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch HĐHP huyện Bình Sơn.
 5. Ông Phạm Tấn Hoàng, Ủy viên thường trực HĐHP Quảng Ngãi. Điều 2: Tặng Bằng Khen cho 07 ( bẩy) thành viên HĐHP tỉnh Quảng Ngãi  là những người con ưu tú của dòng họ, đã có thành tịch đóng góp cho hoạt động việc họ của HĐHP tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Gồm có:

1.Ông Phạm Đông Hưng, Ủy viên thường trực HĐHP Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐHP huyện Đức Phổ.

 1. Ông Phạm Thanh Hồng, Ủy viên thường trực HĐHP Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐHP huyện Bình Sơn.
 1. Ông Phạm Cao Minh, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐHP huyện Tư Nghĩa.
 1. Ông Phạm Minh Hòa, Ủy viên HĐTQ.HPVN, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi
 2. Ông Phạm Tùng Vi, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi
 3. Ông Phạm Bá Tuấn, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi
 4. Ông Phạm Bá Nam, Ủy viên HĐTQ.HPVN, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi

Điều 3:  HĐHP tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thư ký, các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam và các Ông/ Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                                             CHỦ TỊCH

TS PHẠM VŨ CÂU

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments