Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH # 12 CỦA HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH # 12 CỦA HĐTQ

Số 12-/QĐ- HĐTQ                  Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

                     CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                   CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM  TỈNH LONG AN

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam (HPVN).

– Căn cứ Báo cáo ngày 24/3/2018 của ông Phạm Thanh Phong , Ủy viên thường trực Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam về kết quả Hội nghị Hội đồng họ Phạm tỉnh Long An họp ngày 24/3/2018 tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                        QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Hội đồng họ Phạm tỉnh Long An là Tổ chức thành viên của Hội đồng toàn quốc HPVN.

Điều 2: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm tỉnh Long An, nhiệm kỳ I (2018-2023) gồm có 16 thành viên là:

1.Ông Phạm Thanh Phong, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An: Chủ tịch Hội đồng.

2.Ông Phạm Văn Rạnh, đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An, Cố vấn Hội đồng.

 1. Ông Phạm Hồng Kim,đại diện họ Phạm huyện Cần Giuộc,Phó Chủ tịch Hội đồng.
 2. Ông Phạm Công Dũng,đại diện họ Phạm huyện Tân Trụ,Phó Chủ tịch Hội đồng.
 3. Ông Phạm Văn Lèo, thành viên họ Phạm huyện Bến Lức, ủy viên Thường trực kiêm Tổng thư ký.
 4. Ông: Phạm Văn Trấn, đại diện họ Phạm huyện Đức Huệ. ủy viên Thường Trực.
 5. Ông: Phạm Chí Tâm, đại diện họ Phạm huyện Cần Đước, Ủy viên Hội đồng.
 6. Ông: Phạm Văn Bồn, đại diện họ Phạm huyện Bến Lức, Ủy viên Hội đồng.
 7. Ông: Phạm Văn Sự, đại diện họ Phạm huyện Thủ Thừa, Ủy viên Hội đồng.
 8. Ông: Phạm Văn Thành,đại diện họ Phạm huyện Châu Thành,Ủy viên Hội đồng.

11.Ông: Phạm Tường Linh, thành viên họ Phạm huyện Tân Trụ,Ủy viên Hội đồng.

 1. Ông: Phạm Hồng Lĩnh, đại diện Hội đồng gia tộc họ Phạm Rạch Rít (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Ủy viên Hội đồng.
 2. Ông: Phạm Văn Đồng, đại diện họ Phạm huyện Đức Hòa, Ủy viên Hội đồng.
 3. Ông: Phạm Văn Bốn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Long

An. Ủy viên Hội đồng.

 1. Bà: Phạm Thị Lập, đại diện họ Phạm thành phố Tân An, Ủy viên Hội đồng.
 2. 16. Bà: Phạm Thị Tròn, thành viên họ Phạm thành phố Tân An, Ủy viên Hội đồng.

Điều 3:Hội đồng họ Phạm tỉnh Long An, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                                      CHỦ TỊCH

                                                           Đã ký

TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments