Thông tin

© Bản quyền trang web này thuộc về HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM.
Trụ sở:Tầng 2, số 258, phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0913241718; 0916838154
Tổng biên tập: Phạm Quang Nhuệ, ĐT: 0946.786.806; Email: [email protected]
– Trang web của Họ Phạm Việt Nam bắt đầu hoạt động từ Tháng 2 năm 2005.
– Vui lòng để liên kết về nguồn tin nếu bạn xuất bản lại thông tin trên trang web này.