Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCQUYẾT ĐỊNH 30 CỦA HĐHPVN

QUYẾT ĐỊNH 30 CỦA HĐHPVN

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Trụ sở:Tầng 2, số 258 Phố Bà Triệu,

quận Hai Bà Trưng,Hà Nội

Điện thoại: 0913241718; 0916838154

Email: [email protected]:www.hophamvietnam.org

 

        Số 30/2022.QĐ – HĐHPVN               Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2022

                   QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

v/v  CÔNG NHẬN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM GIA LAI – KON TUM

     – Căn cứ tôn chỉ mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

–  Căn cứ Báo cáo số  18/ BC- HĐHP GL-KT ngày 12/12/2022 của Hội đồng họ Phạm Gia Lai- Kon Tum về bổ sung nhân sự nhiệm kỳ (2020-2025) và đề nghị Hội đồng họ Phạm Việt nam công nhận bổ sung nhân sự lãnh đạo của Hội đồng họ Phạm Gia Lai- Kon Tum .

                                      HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                         QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1: Công nhận ông Phạm Thanh Hà , sinh năm 1961 nguyên Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Kon Tum, đã nghỉ hưu nay đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm Gia Lai- Kon Tum nhiệm kỳ (2020-2025); phụ trách công việc họ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Ban Thư ký, các Ban chuyên môn của  Hội đồng họ Phạm Việt nam, Hội đồng họ Phạm Gia Lai- Kon Tum và ông Phạm Thanh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

                                    T/M  HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                        CHỦ TỊCH

Đã ký

                                                      TS Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments