Trang chủGIỚI THIỆUTHAM LUẬN CỦA HĐHP QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 20...

THAM LUẬN CỦA HĐHP QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM:

  HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG                        

 20 năm hoạt động và phát triển

A/  Quá trình hình thành họ Phạm Quảng  Nam – Đà Nẵng.

       Phần I. BAN LIÊN LAC HỌ PHẠM QN-ĐN

Ban Liên Lạc họ Phạm Việt Nam tại Hà Nội do GS.TSKH.Phạm Huyển làm trưởng ban đã nhóm họp vào ngày 24-10-1996 tại Chùa Quán Sứ Hà Nội đã có ảnh hưởng tốt, lan tỏa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau một thời gian tìm hiểu tiếp thu mục đích, tôn chỉ của Ban Liên lạc lâm thời họ Phạm VN được thành lập tại chùa Quán Sứ phù hợp với nguyện vọng của đông đảo bà con dòng tộc, Hội đồng gia tộc các nhà thờ, họ Phạm trong toàn tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, mong muốn có một tổ chức liên lạc, để kết nối dòng tộc, vấn tổ tìm tông, thất lạc, sau những năm chiến tranh triền miên của đất nước. Nguyện vọng đó đã thôi thúc một số danh nhân họ Phạm, một số học giả, các Trưởng tộc, các Hội đồng Gia tộc trong toàn tỉnh. Cũng có Hội đồng Gia tộc tộc Phạm tự thân vận động, chưa liên hệ được với tổ chức Ban Liên lạc họ Phạm tại Hà Nội, tự mình theo chỉ dẫn của Gia phổ để đi tìm nguồn gốc tổ tiên như tộc Phạm Viết Túy La – Điện Tiến – Điện Bàn, tự ra Nghệ An tìm ra nhà thờ đại danh tướng Văn hào Phạm Kỳ Vỹ – Phần mộ và nhà thờ của ông đã được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích lịch sử – danh nhân Văn Hóa.

Trước nguyện vọng bức xúc đó Ông Phạm Đức Nam lúc bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Ngày 07-03-1999 tại trụ sở Hội Khuyến học Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Phạm Đức Nam đã tổ chức cuộc họp gồm 32 đại diện các Chi, Phái, họ Phạm ở  Quảng Nam và Đà Nẵng họp bàn về thành lập tổ chức dòng họ theo khuôn mẫu của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam tại Hà Nội đã làm. Việc làm này nhằm mục đích thống nhất hành động, ý tưởng về việc xây dựng tổ chức dòng họ trong toàn quốc, lấy mục đích đền ơn đáp nghĩa, vấn tổ tìm tông, tôn vinh dòng tộc, giữ vững truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên dòng tộc tộc Phạm đã hy sinh xương máu cùng các dòng tộc bạn, tô thắm non sông đất nước, giữ yên bờ cõi, biên cương mà dòng tộc Phạm trong cả nước đã đóng góp một phần công sức, máu xương xứng đáng, đoàn kết dòng họ Phạm trong cả nước thành một khối thép vững chắc.

Việc làm này còn để giáo dục con cháu biết ơn tiên tổ họ Phạm, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ trong thời mới – thời kì xây dựng và phát triển Việt Nam. Ban liên lạc đầu tiên kết nối các dòng tộc Phạm trong Quảng Nam – Đà Nẵng chấp nhận Quy chế hoạt động của Ban Liên Lạc họ Phạm Việt Nam đề ra, chấp nhận tôn vinh đô hồ Đại Vương Phạm Tu là Thượng Thủy tổ của họ Phạm Việt Nam Hội nghị đã bầu ra Ban Liên lạc lâm thời có 17 vị do Ông Phạm Đức Nam sáng lập và lam Trưởng Ban lien lạc. Hoạt động chủ yếu của Ban Liên lạc trong giai đoạn này là vấn tổ tìm tông, kết nối dòng tộc, nơi nào thuận lợi để xây dựng, trùng tu nhà thờ tộc, phục chế, phục hồi lại các Lễ giỗ trong dòng tộc theo qui củ. Ông Phạm Ngọc Sanh là người có công đầu trong việc tìm kiếm kết nối dòng tộc. Ông đã ra Bắc vào Nam với chiếc xe đạp cũ kỹ để đến nơi nào có thể giúp ông tìm ra manh mối nối kết dòng tộc. Tuy chưa đầy đủ nhưng ông Phạm Ngọc Sanh đã tập hợp và in được một cuốn sách các nhà thờ dòng tộc Quảng Nam – Đà Nẵng. có số đt liên lạc từ năm 1996 đến năm 2004, cuốn sách đầu tiên về kết nối dòng tộc của ông Phạm Sanh đã qui tụ được gần 100 nhà thờ tộc Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng có địa chỉ, có tổ chức họ tộc. Năm 2004, ông Phạm Đức Nam qua đời – ông Phạm Đình Hảo Nhà giáo, Hội trưởng hội Khuyến học Đà Nẵng thay ông làm Trưởng Ban liên lạc họ Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng. Ông Phạm Hồng Phương làm phó ban. Ông Phạm Đình Hảo còn là ủy viên Ban liên lạc họ Phạm Việt Nam.

Năm 2004 khi ông Phạm Đức Nam qua đời, ông Phạm Đình Hảo lên thay việc tổ chức, hoạt động dòng họ của địa phương không theo nhịp điệu thời gian tổ chức của Ban Liên lạc HPVN tại Hà Nội.

Ví dụ 1 : Ban Liên lạc họ Phạm toàn quốc VN khóa I (24-10-1996 – 23-08-1998). Ban Liên lạc họ Phạm VN chưa ra đời mà chỉ là những nhóm người tâm huyết với dòng họ chịu ảnh hưởng của BLL toàn quốc và sáng kiến của Cụ Phạm Đức Nam cùng với anh em dòng họ có tâm huyết tập họp lại.

Ví dụ 2: BLL họ Phạm Toàn Quốc khóa II (từ 23-08-1999 đến 31-05-2002). Ban liên lạc họ Phạm QN-ĐN thành lập 07-03-1999.

Ví dụ 3: Ban Liên lạc họ Phạm toàn quốc họ Phạm Việt Nam khóa III từ ngày 31-05-2002 đến 24-08-2008. Ban liên lạc họ Phạm QN-ĐN bầu ông Phạm Đình Hảo thay Cụ Phạm Đức Nam qua đời làm Trưởng ban Liên lạc và tiếp tục hoạt động chủ yếu là kết nối dòng tộc, công việc khuyến học kết hợp với Hội đồng khuyến học thành phố Đà Nẵng biểu dương các cháu có thành tích học giỏi – điển hình có 1 doanh nhân họ Phạm Hương Phú Quế Sơn ủng hộ cho Quỹ khuyến học tộc Phạm Hương Phú 200 triệu đồng.

Ví dụ 4: Ban liên lạc họ Phạm toàn quốc khóa IV từ 24-08-2008 đến 12-07-2009. Ban liên lac họ Phạm QN-ĐN có 4 vị tham gia vào Ủy ban liên lạc toàn quốc là: Phạm Đình Hảo, Phạm Hào, Phạm Hồng Phương, Phạm Xuân Đào.

Ví dụ 5: Ban liên lạc họ Phạm toàn quốc khóa V ngày 12-07-2009 đến 29-08-2010. Ban liên lạc họ Phạm QN-ĐN có ông Phạm Đình Hảo là Ủy viên Ban liên lạc toàn quốc.

Ví dụ 6: Ban liên lạc toàn quốc họ Phạm VN khóa thứ VI (thông qua cuộc họp mặt Họ phạm toàn quốc lần thứ XIII tại thành phố Ninh Bình ngày 29-08-2010. Ông Phạm Minh Thông được bầu làm ủy viên Ban Biên tập Bản tin nội tộc. Ủy viên thường trực Hội Đồng toàn quốc phụ trách việc họ các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên. Ông Phạm Thúc Hồng ỦY viên HĐTQ, ông Phạm TRUNG KIÊN ỦY Viên Hội Đồng Toàn Quốc. Ông Phạm Đức Nam ỦY Viên HĐTQ

Phần II: ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT.

Tại cuộc họp ngày 28-09-2010 Hội nghị toàn quốc nhất trí đổi tên Ban liên lạc họ Phạm Việt Nam thành Hội đồng họ Phạm Việt Nam. Cơ quan điều hành Hội đồng họ Phạm Việt Nam là Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam gọi là Hội đồng họ Phạm toàn quốc. Sau cuộc họp tại Ninh Bình – Ban liên lạc họ Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiến hành Đại hội thành lập Hội đồng họ Phạm Qn-Đn lần thứ I.

Ngày 13 tháng 11 năm 2011, Đại hội Hội Đồng các Gia tộc toàn QN- ĐN gồm 500 đại biểu, tại nhà hàng tiệc cưới Quảng Đại II – đường 30-4- quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng Họ Phạm QN và ĐN gồm 26 vị do ông Phạm Đình Hảo Chủ tịch Hội Khuyến học Đà Nẵng tái đắc cử làm Chủ tịch hội đồng.

Sau cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng, ông Phạm Đình Hảo xin nghỉ vì lí do sức khỏe và bận công việc khuyến học ;Thường trực nhất trí cử Tiến Sĩ Phạm Hảo thay ông Phạm Đình Hảo làm Chủ tịch hội đồng. Sau gần 1 năm hoạt động, trước cuộc họp thường niên toàn quốc tại Hải phong, Hội đồng họ Phạm QN-ĐN đã họp toàn thể, bằng phương pháp bỏ phiếu kín, đã nhất trí  bầu ông Phạm Minh Thông thay ông Phạm Hảo. Ông Phạm Minh Thông được Thường Trực HĐTQ khóa 6  bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm toàn quốc, phụ trách Miền trung –Tây nguyên,

                Phần III. NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG 

Hoat động của Hội đồng họ Phạm QN-ĐN nhiệm kỳ I như sau:

-Thành lập được: HĐ Họ Phạm Thị Xã Điện Bàn; HĐ Họ Phạm Tp Hội An;  HĐ Họ Phạm phường Hòa Xuân; HĐ Họ Phạm Trà Lộ; HĐ Họ Phạm An Lưu ; HĐ Họ Phạm Mỹ Thị; HĐ Họ Phạm Thanh Chiêm.

-Tham dự hàng chục cuộc gặp gỡ, giỗ tộc tại các Hội Đồng Gia tộc trong toàn tỉnh QN-ĐN.Tổ chức thành công Lễ Cung tiến Giác Linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 49 ngày tại Nhà thở tộc Phạm La Qua.Tổ chức thành công các ngày Húy Kỵ Đô hổ Đại Vương Phạm Tu tại các nhà thờ La Qua, Thanh Chiêm, An Lưu, Mỹ Thị, Điện Nam Cẩm Sa, Điện Nam Đông, Mân Thái vv.., Nâng cấp ngày Lễ Giỗ Thượng Thủy tổ lên thành ngày Hội những người họ Phạm trong toàn tỉnh QN-ĐN kết hợp với Giỗ tổ thường niên của Hội đồng Gia tộc sở tại. Tổ chức trao cờ luân lưu ngày Giỗ Thưởng thủy tổ coi đó là niềm vinh dự của con cháu tộc họ Phạm của nhà thờ được đăng cai. Tặng Di ảnh và cờ Họ Phạm cho các Nhà thờ trong toàn Qn-ĐN.Vận động Các Hội đồng Gia tộc Nhà thờ Đặt Di ảnh Đô hồ Đại Vương tại Nhà thờ tộc để thờ Người.  Tham gia hội nghị UNESCO dòng họ tổ chức tại Đà Nẵng. Tham gia Đại hội thành lập Hội Đồng họ Phạm Cứ M Gia Đaklak. Tham gia Đại hội, hội đồng họ Phạm Mộ Đức Quảng Ngãi. Tham gia cùng HĐHP Sài Gòn dự lễ khâu lễ thế lính Hoàng Sa tại Lý Sơn Quảng Ngãi. Tham gia góp công và của cùng HĐ tộc Phạm Thừa Thiên Huế hoàn thành khắc tượng bán thân Thượng Thủy Tổ bằng đá Non nước. Tham gia can thiệp với chính quyền đại phương trong việc giải tỏa, đền bù, di dời nhà  thờ của một Hội đồng Gia tộc địa phương Hội An. Vận động, động viên các Hoạt động Gia tộc trong nhà thờ, nâng cấp nghĩa trang dòng họ Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng xây mới hàng chục nhà thờ, trùng tu hầu hết các  nhà thờ tại các địa phương. Tham gia khuyến học cùng Hội đồng gia tộc, động viên con cháu tích cực học tập, giữ vững nề nếp gia phong. Tổ chức Vườn hoa Tiến Sỹ để động viên con cháu nổ lực học tập như nhà thờ La Qua, nhà thờ Điện Nam Cẩm Sa v..v. Tham gia Hội thơ Đường họ Phạm và địa phương.Viết sách về học tập, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được giải 3 toàn quốc 2014 (ông Phạm Minh Thông). Viết và dịch in sách “Phạm Tố Linh từ” của Phạm Thúc Hồng và Phạm Minh Thông. Tổ chức in tập thơ “Nhịp cầu hai thế kỉ” trong đó có 4 người họ Phạm tham gia, đặc biệt là bài thơ Đêm Sông Hàn của tác giả Phạm Đạo đã được phổ nhạc và ca sĩ Thương Huyền trình bày trong đêm ra mắt 12/12/2012.

-Các hội đồng họ Phạm sau khi thành lập nói chung hoạt động đều và tốt, nổi bật là việc tham gia khuyến học như nhà thờ Hương Quế,Quế Sơn, Nhà thờ La Qua, Nhà thờ Cẩm Sa Điện Bàn,  Các nhàthờ Hội An làm tốt công tác tham gia xây dưng Văn hóa dòng họ được địa phương biểu dương, tổ chức xóa đói giảm nghèo cho con em họ Phạm như Điện Bàn. Xây dựng tổ chức thành công Website hophammientrungtaynguyen.vn hoạt động phong phú từ  3  năm nay do kĩ sư Phạm Minh Thông làm trị sự và nhà báo Phạm Hữu Thanh Tùng làm Trưởng ban biên tập. Trong công tác kết nối dòng tộc, tộc Phạm Cẩm Sa Điện Nam, tộc Phạm – Phú Điện Trung là những đơn vị khà nhất.Cùng nhiều tác giả và gia đình biên soạn . Nhà xuất bản Đà Nẵng đã cho ra mắt PHẠM PHÚ THỨ toàn tập.

-Ngày tổ chức tế lễ  Giỗ Thượng Thủy tổ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu hàng năm có mặt hầu hết các Hội đồng Gia tộc trong toàn QN-ĐN đã xây dựng thành nề nếp cúng để Tổ tiên thống nhất dần trong toàn tỉnh. Tổ chức thành công giải Tenis toàn quốc họ Phạm lần thứ nhất do HĐTQ giao cho QN-ĐN làm nhiệm đăng cai. Kết thúc giải anh em bán đấu giá áo cầu thủ đạt giải nhất, mang chữ kí toàn vận động viên tenis tham gia giải đấu, lấy tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật tại Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng. Tham gia đầy đủ các cuộc họp toàn quốc. do HĐTQ triệu tập.

Phần IV: KHEN THƯỞNG

Thông qua Ban Liên Lạc và Hội đồng toàn quốc các khóa VI. Hội đồng họ Phạm QN-ĐN đã cấp: 500 giấy ghi công; 150 giấy mừng thọ; 250 giấy biểu dương. Trao 3 bằng vinh danh của HĐTQ cho các Tiến sĩ y học và nhà thơ Phạm Phù Sa. Trao học bổng cho 2 sinh viên Bách Khoa tại Quảng Bình. Hội đồng Họ Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng đã tham gia cùng các Hội đồng Gia tộc ở địa phương tăng học bổng cho hàng trăm học sinh các cấp học giỏi. Ông Phạm Minh Thông được chủ tịch huyện Điện Bàn khen tặng về thành tích tham gia khuyến học. Cuối nhiệm kì khóa VI ông Phạm Minh Thông được HĐTQ khen tặng về Tấm lòng vàng, huy hiệu tộc Phạm. Hội đồng gia tộc tộc Phạm la Qua khen tặng gia đình ông Phạm Minh Thông có công  đóng góp vào việc xây dựng nhà thờ tộc, tôn tạo nghĩa trang tổ tiên.

                                                                  Chủ tịch HĐHP QN-ĐN

                                                                    KS Phạm Minh Thông

 

  

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments