Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌQUYẾT ĐỊNH CỦA HĐHPVN V/v: THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC...

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐHPVN V/v: THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC GIẢI QUẦN VỢT  HỌ PHẠM TOÀN QUỐC TẠI NHA TRANG

Số: 08/QĐ- HĐTQ                  Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 – Căn cứ vào chủ trương của Chính phủ và chính quyền các cấp về việc tổ chức các hoạt động VH – TDTT thời kỳ hậu dịch Covid – 19.

– Căn cứ vào chủ trương của TT HĐTQ họ Phạm Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động VH-TT chào mừng ĐH HĐHPVN khoá VIII nhiệm kỳ (2020-2025). 

–  Theo đề nghị của Ban Văn hóa – xã hội của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam,

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                      QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Thành lập Ban tổ chức giải quần vợt họ Phạm toàn quốc năm 2020 tại Nha Trang như sau:

  1. Ông Phạm Bá Lấn – UVTT, Trưởng ban VH-XH HĐTQ HPVN – Trưởng ban tổ chức giải.
  2. Ông Phạm Đức Kỳ – Uỷ viên HĐTQ HPVN, Phó ban VH – XH phụ trách khu vực miền Nam, Chủ nhiệm CLB quần vợt họ Phạm toàn quốc – Phó ban thường trực tổ chức giải.
  3. Ông Phạm Đức Nam – Ủy viên HĐTQ họ Phạm Việt Nam, Phó ban VH-XH phụ trách khu vực miền Trung – Phó ban tổ chức giải.
  4. Ông Phạm Ngọc Thành – Ủy viên HĐHP tỉnh Khánh Hòa, Chủ nhiệm CLB quần vợt tỉnh Khánh Hòa – Phó ban tổ chức giải.
  5. Các ông/ bà Chủ nhiệm các CLB QV họ Phạm các tỉnh/thành phố có đăng kí tham gia Giải thi đấu này tại Khánh Hoà – là Uỷ viên Ban tổ chức.                                                                                    Điều 2: Ban tổ chức giải quần vợt có trách nhiệm:                        – Báo cáo với cơ quan chức năng của UBND thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa về việc xin phép được tổ chức giải thi đấu quần vợt của HĐHPVN tại thành phố Nha Trang vào ngày 27/6/2020. Sẽ không tổ chức giải này nếu không được chính quyền địa phương cho phép vì lý do phòng, chống dịch Covid – 19.

– Soạn điều lệ thi đấu, thành lập các đội thi đấu, lập bảng thi đấu.

– Mời trọng tài, chuẩn bị giải thưởng và các điều kiện phục vụ thi đấu quần vợt.

– Về kinh phí tổ chức giải: Tự trang trải bằng sự vận động tài trợ, đóng góp của các nhà hảo tâm, các Câu lạc bộ và các hội viên…

Điều 3: Thường trực HĐTQ phân công nhiệm vụ và đề nghị ông Phạm Văn Chi – Ủy viên HĐTQ, Chủ tịch HĐHP tỉnh Khánh Hòa phối kết hợp chặt chẽ với Ban tổ chức giải để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến việc tổ chức giải, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức giải thành công tốt đẹp.

Điều 4: Các vị thành viên HĐTQ, ban thư ký, các ban chuyên trách của HĐTQ và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

           CHỦ TỊCH

(Đã ký)

      TS. Phạm Vũ Câu

 Nơi nhận:– Chủ tịch TT HĐTQ HPVN;

– Các ủy viên thường trực;

– Ban VH-XH hội HĐTQ HPVN;

– CLB quần vợt họ Phạm toàn quốc;

– Các CLB quần vợt các tỉnh;

 

                        

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments