Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTHÔNG BÁO Của Ban chỉ đạo Đại hội Câu lạc bộ doanh...

THÔNG BÁO Của Ban chỉ đạo Đại hội Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt Nam

Kính gửi: Các doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm                                  Việt Nam

 Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt nam ( CLBDNHPVN) sau là Hội đồng doanh nhân HPVN, đã được thành lập từ nhiều năm trước đây, nhưng do nhiều lí do khác nhau nên Hội đồng doanh nhân này đã ngừng hoạt động. Thực hiện chủ trương của Thường trực Hội đồng họ phạm việt Nam (HĐHPVN) tại kỳ họp ngày 24/5/2022 ở thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, đã quyết nghị v/v cần tổ chức Đại hội (tái lập) CLBDN HPVN và cần thay đổi tư duy hoạt động kinh tế trong tổ chức và hoạt động của CLB này.

Ngày 14/9/2022 Thường trực HĐHPVN đã có Quyết định số 20/2022-QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo đại hội CLBDN HPVN do Ts.Phạm Vũ Câu Chủ tịch HĐHPVN làm Trưởng ban chỉ đạo. Nay Ban chỉ đạo xin thông báo như sau:

 1. Xin gửi tới các doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm bản dự thảo Điều lệ tổ chức

và hoạt động của CLBDNHPVN. Với tôn chỉ mục đích : CLB DNHP VN là một Tổ chức xã hội dòng họ trực thuộc HĐHPVN; do các Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam tự nguyện tham gia hoạt động và tuân thủ theo Điều lệ, Qui chế, qui định của Câu lạc bộ.

    Mục đích của CLB DNHP VN là giao lưu kết nối các hội viên nhằm chia sẻ thông tin, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ…, động viên, hỗ trợ lẫn nhau để các doanh nghiệp hội viên cùng phát triển , góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam ngày càng lớn mạnh và tích cực tham gia các hoạt động việc họ của HĐHPVN.

 1. Kính mời các Doanh nhân là: con, cháu ( trai, gái, dâu, rể) họ Phạm thuộc các thành

phần kinh tế, tán thành Điều lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập CLB và sẽ được Ban chủ nhiệm CLB xem xét chấp thuận. Thủ tục xin gia nhập CLB như sau:

 1. Điền các thông tin cá nhân ( hoặc doanh nghiệp) vào Đơn xin gia nhập CLB theo

mẫu gửi kèm theo Thông báo này.

 1. Gửi Đơn xin gia nhập CLB vào 1 trong 3 địa chỉ Email sau đây là được:

+ Gửi vào email: [email protected] hoặc [email protected]

hoặc: [email protected]

Thời gian nhận Đơn đăng ký xin gia nhập đợt 1 đến trước ngày 30/10/2022; để Ban Chỉ

đạo Đại hội có các thông tin chấp thuận về các hội viên, chuẩn bị dự kiến nhân sự cho Ban Chủ Nhiệm để tiến hành đại hội CLB. Ban chủ nhiệm CLB sẽ ban hành các qui chế ,qui định hoạt động nội bộ CLB.

 1. Trong tháng 11/2022 Ban chỉ đạo Đại hội CLB sẽ trình Thường trực HĐHPVN xem

xét lộ trình thành lập CLB và TT HĐHPVN ban hành các quyết định theo thẩm quyền để tạo điều kiện cho CLBDNHPVN sớm đi vào hoạt động. Thường trực HĐHPVN đề nghị các thành viên TT HĐHPVN và HĐHP các cấp chuyển tin thông báo này tới các doanh nhân, doanh nghiệp họ phạm tại địa phương.

Trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm Việt Nam !

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

                         Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt Nam

                                                            Trưởng ban chỉ đạo

                                                              TS Phạm Vũ Câu

                                                              Chủ tịch HĐHPVN

                   HI ĐỒNG H PHM VIT NAM

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                  ĐIU L

     T chc và hot động ca Câu lc bộ Doanh Nhân

                          H Phm Vit Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định thành lập số…..  QĐ/HĐHPVN

                     ngày   tháng     năm 2022 của Hội đồng họ Phạm Việt Nam)

                                                    CHƯƠNG I

                                             QUY ĐỊNH CHUNG

   Điu 1. Tên gi, biu tượng

– Tên tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

– Tên tiếng Anh: Viẹtnam’s Pham Businessmen Club, viết tắt là “VPBC”.

   Điu 2. Tôn ch, mc đích 

Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam (CLB DNHP VN) là một Tổ chức xã hội dòng họ trực thuộc Hội đồng Họ Phạm Việt Nam (HĐHPVN); do các Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam tự nguyện tham gia hoạt động và tuân thủ theo Điều lệ, Qui chế, qui định của Câu lạc bộ.

    Mục đích của CLB DNHP VN là giao lưu kết nối các hội viên nhằm chia sẻ thông tin, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ…, động viên, hỗ trợ lẫn nhau để các doanh nghiệp hội viên cùng phát triển , góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam ngày càng lớn mạnh và tích cực tham gia các hoạt động việc họ của Hội đồng họ Phạm Việt nam (HĐHPVN).

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

     Điu 3. Chc năng

     – Kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp là con, cháu họ Phạm ( trai, gái, dâu, rể) có chung tâm nguyện tri ân tiên Tổ và cùng nhau hợp tác đầu tư kinh doanh thương mại cùng có lợi.

– Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động dịch vụ, thương mại, đầu tư, hợp tác… của các hội viên, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế và gắn kết giữa các hội viên CLB.

– Hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên CLB.

– Tạo nguồn quỹ để duy trì và phát triển hoạt động của CLB.

– Trích một phần lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh giữa các hội viên, doanh nghệp đóng góp vào Quĩ của CLB và Quĩ hoạt động của HĐHPVN.

–  Tham gia các hoạt động việc họ do HĐHPVN tổ chức, chỉ đạo nhằm xây dựng, phát triển dòng họ.

Điu 4. Nhim v

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hoá trong kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động của HĐHPVN và các hoạt động xã hội khác. Nêu cao tinh thần tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn để cùng nhau phát triển doanh nghiệp.

– Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các hội viên để tư vấn, trao đổi, cùng nhau giải quyết tốt các nguyện vọng của các hội viên. Tổ chức các cuộc gặp mặt để trao đổi, tư vấn những kinh nghiệm, những mặt mạnh của các hội viên để cùng nhau phát huy tối đa khả năng sản xuất – kinh doanh của từng hội viên. Tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp trong CLB để phản ánh, kiến nghị và đề xuất cho các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, các vấn đề về pháp luật, chính sách kinh tế-xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Tổ chức các diễn đàn, các cuộc tiếp xúc giữa các hội viên với các cơ quan quản lý của Nhà nước và các cơ quan hữu quan để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp.

– Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá và nâng cao uy tín doanh nghiệp trong CLB, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

– Liên kết với các tổ chức doanh nghiệp khác, tổ chức các hoạt động giao lưu và xúc tiến thương mại, đầu tư.… hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh của hội viên.

T chc các hot động giao thương gia các hi viên theo hướng ưu tiên s dng sn phm ca các doanh nghip hi viên, to hiu qu kinh tế cao và t nguyn trích mt phn li nhun t các hot động giao thương để to ngun qu duy trì và phát trin hot động ca CLB và đóng góp vào Quĩ hot động ca HĐHPVN 

– Ưu tiên đón nhận lao động là các con em của hội viên CLB và các con em  Họ Phạm VN.

Điu 5. Quyn hn:

– Cử đại diện ( trong Ban Chủ nhiệm CLB) tham gia vào Hội đồng họ Phạm Việt Nam và các tổ chức khác của Hội đồng khi được Hội đồng họ Phạm VN chấp thuận.

– Cử đại diện tham gia tổ chức hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo do các cơ quan quản lý Nhà nước và các CLB khác trong HĐHP VN và các dòng họ khác tổ chức.

– Thành lập các tổ chức trực thuộc CLB phù hợp với qui định của pháp luật và qui chế của CLB, để thực thi các nhiệm vụ, chức năng quyền hạn của CLB.

–  Chấp thuận, kết nạp hội viên và cho thôi tham gia CLB với những hội viên vi phạm Điều lệ, qui chế, qui định của CLB.

Điu 6. Nguyên tc hot động

      – Tuân thủ Điều lệ CLB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm VN, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước CHXHCNVN.

– Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

– Tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.

– Tổ chức các hoạt động hợp tác đầu tư, giao thương,… giữa các doanh nghiệp hội viên trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

– Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên.

– Tự đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động của CLB và đóng góp ngày càng nhiều vào Quĩ hoạt động của HĐHPVN.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN – QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

      Điu 7. Hi viên

      7.1 Hội viên chính thức:

Hội viên chính thức gồm các Doanh nhân là: con, cháu ( trai, gái, dâu, rể) họ Phạm thuộc các thành phần kinh tế, tán thành điều lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập CLB và  được Ban chủ nhiệm CLB chấp thuận.

Hội viên của CLBDNHPVN có thể đồng thời là hội viên CLBDNHP cấp tỉnh/thành.

     7-2. Hội viên danh dự

Hội viên danh dự: gồm các vị Lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, Lãnh đạo HĐHPVN, các nhà Khoa học, chuyên gia kinh tế là con, cháu ( trai, gái, dâu, rể) Họ Phạm và các cá nhân khác có đóng góp, cống hiến tích cực cho việc phát triển Câu lạc bộ, tự nguyên tham gia CLB và được Ban Chấp hành CLB  (BCHCLB) nhất trí mời tham gia. Hội viên danh dự không chịu sự điều chỉnh của Điều lệ và các quy định khác dành cho hội viên; không tham gia bầu cử, ứng cử và biểu quyết trong các cuộc họp, các kỳ Đại hội. (BCH CLB sẽ có quy định riêng về nhiệm vụ, quyền hạn đối với Hội viên danh dự).

7-3. Hội viên là doanh nghiệp: là các doanh nghiệp ( do người họ phạm là Chủ doanh nghiệp, hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ) thuộc các thành phần kinh tế, tán thành điều lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập CLB với tư cách là doanh nghiệp và  được Ban chấp hành của CLB chấp thuận.

        7.4 Tiêu chun kết np hi viên :

       1.Đối tượng:

Căn cứ vào điều7 của Điều lệ CLB, để trở thành hội viên thì mỗi cá nhân phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:

– Là Chủ tịch, Giám đốc, Chủ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

– Là thànhviên HĐQT, HĐTV, Ban giám đốc các doanh nghiệp và các trường hợp khác đăng ký tham gia CLB thì được Ban Thường trực CLB xem xét chấp thuận đối với từng trường hợp cụ thể.

– Người họ phạm là chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, các nhà khoa học… có khả năng đóng góp vào sự phát triển của CLB.

 1. Th tc đăng ký gia nhp :

– Điền các thông tin cá nhân ( hoặc doanh nghiệp) vào Đơn xin tự nguyện gia nhập CLB (theo mẫu) được đăng trên Website của CLB hoặc trên Group trang mạng của HĐHPVN và CLBDN Họ Phạm VN.

– Thường Trực BCNCLB sẽ xem xét đơn, thẩm định hồ sơ sau đó, sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc giải quyết đơn xin gia nhập.

 1. Phí hi viên:

     Sẽ có Quyết định cụ thể của Ban chủ nhiệm CLB; trước mắt qui định như sau:

– Phí gia nhập: không tính trong thời gian đầu thành lập CLB.

– Phí thường niên: tối thiểu là 2.000.000 vnđ /năm (hai triệu đồng/năm); hoan nghênh những hội viên đóng phí trên mức qui định..

– Bắt đầu tham gia đóng góp theo số tháng còn lại của năm. Dưới 6 tháng đóng  1.000.000 VNĐ, trên 6 tháng đóng 2.000.000 VNĐ.

       7.5. Qui định kết np T chc hi viên là các CLBDNHP các tnh/thành ph:

 1. Đối tượng: là CLBDN họ phạm cấp tỉnh/thành phố
 2. Thủ tục đăng ký gia nhập : CLBDNHP tỉnh/thành phố gửi cho Ban Chủ nhiệm CLBDNHPVN các văn bản:
 3. Quyết định của Hội đồng họ phạm cấp tỉnh/thành v/v công nhận CLBDNHP tỉnh /thành đó là Tổ chức thành viên trực thuộc HĐHP tỉnh/thành và Quyết định của HĐHP tỉnh/thành công nhận về nhân sự Ban Chấp hành ( hoặc Ban chủ nhiệm) CLBDNHP tỉnh/thành phố.
 4. Đơn của Ban Chủ nhiệm CLBDNHPtỉnh/thành phố (tự nguyện) xin gia nhập vào Tổ chức CLBDNHPVN; trong Đơn có nội dung thực hiện tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CLBDNHPVN.
 5. Văn bản Điều lệ ( hoặc Qui chế) về tổ chức và hoạt động của CLBDN HP tỉnh/thành, trong đó các nội dung không trái với Điều lệ tổ chức và hoạt động của CLBDNHPVN.
 6. Thường trực CLBDNHPVN xem xét các văn bản trên, nếu đủ điều kiện thì Thường trực CLBDNHPVN ra Quyết định Công nhận CLBDNHP tỉnh /thành đó là Tổ chức thành viên trực thuộc CLBDNHPVN và xem xét Quyết định bổ sung về nhân sự vào các vị trí thích hợp của Ban chủ nhiệm CLBDNHPVN.
 7. Phí hội viên: trước mắt là tự nguyện. Ban Chủ nhiệm CLBDNHPVN sẽ có qui định sau.

     7.6 Tiêu chun kết np hi viên là (t chc) Doanh nghip:

 1. Hoan nghênh Hội viên tham gia với tư cách là Pháp nhân doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp cần gửi Ban Chủ nhiệm CLBDNHPVN hồ sơ gồm: Tóm tắt thông tin về doanh nghiệp, Đơn xin gia nhập CLBDHHPVN, tự nguyện chấp hành qui định tại Qui chế ( Điều lệ) Tổ chức và hoạt động của CLBDNHPVN.

c.Thường trực CLBDNHPVN xem xét các văn bản trên, nếu đủ điều kiện thì Thường trực CLBDNHPVN ra Quyết định Công nhận Doanh nghiệp đó là hội viên CLBDNHPVN và xem xét Quyết định bổ sung về nhân sự ban lãnh đạo Công ty vào Ban chủ nhiệm CLBDNHPVN.

 1. CLBDNHPVN xây dựng qui chế quy định hoạt động riêng cho các hội viên là doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giao lưu kết nối và hợp tác đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất với các hội viên CLB.
 2. Phí hội viên: trước mắt là tự nguyện, sau đó Ban chủ nhiệm CLB sẽ có qui định cụ thể.

Điu 8. Quyn li Hi viên.

 1. Hội viên CLB được hưởng các quyền lợi sau:

– Cung cấp các thông tin hoạt động của các doanh nghiệp hội viên CLB.

– Tham dự Đại hội, biểu quyết hoặc bỏ phiếu tại Đại hội, đề cử hoặc ứng cử vào BCH CLB, được đề đạt ý kiến với Đại hội, BCH về các hoạt động của CLB và những vấn đề chính sách, pháp luật, kinh tế và môi trường kinh doanh.

– Được yêu cầu CLB hỗ trợ bảo vệ lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại và CLB giúp đỡ hỗ trợ công việc kinh doanh khi CLB có điều kiện.

– Được CLB thăm hỏi khi hữu sự.

– Giới thiệu hội viên mới.

– Được khen thưởng khi có thành tích theo quy định của CLB

– Tự nguyện xin thôi tham gia CLBvì lí do riêng.

– Bị cho thôi sinh hoạt CLB khi vi phạm các qui định của CLB.

 1. Với các Hội viên là Doanh nghiệp và với các hội viên là các Tổ chức trực thuộc CLBDNHPVN sẽ có qui định riêng phù hợp với từng đối tượng hội viên.

     Điu 9. Nghĩa v hi viên

– Chấp hành nghiêm túc Điều lệ, qui chế qui định, các Nghị quyết, Quyết định của CLB, tích cực tham gia sinh hoạt CLB, tự giác đóng góp quỹ, tham gia phát triển hội viên CLB, đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên và cùng nhau thực hiện mục đích chung của CLB.

– Hội viên là thành viên trong BCH CLB nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác được phân công và phối hợp tốt với tổ chức và cá nhân khác để lãnh đạo CLB phát triển bền vững.

– Nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động giao thương, hợp tác đầu tư kinh doanh,…theo hướng dẫn, tổ chức và quản lý của CLB.

– Đóng đầy đủ Hội phí và tham gia sinh hoạt định kỳ theo qui định.

       Điu 10. Chm dt quyn và nghĩa v ca hi viên

       + Ban Chấp hành ra thông báo về các hội viên xin ra khỏi CLB hoặc hội viên bị xóa tên khỏi CLB. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt khi có thông báo của Ban chủ nhiệm CLB v/v xóa tên hội viên

      + Quyền và nghĩa vụ của Hội viên sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Tự nguyện xin rút không tiếp tục tham gia Câu lạc bộ, vì lí do riêng.

– Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, quy chế, qui định  của Câu lạc bộ, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Câu lạc bộ.

– Quá thời gian quy định là 6 tháng không đóng hội phí sau khi được nhắc nhở 3 lần,  mà không có lý do chính đáng.

– Vi phạm pháp luật, bị mất quyền công dân.

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

       Điu 11. Đại hi toàn th ( hoặc Đại hội đại biểu) hi viên CLB:

Đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu CLB) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB bao gồm cả hội viên chính thức và hội viên danh dự của CLB, được tổ chức định kỳ 5 năm/lần và/hoặc bất thường khi có ít nhất 2/3 số ủy viên Ban chấp hành hoặc trên 50% số hội viên Câu lạc bộ yêu cầu. Nhiệm vụ chính của Đại hội đại CLB:

 1. a. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Câu lạc bộ.
 2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ tới của CLB.
 3. Bầu Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ tiếp theo.
 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ.
 5. Các quyết định của Đại hội CLB chỉ có giá trị khi có sự đồng ý của trên 50% tổng số hội viên tham dự.

Điu 12. Ban ch nhim CLB:

 1. Chc năng:

       – Ban Chủ hành CLB là cơ quan lãnh đạo của CLB, bao gồm các hội viên của CLB được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ điều hành hoạt động của CLB giữa 2 kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm CLB là 5 năm.

– Ban Chủ nhiệm gồm có: Chủ nhiệm  là người đứng đầu BCH; các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ban Thường trực, Tổng Thư ký và một số Ủy viên ban chủ nhiệm. Các thành viên Ban chủ nhiệm bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký.

– Việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm trong nhiệm kỳ được quyết định bởi Hội nghị Ban Chủ nhiệm, khi có trên 1/2 trong tổng số thành viên tham dự.

 1. Nhim v, quyn hn Ban ch nhim:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động trong cả nhiệm kỳ, kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện để thực hiện nghị quyết của Đại hội của CLB.

– Cử người đại diện CLB trong các quan hệ đối nội, đối ngoại và làm người phát ngôn chính thức của CLB;

– Lập chương trình hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng năm của CLB, quản lý ngân sách và tài sản của CLB.

– Quản lí các ấn phẩm và bản tin trên Website của CLB.

– Điều phối toàn bộ các hoạt động của CLB, phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ nhiệm, Tổng Thư ký, các ủy viên Thường trực, ủy viên Ban Chủ nhiệm và các Ban chuyên môn.

– Thành lập các Ban chuyên môn trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

– Lựa chọn địa điểm đặt Văn phòng, tuyển chọn nhân viên và trang bị cơ sở vật chất của Văn phòng.

– Chuẩn bị nội dung, tài liệu và các vấn đề khác phục vụ tổ chức cho Đại hội.

– Công nhận hoặc huỷ bỏ tư cách hội viên, tư cách tổ chức thành viên.

– Xem xét những ý kiến, kiến nghị của hội viên, các tổ chức Câu lạc bộ thành viên, chuẩn bị những thông tin, kiến nghị gửi tới các cơ quan hữu quan hoặc báo cáo với HĐHPVN.

– Tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất để thực hiện nhiệm vụ của BCN. Các cuộc họp của Ban chủ nhiệm là hợp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) ủy viên ban chấp hành tham gia dự họp. Sau cuộc họp có kết luận Thông báo tới các hội viên và các CLB thành viên trực thuộc.

       Điu 13. Thường trc Ban ch nhim CLB :

Ban thường trực CLB gồm có: Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm, Tổng thư ký, trưởng các Ban chuyen môn thuộc Ban chủ nhiệm CLB và một sô Ủy viên thường trực khác nữa. Các Ủy viên ban thường trực do Ban chủ nhiệm bầu từ số các ủy viên ban chủ nhiệm. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên ban thường trực do Ban chủ nhiệm quyết định. Nhiệm kỳ của ban thường trực cùng với nhiệm kỳ của đại hội.

1- Nhim v và quyn hn ca Ban thường trc:

– Giúp Ban chủ nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, điều lệ CLB; Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban chủ nhiệm.

– Điều hành hoạt động thường xuyên, đột xuất và quản lý các hoạt động của CLB.

– Chuẩn bị nội dung và triển khai các buổi họp Ban chủ nhiệm.

– Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của Ban chủ nhiệm. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc, CLB thành viên.

       2- Nguyên tc hot động ca Ban thường trc:

– Ban thường trực hoạt động theo quy chế do Ban chủ nhiệm ban hành, tuân thủ Quy định của Điều lệ CLB, HĐHP VN và pháp luật.

– Ban Thường trực 6 tháng họp 1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ nhiệm CLB hoặc trên 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban thường trực.

– Ban thường trực có thể biểu quyết bằng giơ tay hay bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban thường trực quyết định.

– Các Nghị quyết, Quyết định của Ban thường trực được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban thường trực dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ nhiệm CLB.

      Điu 14. Ban kim soát

      Đại hội đại biểu Hội viên CLB bầu ra Trưởng ban và cac thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ là 5 năm để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động của CLB. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội toàn thể Hội viên CLB quyết định. Ban Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ, trình Ban thường trực CLB phê duyệt.

1- Nhim v và quyn hn ca ban kim soát:

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ CLB, nghị quyết đại hội, nghị quyết, quyết định của Ban chủ nhiệm, Ban thường trực, các quy chế của CLB,các đơn vị trực thuộc CLB.

– Xem xét, xử lý các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của hội viên.

–  Kiểm tra và kết luận sai phạm của hội viên hoặc tổ chức hội viên, để trình Thường trực BCNCLB xem xét quyết định theo thẩm quyền.

2- Nguyên tc hot động ca Ban kim soát:

Hoạt động theo Quy chế qui định về tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc của Ban kiểm soát  do Ban kiểm soát xây dựng, trình Ban thường trực CLB xem xét phê duyệt

       Điu 15. Ban c vn

Ban cố vấn gồm có Trưởng ban và các thành viên, là những người có kinh nghiệm quản lý điều hành trong các cơ quan quản lí nhà nước, trong HĐHPVN và các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế, tư vấn pháp luật, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác đầu tư kinh doanh thương mại, tư vấn pháp luật,…

Ban cố vấn có nhiệm vụ tư vấn chiến lựơc phát triển của CLB, tư vấn về mô hình tổ chức, hoạt động của CLB, tham mưu cho CLB phương thức tổ chức hoạt động giao lưu kết nối , giao thương, làm ăn tạo hiệu quả kinh tế cho các hội viên và các Câu lạc bộ thành viên.

Ban cố vấn được mời dự các kỳ họp định kỳ và bất thường của Ban thường trực và của Ban chủ nhiệm CLB.

Điu 16: Các Ban chuyên trách khác ca CLB

      Các Ban chuyên trách khác của CLB do Thường trực Ban chủ nhiệm CLB xem xét quyết định: Cho thành lập, bổ nhiệm nhân sự và ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động cho từng Ban riêng tùy theo nhu cầu và thời gian cần thiết.

                                                        CHƯƠNG V

QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

         Điu 17. Qun lý tài sn, tài chính

– Tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, yêu cầu, có sổ sách ghi chép thu – chi rõ ràng và phải thông qua Ban chấp hành, báo cáo công khai trước Đại hội đại biểu CLB.

– Tài sản của Câu lạc bộ sẽ được Ban chủ nhiệm chỉ đạo tổ chức kiểm kê, đánh giá và thanh lý theo Quyết định của Ban chủ nhiệm.

– Câu lạc bộ có tài khoản ngân hàng do Chủ nhiệm CLB hoặc người được Chủ nhiệm CLB ủy quyền đứng tên chủ tài khoản, mọi việc thu chi phải đảm bảo theo nguyên tắc, quy định về quản lý tài chính của nhà nước và của câu lạc bộ.

                                                 CHƯƠNG VI

                                     KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

        Điu 18. Khen thưởng, k lut.

– Hội viên có thành tích đóng góp trong các hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được Ban chấp hành xem xét khen thưởng theo qui định của Quy chế thi đua – khen thưởng của Câu lạc bộ.

– Hội viên không tham gia Đại hội định kỳ ( hoặc bất thường) mà không có lý do chính đáng, không báo cáo kịp thời, thì bị bãi miễn tư cách hội viên.

– Hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Ban chủ nhiệm, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và lợi ích của Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ mà xử lý bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ khỏi Câu lạc bộ.

– Thường trực Câu lạc bộ quyết định việc thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ nhiệm, Tổng thư ký và thành viên BCH các câu lạc bộ thành viên.

– Đại hội đại biểu hoặc Hội nghị toàn thể Ban chủ nhiệm  CLB, quyết định việc thi hành kỷ luật đối với Chủ nhiệm Câu lạc bộ .

CHƯƠNG VII

NGỪNG HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ TÀI SẢN

         Điu 19. CLB chm dt hot động trong các trường hp

– Hoạt động của Câu lạc bộ không cần thiết nữa.

– Chuyển thể thành một tổ chức mới.

– Theo quyết định của Hội đồng Họ Phạm VN.

– Bằng Nghị quyết của Đại hội đại biểu CLB với sự đồng ý của 2/3 số thành viên hoặc trên 50% số thành viên tham gia đại hội.

                                                              CHƯƠNG VIII

 SỬA ĐỔI VÀ CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ

             Điu 20 Điu khon thi hành

– Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc thì các Hội viên, BCH các CLB thành viên có quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế.

– Việc sửa đổi Điều lệ phải được Đại hội CLB hoặc hội nghị toàn thể Ban Chủ nhiệm CLB  thông qua với ít nhất 51% số đại biểu dự đại hội tán thành.

– Điều lệ này gồm có 08 Chương, 20 Điều đã được Đại hội đại biểu Câu lạc bộ thông qua và đã được hội đồng họ Phạm VN công nhận ngày …tháng…năm 2022.

           CLB DOANH NHÂN H PHM VN                                                              CHỦ NHIỆM

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———- o0o ———-

                          ĐƠN XIN GIA NHẬP

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

      Kính gửi: BAN CHỦ NHIỆM CLB DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

1.Tên đơn vị ( doanh nghiệp): ……………………………………………………………………

Tên viết tắt: ………………………………………………………………………

Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Fax: ……………………………………………………………………………….

Email:………………………    Website: …………………………………………

 1. Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại Hà Nội và các tỉnh/tp khác

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Fax : ………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………

 1. Họ tên người đại diện : ………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………………

Sinh ngày : ……………………………………………………………………….

Nơi sinh : …………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa :  ………..       Học hàm : ………….    Học vị : ………………

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………

Địa chỉ để CLB liên lạc : …………………………………………………………

Điện thoạị : ………………………      Email : ………………………………….

 1. Họ tên người liên hệ: …………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………………

Điện thoại : ………………………………………………………………………

 1. Giấy phép thành lập (gửi kèm bản sao) : ……………………………………
 2. Ngày chính thức hoạt động : …………………………………………………
 3. Lĩnh vực hoạt động : …………………………………………………………
 4. Doanh số năm gần nhất : ……………………………………………………
 5. Thị trường xuất khẩu chủ yếu : …………………………………………….

Doanh số (năm gần nhất) Xuất khẩu :………………   Nhập khẩu : …………….

 1. Các sản phẩm chính : Trong đó :

Xuất khẩu :……………………………………………………………………….

Nhập khẩu : ………………………………………………………………………

 1. Lịch sử hoạt động : …………………………………………………………
 2. Nguyện vọng khi tham gia CLB: ………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của CLB Doanh nhân họ Phạm Việt Nam, đơn vị chúng tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ của CLB và mong muốn được tham gia CLB để góp vào sự nghiệp phát triển, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và góp phần xây dựng cộng đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB xem xét kết nạp đơn vị chúng tôi là hội viên CLB Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam. Nếu được kết nạp thành hội viên của CLB, đơn vị chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của CLB và tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

 

                                  … , Ngày    tháng     năm 2022

                            THAY MẶT ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị)

 

                             

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                ———————–

                                               ĐƠN XIN GIA NHẬP

                CÂU LẠC BỘ DOANH NHẬN HỌ PHẠM VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam

 1. Tên tôi là: Giới tính:
 2. Sinh ngày: Tại: Hà Nội
 3. Số CCCD:         Cấp ngày:                           Tại:
 4. Trình độ văn hóa: Học hàm:                            Học vị:
 5. Địa chỉ nhà riêng:

Điện thoại:

 1. Địa chỉ để CLB liên lạc:

Điện thoại di động:

Email:

 1. Đơn vị công tác:

Địa chỉ đơn vị công tác:

Điện thoại:                                        Fax:

Website:                                            Email:

Chức vụ hiện tại:

Chuyên môn sâu để làm việc và hoạt động trong CLB:

 1. Lịch sử công tác:
 2. Nguyện vọng khi tham gia CLB:

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của CLB Doanh nhân họ Phạm Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ của CLB và mong muốn được tham gia CLB để đóng góp vào sự phát triển, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và góp phần xây dựng cộng đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB xem xét kết nạp tôi là hội viên của CLB. Nếu được kết nạp thành hội viên của CLB, tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của CLB và tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

 

                                           , ngày      tháng     năm 2022

                                                       Người viết đơn                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments