Trang chủGIỚI THIỆUTHÔNG BÁO của Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt Nam

THÔNG BÁO của Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt Nam

 

  1. Tại kỳ họp thứ nhất năm 2021 vào tháng 4/2021,Thường trực đã có chủ trương kỳ họp

lần thứ 2 năm 2021 sẽ tổ chức họp trong tháng 10/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay do dịch COVID -19 diễn biến phức tạp nên không thực hiện được.

  1. Kỳ họp Thường trực lần 2 này có thể sẽ tổ chức vào tháng 12/2021 nếu dịch suy giảm và

qui định về phòng chống dịch tại thời điểm đó cho phép tụ họp đông người và điều kiện đi lại thuận tiện; về địa điểm và thời gian họp cụ thể sẽ quyết định sau và sẽ có Thông báo mời họp trước ngày họp khoảng 01 tháng.

Kỳ họp này sẽ mở rộng mời các vị Chủ tịch HĐHP tỉnh/thành phố ( không là Ủy viên thường trực) cùng tham dự; để cùng thống nhất đánh giá hoạt động năm 2021 của HĐHP các cấp và kế hoạch chương trình hoạt động cho năm 2022.

  1. HĐHP các cấp tiêp tục tổ chức các hoạt động việc họ tại địa phương, về nội dung, qui mô

và hình thức cần phù hợp với qui định tại Chỉ thị phòng chống dịch bệnh COVID -19 của Thủ tướng Chính phủ và của Chính quyền địa phương.

Xin gửi lời sẻ chia, chung tay chống dịch và kính chúc các thành viên HĐHPVN luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an!

Hà Nội ngày 02/10/2021

T/M Thường trực HĐHPVN

      Chủ tịch Hội đồng- TS Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments