Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌThông báo của HĐTQHPVN

Thông báo của HĐTQHPVN

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC
THÔNG BÁO
V/v cử Đoàn đại diện HĐTQHPVN tham dự Lễ Khánh thành
Nhà tưởng niệm “Phạm Đô Hồ Đại Vương- Thượng Thủy Tổ HPVN”
tại thị trấn Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Hội đồng HPTPHCM đã gửi thư mời Đại diện HĐTQHPVN tham dự Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm “Phạm Đô Hồ Đại Vương- Thượng Thủy Tổ HPVN” tại thị trấn Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, sẽ tổ chức vào ngày 28/11/2015. Thường trực Hội đồng toàn quốc (HĐTQ) cử Đoàn đại diện gồm có các vị thành viên Hội đồng toàn quốc, danh sách cụ thể như sau:
1. Tiến sỹ.Luật sư. Phạm Huỳnh Công, Phó chủ tịch HĐTQ phụ trách VH-XH, Trưởng đoàn.
2. Bác sỹ Phạm Văn Căn, Phó chủ tịch HĐTQ phụ trách chỉ đạo các hoạt động việc họ khu vực miền nam, Chủ tịch HĐHPTPHCM, Phó trưởng đoàn.
3. Doanh nhân Phạm Thiện Căn, Phó chủ tịch HĐTQ phụ trách tài chính, Phó trưởng đoàn.
4. Ông Phạm Công Sang, Ủy viên thường trực HĐTQ, Phó trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng họ, Phó CT T.T HĐHPTPHCM. Thành viên
5. Ông Phạm Công Danh, Ủy viên thường trực HĐTQ, Chủ tịch HĐHP tỉnh Cà Mau. Thành viên
6.Tiến sỹ.Phạm Đức Kỳ, Ủy viên HĐTQ, Ủy viên Ban VH-XH, Phó CT HĐHPTPHCM.Thành viên
7. Ông Phạm Quốc Trí, Ủy viên HĐTQ, Ủy viên Ban Tài chính. Thành viên
8. Ông Phạm Vũ Động, Ủy viên HĐTQ, Ủy viên Ban Thông tin-Tư liệu. Thành viên
9. Ông Phạm Phúc Thang, Ủy viên HĐTQ, Chủ tịch HĐHP tỉnh Đồng Nai. Thành viên
10.Ông Phạm Xuân Thu, Ủy viên HĐTQ, Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Dương. Thành viên
11. Ông Phạm Duy, Ủy viên HĐTQ, Chủ tịch HĐHP thành phố Cần Thơ. Thành viên

Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2015
T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
( Đã ký)
Ts. Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments