Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH # 16 HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH # 16 HĐTQ

Số 16-/QĐ- HĐTQ                  Hà Nội ngày 01 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

                     CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

       V/v Công Nhận Ban Chấp hành Liên Câu lạc bộ Võ học họ Phạm Việt Nam

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam.

– Căn cứ vào kết quả Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam (HĐTQ.HPVN) họp tại thành phố Quảng Ngãi (ngày 9/12/2017) đã thông qua  chủ trương thành lập “Liên Câu lạc bộ Võ học họ Phạm Việt Nam”- (LCLBVHHPVN) và “CLB Võ học họ Phạm” các tỉnh/thành phố.

– Căn cứ Thông báo số 12-/CV- HĐTQ, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thường trực HĐTQ.HPVN  về giao nhiệm vụ chuẩn bị cho thực hiện chủ trương thành lập LCLBVHHPVN và CLB Võ học họ Phạm các tỉnh/thành phố trong cả nước

– Căn cứ Báo cáo ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ban vận động thành lập Liên CLBVHHPVN: dự thảo Đề án tổ chức và hoạt động của Liên CLBVHHPVN nhiệm kỳ I (2018 – 2022) và dự thảo Điều lệ Liên CLBVHHPVN.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                      QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Liên CLBVHHPVN nhiệm kỳ I (2018 – 2022), dự kiến gồm 15 vị có tên sau đây:

1.TS. Phạm Đình Phong (TP.HCM) – Kỷ lục gia Thế giới, Viện trưởng Viện Võ học VN, UV Hội đồng toàn quốc Họ Phạm VN:  Chủ tịch Liên CLB.

2.Võ sư. Phạm Đắc Đạt (Hà Nội) – Nguyên cựu giáo viên Khoa quân sự vũ thuật Học viện CSND, Bí thư Đoàn Khoa quân sự của Học viện; nguyên cán bộ sở Công an Hà Nội- Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc Công ty CP Ban Tích- ỦY viên Thường trực Hội đồng toàn quốc HPVN, PCT Hội đồng Doanh nhân Họ Phạm VN: Phó Chủ tịch Thường trực Liên CLB.

 1. Lão Võ sư Trần Ngọc Cửu (Hà Nội), Chuyên gia Y – Võ cao cấp– Trưởng khoa QS – Võ thuật – Thể thao Trường CĐ Cảnh Sát (thân mẫu là Họ Phạm): Cố vấn BCH liên CLB, kiêm Phó Chủ tịch Liên CLB. Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm TP. Hà Nội.
 2. Lão Võ sư Phạm Xuân Bản (TP.HCM) – Nguyên Tổng Thư ký Hội Võ Thuật TP.HCM: Phó Chủ tịch Liên CLB. Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm TP.HCM.
 3. Ông Phạm Đức Nam (TP. Đà Nẵng) – Ủy viên HĐTQ.HPVN, Phó trưởng Ban VHXH của HĐTQ, PCT Hội đồng Họ Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng: Phó Chủ tịch Liên CLB. Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm QN – ĐN.
 4. Võ sư Phạm văn Thắng (TP. Cần Thơ) HLV Môn phái Võ Lâm Chánh Tông Cần Thơ : Phó Chủ tịch Liên CLB. Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm TP. Cần Thơ.
 5. Võ sư Phạm Thị Lành (Bình Định) HLV Võ cổ truyền Sở VH – TT Bình Định: Phó Chủ tịch Liên CLB. Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm Tỉnh Bình Định.
 6. Thạc sỹ.Võ sư Phạm văn Phú ( Hải Phòng) – UV Thưởng vụ Liên đoàn Võ thuật TP. Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tinh hoa võ thuật: Phó Chủ tịch Liên CLB. Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm thành phố Hải Phòng.
 7. Võ sư Phạm Đình Trang (Bình Thuận)- Chưởng Môn phái TL Long Hổ môn: Ủy viên BCH Liên CLB, Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm Tỉnh Bình Thuận.
 8. Võ sư Phạm Ngọc Cư (Quảng Ngãi) – UV Hội đồng Họ Phạm Quảng Ngãi: Ủy viên BCH Liên CLB, Phụ trách CLB Võ học Họ Phạm Tỉnh Quảng Ngãi.
 9. Võ sư Phạm Ngọc Hùng (TP.HCM)- Nguyên UV Hội đồng Võ sư Môn phái Trung Sơn Võ Đạo: Ủy viên BCH Liên CLB
 10. HLV Võ thuật Phạm Văn Thắng (TP.HCM) – HLV Võ đường Nhất Lưu, Môn phái Trung Sơn Võ Đạo: Ủy viên BCH Liên CLB.
 11. HLV Võ thuật Phạm Anh Tuấn (TP.HCM) – Môn phái VN – Tây Sơn – Bình Định: Ủy viên BCH Liên CLB.
 12. Nhà báo Phạm Thị Huyền (Hà Nội) – BTV Đài Truyền hình Việt Nam: Ủy viên BCH Liên CLB.
 13. Nhà văn Phạm Hoàng Hải (Hà Nội): Ủy viên BCH Liên CLB.

Điều 2:  Liên  CLBVHHPVN có các Ban chuyên môn như: Ban Đào tạo- huấn luyện; Ban vận dộng tài trợ; Ban Thông tin tuyên truyền;…do BCH  Liên  CLBVHHPVN tuyển chọn và bổ nhiệm nhân sự. Hội viên các CLBVHHPVN là thành viên trong dòng họ (trai, gái, dâu, rể) yêu thích võ học và tự nguyên gia nhập các CLBVHHPVN.

  Điều 3: Ban chấp hành Liên CLBVHHPVN  sớm có kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên CLBVHHPVN  lần thứ nhất,  để thông qua Điều lệ, Đề án tổ chức, hoạt động của Liên CLB nhiệm kỳ (2018- 2022).

  Điều 4: Ban chấp hành Liên CLBVHHPVN, các Hội đồng họ phạm tỉnh/thành phố, các tổ chức thành viên trực thuộc HĐTQ. HPVN, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐ

                               CHỦ TỊCH

                         TS Phạm Vũ Câu

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments