Trang chủGIỚI THIỆUTHÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM KHU VỰC THỊ TRẤN THỨA...

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM KHU VỰC THỊ TRẤN THỨA HUYỆN LƯƠNG TÀI

 

Mùa xuân, sáng ngày 23 tháng 4 năm 2016 Bầu trời Khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thật trong trẻo và ấm áp. Tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị của huyện đã diễn ra Hội nghị thống nhất thành lập Hội đồng Họ Phạm Khu vực thị trấn Thứa. Thành phần đại biểu tham dự Hội nghị thật đa dạng và phong phú: Có những Tộc viên đã hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, nghỉ hưu tại địa phương; Nhiều Tộc viên hiện còn đang tham gia công tác đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo quan trọng, chủ chốt của cấp huyện, cơ quan huyện và thị trấn; Một số Tộc viên là những nhà doanh nghiệp, kinh doanh tài năng. Không khí Hội nghị thật tưng bừng và phấn khởi bởi một lẽ Hội nghị đã hội tụ được, tập trung được các Tộc viên tiêu biểu của các dòng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tâm huyết, cùng chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, tri ân Tổ tiên và các bậc tiền bối.

Hội nghị vinh dự được ông Phạm Mạnh Hảo – Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm tỉnh Bắc Ninh về dự và chỉ đạo.

Về dự Hội nghị còn có ông Phạm Hồng Tịnh – Chủ tịch Hội đồng, cùng Thường trực Hội đồng Họ Phạm huyện Lương Tài.

Đúng kế hoạch, 9 giờ Hội nghị bắt đầu làm việc, ông Phạm Xuân Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm huyện Lương Tài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Hội nghị.

Tiếp đó ông Phạm Hồng Tịnh – Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm huyện Lương Tài quán triêt mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của Hội nghị.

Tiếp đến ông Phạm Xuân Quang thông qua quy chể hoạt động (dự thảo) của Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

Các đại biểu tích cực phát biểu, tham luận sôi nổi đều tập trung nhấn mạnh xu thế hiện nay, ý nghĩa và sự cần thiết của việc hướng về cội nguồn, hoạt động dòng họ, kết nối dòng họ. Hội nghị đề cao tinh thần gần gũi, gắn bó, thân thiện, dân chủ, đoàn kết, ruột thịt như anh em một nhà. Hội nghị đã thống nhất cao biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng và quyết định ra mắt thành lập Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

Hội nghị đã bầu được Ban liên lạc Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh gồm:

 

1. Ông Phạm Xuân Quang– Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Phạm Hữu Đuông– Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. Ông Phạm Văn Thái– Trưởng Ban Thông tin văn hóa.
4. Ông Phạm Xuân Kết– Trưởng Ban Tộc phả.
5. Bà Phạm Thị Vẻ– Trưởng Ban Tài chính.

 

Ban liên lạc Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài ra mắt. Hội nghị vỗ tay nhiệt liệt chào mừng khi Ông Phạm Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Ban liên lạc Hội đồng phát biểu hứa hẹn.

Ông Phạm Mạnh Hảo – Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm tỉnh Bắc Ninh, phát biểu chúc mừng; nhấn mạnh thành tích kết quả thu được về hoạt động việc Họ trong những năm qua của Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam; Hội đồng Họ Phạm tỉnh Bắc Ninh và các huyện thị. Nêu nổi bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kết nối và hoạt động dòng Họ, việc Họ của các cấp từ Trung ương đến cơ sở địa phương. Biểu lộ tình cảm thật sự phấn khởi, Đặc biệt  hoan nghênh tinh thần trách nhiệm cao, nhận thức sâu rộng, cùng có tâm nguyện hướng về cội nguồn, hoạt động kết nối dòng Họ và quyết tâm ra mắt thành lập Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh của các Tộc viên Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa. Khích lệ, động viên Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài và định hướng những hoạt động cần quan tâm thực hiện.

Ông Phạm Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng, biểu dương và ghi nhận công đức của các Tộc viên đã đóng góp cho hoạt động của Hội đồng; bế mạc Hội nghị cảm ơn sự có mặt của các Đại biểu cùng toàn thể các Tộc viên có mặt trong buổi Hội nghị quan trọng và có ý nghĩa này, đồng thời xác định quyết tâm đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của dòng Họ ngày càng tốt hơn.

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã lưu lại hình ảnh của những Tộc viên Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài và các đại biểu ấm tình ruột thịt “Họ Phạm bốn phương đều là anh em”.

Bữa tiệc giao lưu tình cảm vui vẻ và Hứa hẹn “Đến hẹn lại lên!”

Tin tưởng và khẳng định rằng Hội đồng Họ Phạm khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đã hội tụ được những Tộc viên đầy tâm huyết, có điều kiện, sẽ thực sự là nòng cốt, là hạt nhân và sẽ nhanh chóng lan tỏa, hoạt động rộng khắp đến tất cả các dòng Họ Phạm trong toàn thị trấn Thứa và toàn huyện Lương Tài.,.

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐHP HUYỆN LƯƠNG TÀI

 

      CHỦ TỊCH HĐHP  KHU VỰC THỊ TRẤN THỨA

 

Phạm Xuân Quang

 

ĐT: 0912652152

PhamTuQuang56@ gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments