Trang chủVẤN TỔ TẦM TÔNGSƠ LƯỢC NGUỒN GỐC TỔ TIÊN ÔNG BÀ PHẠM TỘC TÂN...

SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC TỔ TIÊN ÔNG BÀ PHẠM TỘC TÂN HÒA CÁT TÂN – PHÙ CÁT – BÌNH ĐỊNH

 

Theo gia phả và Tông đồ xưa để lại thì nguồn gốc họ Phạm chúng ta từ Bắc vào :

  • Nghệ An, Thừa Tuyên, Hà Hoa phủ, Minh Linh huyện, Tân Sài xã, vào nam ở

– Quảng Nam xứ, Quy Nhơn phủ, Phù Ly huyện, Trung An Tổng,Thời Đổi xã, Bàu Sen phường, Tân Hòa ấp.

  • Nghệ An, Thừa Tuyên, Đức Quang phủ, Nghi Xuân huyện, Tả Ao xã. Vào Nam ở.

– Phù Cát huyện, Xuân An tổng, Tân Hòa thôn.

Tóm lại, một điều chắc chắn rằng: tổ tiên ông bà Phạm tộc chúng ta nguồn gốc ở Nghệ An vào Nam ở tại thôn Tân Hòa. Mặc dù tên phủ, tên huyện, tên tổng, tên xã, có thay đổi, nhưng cái tên thôn Tân Hòa không thay đổi, vẫn giữ nguyên cho đến ngày nay.

Có một điều vinh dự và tự hào cho Phạm tộc chúng ta cho đến nay còn được 21 phổ ý bằng chữ Hán,trong đó có 12 phổ ý đã cũ xưa, 9 phổ ý mới. Do đó, con cháu hậu thế chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản giữ gìn không được thất lạc mất mác. Nhất là phổ ý được đưa về chi nào, chi đó phải có trách nhiệm bảo quản giữ gìn chu đáo không để hư hỏng mất mác trước hết có tội lỗi với Tổ tiên ông bà. Đây là một tài liệu quý báu vô giá cho đến muôn đời con cháu mai sau. Vì nó không những có giá trị về mặt tinh thần (Tâm linh) mà còn có một bề dày lịch sử về nguồn gốc Tổ tiên ông bà Phạm tộc của chúng ta từ Bắc vào Nam ngàn xưa còn lưu lại cho đến ngày hôm nay.

Theo Tông đồ Phạm tộc do ông: Tướng thần – Phạm Văn Dụ sao biên năm Canh Quý  Xuân, thì các ông Cao Thủy tổ được sắp xếp như sau (tính từ phải sang trái)

1.Tằng tổ ­ Phạm Văn Điền.

2.Cố tổ ­ Phạm Văn Nghĩa.

3.Cao cao tổ ­ Phạm Văn Chuẩn.

4.Hiển tổ ­ Phạm Phúc Tấn.

Đến năm 1940 trong một phổ ý cúng tiếu lệ (tế hiệp) thì có 5 ôngcao tổ được sắp xếp và tôn kính theo thứ tự như sau (tính từ trên xuống)

1.Ông Phạm Văn Chuẩn xưng Hiển cao, cao, cao tổ.

2.Ông Phạm Phúc Tấn xưng Hiển thượng cao, cao, cao tổ.

3.Ông Phạm Văn Nghĩa xưng Cao thủy tổ.

4.Ông Phạm Văn Điền xưng Hiển tằng tổ.

5.Ông Phạm Văn Dưỡng xưng Tấn thượng cao tổ nhứt lang.

Căn cứ theo Tông đồ Phạm tộc thì ông Phạm Văn Chuẩn sanh hạông Phạm Văn Dưỡng (làm thầy phù thủy – thầy pháp) và ông Phạm Văn Dưỡng sinh ra 3 người con trai

1.Tướng thần – Phạm Văn Dụ

2.Phạm Văn Chi

3.Phạm Trí

Để con cháu đời sau tìm hiểu một cách sâu sắc về cội nguồn tổtiên

Phạm tộc, thì trong 4 ông cao đầu tien ( theo tông đồ) có ông

Phạm Văn Chuẩn sinh hạ 8 người con gồm 5 rai, 3 gái có tên sau đây (tính từ trên xuống)

1.Phạm Văn Thệ

2.Phạm Văn Hòa

3.Phạm Văn Tử

4.Phạm Văn Dưỡng

5.Phạm Văn An

6.Phạm Thị Huấn

7.Phạm Thị Hồ

8.Phạm Thị Sa

Còn lại 3 ông Phạm Văn Điền, Phạm Văn Nghĩa, Phạm Phúc Tấn.

Trong tông đồ không ghi sanh hạ. Không biết có con hay không

chúng ta hậu sanh, không biết Phạm tộc hình thành 5 chi từ bao giờ, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại 5 chi.

Qua sơ lược nguồn gốc tổ tiên ông bà Phạm tộc. Do ông PhạmNgọc Cừ tộc trưởng biên dịch từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ từ năm 2002.

Phạm Văn Anh

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments