Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCQUYẾT ĐỊNH CỦA TT HĐHPVN

QUYẾT ĐỊNH CỦA TT HĐHPVN

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
Trụ sở:Tầng 2, số 258 Phố Bà Triệu,
quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
Điện thoại: 0913241718; 0916838154
Email: [email protected]:www.hophamvietnam.org
Số 35/2023.QĐ – HĐHPVN Hà Nội ngày 16 tháng 7 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
V/V CÔNG NHẬN NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
– Căn cứ tôn chỉ mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam
– Căn cứ vào Quyết nghị của Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt Nam (HĐHPVN) tại kỳ họp ngày 28/5/2023 ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
– Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 05/7/2023 của Thường trực HĐHPVN với Hội đồng họ Phạm ( HĐHP) thành phố Hà Nội.
– Theo đề nghị của Quyền Chủ tịch HĐHP Hà Nội, Thường trực HĐHPVN đã thống nhất với Thường trực HĐHP Hà Nội về nhân sự HĐHP Hà Nội cần bổ sung, điều chỉnh.
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chấp nhận cho thôi tham gia HĐHP thành phố Hà Nội đối với các ông: Phạm Văn Truyền, Phạm Quang Thức, Phạm Văn Loan, Phạm Thiện Căn cùng một số ông/bà Ủy viên HĐHP Hà Nội khác,…vì đã cùng với ông Phạm Văn Quản tự từ bỏ tham gia vào Tổ chức Hội đồng họ Phạm Việt nam kể từ ngày 22/6/2023.
Điều 2: Hoan nghênh và công nhận đa số các Ủy viên HĐHP Hà Nội đương nhiệm khóa V, nhiệm Kỳ ( 2020-2025) tiếp tục tham gia Hội đồng.
Điều 3: Chỉ định một số ông/bà là UVTT và UV. HĐHPVN thường trú tại Hà Nội, cùng với một số ông /bà đại diện cho các Hội đồng gia tộc, đại diện cho bà con cô bác họ phạm tại các quận, huyện, Thị xã trên địa bàn Hà Nội nay tham gia vào HĐHP Hà Nội.
Điều 4: Công nhận HĐHP thành phố Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ (2020-2025) tại thời điểm từ ngày 16 tháng 7 năm 2023 gồm có 45 thành viên Hội đồng, như Danh sách kèm theo quyết định này. Trong đó Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội gồm có:
I. Chủ tịch Hội đồng:
Ông Phạm Thanh Hùng : UVTT- Trưởng ban Tộc phả HĐHVN, nguyên Viện
trưởng Viện chiến lược Tổng cục 2- Bộ quốc phòng.
II. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
1. Ông Phạm Văn Thuận: UV Ban VHXH.HĐHPVN, nguyên Phó Chủ tịch kiêm
Tổng Thư Ký HĐHP Hà Nội, Chủ tịch HĐHP Quận Hà Đông – Phó Chủ tịch Thường trực HĐHP TP Hà Nội.
2. Ông Phạm Quang Đạt: UVTT – Phó ban tri ân thiện nguyện HĐHPVN, nguyên
2
Quyền Chủ tịch HĐHP Hà Nội, tự đề đạt không đảm nhiệm chức trách cao hơn vì lí do sức khỏe – Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội
3. Bà Phạm Mai Dựng: UVTT.HĐHPVN, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB con
Gái- con Dâu HPVN – Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội
4. Bà Phạm Tú Năm : UVTT- UV Ban Kinh tế tài chính HĐHPVN, Phó Chủ
nhiệm CLB doanh nhân HPVN, Phó Chủ nhiệm CLB con Gái- con Dâu HPVN –
Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội. 5. Ông Phạm Văn Tân : Ủy viên HĐHPN, Cố vấn CLB doanh nhân HPVN,
Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH& KT Việt Nam –
Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội.
6. Ông Phạm Gia Tường: Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội
7. Ông Phạm Khắc Liên: Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội
8. Ông Phạm Đức Hạnh: Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội
9. Ông Phạm Văn Nghĩa: Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội
10. Ông Phạm Xuân Phương: Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội
Điều 5: Các vị thành viên HĐHPVN, Ban Thư ký, các Ban chuyên môn của Hội đồng họ Phạm Việt nam, Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội và các ông, bà có tên trong Danh sách HĐHP Hà Nội ( kèm theo Quyết định) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành
T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
TS. Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments