Trang chủGIỚI THIỆUTHÔNG BÁO GIỚI THIỆU CỦA THƯỜNG TRỰC HĐTQ

THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CỦA THƯỜNG TRỰC HĐTQ

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM – Trung tam (3)

 

 

 

Số: 05 /CV-HĐTQ

V/v giới thiệu Trung tâm xúc tiến Thương mại miền Nam.

Hà Nội, ngày 15. Tháng2. năm 2020.

 

Kính gửi: – Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt nam

                -Hội đồng họ Phạm các tỉnh/thành phố

               – Các Doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm Việt nam

Trên tinh thần tạo ra một môi trường nhằm kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân Họ Phạm toàn quốc để cùng hướng về những giá trị thịnh vượng trong tình đồng tộc. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Gia Phạm Việt Nam đã quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến Thương mại miền Nam và bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

– Địa chỉ trụ sở: Số 1196 đường 3/2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

– Điện thoại liên hệ: 0902 966 111

Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam thông báo về việc thành lập và chính thức di vào hoạt động của Trung tâm xúc tiến Thương mại miền Nam ( trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Gia Phạm Việt Nam) và giới thiệu Trung tâm với Hội đồng Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam, Hội đồng Họ Phạm các Tỉnh/Thành phố và toàn thể Doanh nhân , Doanh nghiệp Họ Phạm Việt Nam.

Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam mong muốn gắn kết, phát triển sự hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến thương mại miền nam với các doanh nghiệp, doanh nhân Họ Phạm, cùng với sự hỗ trợ của Hội đồng doanh nhân HPVN và Hội đồng họ phạm các tỉnh/thành phố để tạo điều kiện  cho Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ; góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của các Doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm trong cả nước và ở nước ngoài; đồng thời góp phần xây dựng Hội đồng Họ Phạm Việt Nam ngày càng phát triển.

Trân trọng !

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN

    CHỦ TỊCH

 TS Phạm Vũ Câu

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments