Trang chủGIỚI THIỆUTHAM LUẬN TẠI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM:

THAM LUẬN TẠI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM:

BAN LIÊN LẠC ( HỘI ĐỒNG) HỌ PHẠM CÀ MAU           

                             Quá trình tổ chức và hoạt động

I- Về tổ chức

1/- Ngày 9 tháng 8 năm 2013 Dương Lịch Ông Phạm Văn Căn phó chủ tịch Hồi đồng họ Phạm Việt Nam, kiêm chủ tịch Hội đồng họ Phạm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến của Hội đồng họ Phạm Việt Nam về tổ chức và hoạt động của họ Phạm cấp Tỉnh và thành phố: Có mặt 4 anh, chị, em họ Phạm tỉnh Cà Mau tiếp thu và trao đổi thống nhất giai đoạn đầu tỉnh Cà Mau thành lập Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau nhằm liên hệ, kết nối và hoạt động, đến thời điểm thích hợp sẽ tổ chức Đại hội đại biểu bầu ra Hội đồng Họ Phạm tỉnh Cà Mau. Ngày 14 tháng 8 năm 2013, Ban Liên lạc họ Phạm tỉnh Cà Mau họp mặt 9 vị thành viên để thành lập ban Liên lạc: Chọn, chỉ định ông Phạm Công Danh, sinh năm 1951, cán bộ hưu làm Trưởng ban và Ông Phạm Minh Tửng, Phạm Minh Quang, cán bộ hưu làm Phó Trưởng ban; ông Phạm Thành Ngại, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau làm thư ký và 6 thành viên khác. Đến tháng 3 năm 2014 do yêu cầu, công việc của Ban Liên lạc. Ban liên lạc thống nhất bổ sung thêm 11 thành viên, nâng tổng số hiện nay Ban Liên lạc có 20 vị, gồm 1 trưởng ban, 03 phó trưởng ban.

2/- Đến nay thành lập được 5/9 Ban Liên lạc huyện, thành phố Cà Mau, Ban liên lạc ít nhất 7 thành viên, nhiều nhất 25 thành viên; 04 huyện còn lại đang trong quá trình chuẩn bị thành lập.

II- Kết quả hoạt động của Ban Liên lạc

1/ – Ngay từ mới đầu thành lập Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau phân công Trưởng ban chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản thiết yếu như: Chương trình hoạt động 6 tháng, năm; thư ngõ Họ Phạm tỉnh Cà Mau hướng ứng các hoạt động kết nối dòng họ và đoàn kết tương trợ, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế… với tinh thần ít nước, lợi nhà; Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Liên lạc: quy chế động quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và từng thành viên trong Ban Liên lạc, sinh hoạt định kỳ của Ban 6 tháng một lần; hằng năm có tổ chức tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới. Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau đã tổ chức được 6 kỳ họp, định kỳ 6 tháng và tổng kết năm; 3 lần tổ chức Giổ tổ Họ Phạm tỉnh Cà Mau và 3 lần họp đột suất.

2/- Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau liên hệ với Hội đồng Họ Phạm Việt Nam tổ chức ra Hà Nội thỉnh Thượng thủy tổ ngài Phạm Tu về Cà Mau làm lể giổ tổ thờ cúng tại Cà Mau có mặt hơn 500 chú, bác, anh chị, em Họ Phạm đến dự dâng hương.

3/- Đối với hoạt động của Ban Liên lạc các huyện, thành phố Cà Mau bước đầu đã có kết nối được nhiều người họ Phạm hưởng ứng và có hoạt động tốt. Hoạt động dòng tộc Phạm ở địa phương được chú trọng kết nối gần gũi thường xuyên hơn. Đến nay đã có hơn 10 nhà thờ tộc họ Phạm được xây dựng theo tộc họ ở Xã, Phường, có tổ chức ngày lễ, giổ  tập trung khá đông đảo và được chính quyền các cấp từ tỉnh xuống huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện rất thuận lợi trong hoạt động.

Trong quá trình hoạt động Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau ghi nhận nhiều bà con cô bác trong dòng họ đã có nhiều đóng góp cho dòng họ; trong đó Ban Liên lạc ghi danh ông Phạm Công Danh có công tổ chức xây dựng và hoạt động của Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau ngày một phát triển vững mạnh, có hiệu quả, chất lượng; Bà Phạm thị Bay, Anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam, người có uy tín đối với nhân dân và kiến họ, đồng thời cũng là người tích cực trong hoạt động kết nối dòng họ Phạm ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; doanh nhân Phạm Tiến Phát, có công đóng góp xây dựng nhà thờ tộc Họ Phạm. Sau này là nơi đặt thờ cúng Thượng Thủy Tổ Họ Phạm của tỉnh Cà Mau.

Trên đây là báo cáo tóm tắc một số nội dung trọng tâm về tổ chức và kết quả hoạt động của Ban Liên lạc họ Phạm tỉnh Cà Mau gửi Hội đồng Họ Phạm Việt Nam nắm và có phương hướng giúp đở tạo điều kiện cho Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau trong thời gian sắp tới hoạt động được tốt hơn.

TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC

                                                                  Phạm Công Danh

    

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments