Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải Quần...

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải Quần vợt truyền thống Họ Phạm toàn quốc năm 2017

Số: 08 /2017/QĐHPVN                                              Hà Nội, ngày 16 tháng 3  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải Quần vợt truyền thống Họ Phạm toàn quốc năm 2017

 

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

  • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam
  • Theo đề nghị của Ban Văn Hóa – Xã hội thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam và ý kiến đồng thuận của các Câu lạc bộ quần vợt họ Phạm các địa phương.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thành lập Ban chỉ đạo Giải Quần vợt truyền thống Họ Phạm toàn quốc năm 2017, gồm các ông, bà có tên sau:

1/ Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Phạm Huỳnh Công, Phó Chủ tịch HĐTQHPVN phụ trách lĩnh vực VHXH

2/ Phó Ban Thường trực: Ông Phạm Quang Đạt, Trưởng Ban VHXH – HĐTQ, Phó Chủ tịch thường trực HĐHP TP Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo giải quần vợt khu vực các tỉnh Miền Bắc.

3/ Phó Ban: Ông Phạm Đức Kỳ, Phó Ban VHXH- HĐTQ, Phó Chủ tịch HĐHP TPHCM –trực tiếp chỉ đạo giải quần vợt khu vực các tỉnh khu vực Miền Nam.

4/ Phó Ban: Ông Phạm Đức Nam, Phó Ban VHXH -HĐTQ, Phó Chủ tịch HĐHP Quảng nam –  Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo giải quần vợt khu vực các tỉnh khu vực Miền Trung.

ĐIỀU 2: Các ông Phó ban Chỉ đạo có trách nhiệm lập Chương trình cụ thể tổ chức giải Quần vợt tại khu vực mình phụ trách theo chương trình tổ chức giải của HĐHP toàn quốc (xem Thông báo gửi kèm theo Quyết định này). Báo cáo HĐHP các  địa phương và chỉ đạo các CLBQV để thành lập ban tổ chức và thực hiện hiệu quả theo chương trình thi đấu.

ĐIỀU 3:  Giao cho CLBQV họ phạm Sài Gòn là đơn vị đăng cai tổ chức vòng Chung kết giải Quần vợt truyền thống Họ Phạm toàn quốc năm 2017; cần sớm  thành lập Ban tổ chức giải, lập kế hoạch vận đông tài trợ, phương án tổ chức thi đấu, sân bãi và các điều kiện để tổ chức giải tốt nhất.

ĐIỀU 4: Các ông Phó chủ tịch HĐTQ HPVN, Ông Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐTQHPVN, HĐHP các tỉnh/thành và các CLBQV địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

+ Như điều 4.

+ Lưu VP ban thư ký.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments