Trang chủGIỚI THIỆUTHÔNG BÁO HỌP Thường trực Hội đồng doanh nhân HPVN

THÔNG BÁO HỌP Thường trực Hội đồng doanh nhân HPVN

Ngày 30/1/2016 ( tức ngày 21 tháng chạp Ất Mùi),Thường trực Hội đồng doanh nhân HPVN đã họp kỳ cuối năm tại Hà Nội để bàn và quyết định phương hướng hoạt động năm 2016. Thường trực Hội đồng đã thống nhất nội dung sau:
I- Điều chỉnh về nhân sự chủ chốt của Hội đồng doanh nhân HPVN.
1.Chấp nhận đề nghị của ông Phạm Vũ Câu về việc xin thôi đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng doanh nhân, để tập trung cho thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐTQHPVN và tham gia các công việc xã hội khác nữa. ông Phạm Vũ Câu nhận làm Cố vấn của Hội đồng doanh nhân .
2.Ông Phạm Thiện Căn đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng doanh nhân HPVN kể từ ngày 01/2/2016.
3.Thường trực Hội đồng doanh nhân nay gồm có các vị như Danh sách (Phụ lục kèm theo).
II- Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2016.
Trọng tâm hoạt động của Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam là thực hiện phươngthức hoạt động như một Hiệp hội dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia trao đổi các cơ hội kinh doanh, bán chéo sản phẩm giữa các thành viên; giúp các doanh nghiệp họ Phạm Việt Nam kết nối kinh doanh hiệu quả, mang lại nhiều cơ hội và doanh thu. Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam hoạt động theo hướng là trung tâm kết nối giữa các doanh nhân họ phạm trong và ngoài nước, với các doanh nhân các dòng họ khác trong cả nước và với các doanh nhân là Việt kiều. Hội đồng doanh nhân có chủ trương thành lập Công ty cổ phần với các cổ đông là các doanh nhân họ Phạm là hội viên của Hội đồng và có thể mở rộng huy động vốn từ các thành viên trong dòng họ; Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp; phát huy thế mạnh liên kết sức mạnh tổng hợp , đa ngành nghề lĩnh vực của các doanh nhân họ Phạm. Đồng thời có thể tiếp thu vận dụng phương thức hoạt động của Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu lớn nhất hiện nay dành cho các doanh nghiệp (Business Network International – BNI) với mục đích hoạt động là giúp hội viên gia tăng doanh số bán hàng, phát triển công việc kinh doanh, mở rộng thị trường cũng như các mối quan hệ thương mại khác. Do đó năm 2016 tập trung cho một số hoạt động chủ yếu như sau:
A-Về thành lập “Công ty CP Tập đoàn gia Phạm”.
1.Tiếp tục xúc tiến việc thành lập “Công ty CP Tập đoàn gia Phạm”.
Về cơ cấu Lãnh đạo Công ty vẫn như đã bàn thống nhất từ các kỳ họp trước đây là:
+ Chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Phạm Đắc Đạt
+ Phó CT thường trực HĐQT Công ty: Ông Phạm Vũ Câu
+ 2 Phó CT HĐQT Công ty : Ông Phạm Thiện Căn và ông Phạm Quang Hoàn
+ Các ủy viên HĐQT và các cổ đông sáng lập vẫn như danh sách đã xác định; có thể bổ xung thêm các cổ đông cho đến thời điểm trình Hồ sơ thành lập Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh .
+ Lựa chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, các PTGĐ phụ trách các mảng công việc (trước mắt có thể kiêm nhiệm). các Phòng , Ban, bộ phận chuyên môn bố trí dần theo nhu cầu.
+ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các qui định về chế độ tài chính , tiền lương, về quan hệ lề lối làm việc trong công ty, v.v..
2.Phương hướng hoạt động của công ty
a. Xúc tiến việc tiếp nhận ( hoặc đấu thầu) dự án đốt rác thải tại một số địa phương, áp dụng công nghệ tiên tiến của doanh nhân họ Phạm. Ông Phạm Thiện Căn chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án này. Ông Phạm Đắc Đạt và các thành viên dòng họ hỗ trợ khâu quan hệ và đầu tư cùng với các cổ đông khác.
b.Tổ chức các cuộc họp mặt định kỳ và thường xuyên giữa các Doanh nhân họ phạm và mở rộng đối tượng… theo mô hình hoạt động BNI. Kết quả thu được là các hợp đồng giữa các doanh nhân họ Phạm về hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán sản phẩm hàng hóa, tư vấn môi giới, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của các doanh nghiệp do người họ Phạm chủ trì… để thu hút công việc và hợp đồng cho các công ty, doanh nhân họ phạm.
c.Thành lập Quĩ hỗ trợ đầu tư phát triển họ Phạm Việt Nam .
d.Mua hoặc nhận chuyển nhượng các dự án SX-KD- Thương mại- dịch vụ đang hoạt động có hiệu quả, nhưng Chủ dự án có nhu cầu bán, chuyển nhượng với giá chấp nhận được; huy động vốn đầu tư, nhân lực chuyên môn là doanh nhân người họ Phạm đầu tư và quản lý điều hành.
đ. Hợp tác phát triển kinh doanh, tham gia một số địa điểm tại các đô thị trong chuỗi siêu thị bán thực phẩm sạch và nhà hàng Mr. Sạch ( Chủ tịch HĐQT Công ty là người họ Phạm).
e.Dần dần mở thêm các ngành nghề kinh doanh khác theo khả năng và nhu cầu.
B- Hội đồng Doanh nhân hưởng ứng chủ trương của Hội đồng toàn quốc HPVN về tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban LLHPVN- nay là HĐTQHPVN với các nội dung cụ thể sau:
1.Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam Trao tặng “Cúp doanh nhân tài năng” cho những doanh nhân họ Phạm thành đạt và đã được các tổ chức hiệp hội trong nước và quốc tế vinh danh. Đây là cơ hội kết nối Hội đồng doanh nhân với các Doanh nhân họ phạm tài năng.
2.Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam trao “Cúp Tấm lòng vàng” cho những doanh nhân họ Phạm, trong nhiều năm qua đã có nhiều đóng góp công đức bằng tiền và hiện vật với giá trị lớn cho các hoạt động việc họ (kể cả đóng góp cho Hội đồng gia tộc ở quê hương, cho các Hội đồng họ Phạm các cấp và làm từ thiện với cộng đồng xã hội). Đây là cơ hội kết nối, vinh danh, ghi công các doanh nhân trong dòng họ đã rất tâm huyết với dòng họ và tri ân tiên Tổ.
C-. Nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Hội đồng doanh nhân là kết nối doanh nghiệp, doanh nhân và phát triển hội viên là các doanh nhân họ phạm và các tổ chức thành viên là các CLB Doanh nhân Họ Phạm tại các tỉnh/thành phố; với tư duy đổi mới là kết nối hợp tác kinh doanh , giúp nhau làm giầu và chung tay làm việc họ ta. Đồng thời phấn đấu tích lũy cho Quĩ đầu tư của Hội đồng doanh nhân ngày càng lớn hơn , để có thể hỗ trợ tài trợ nhiều hơn cho các hoạt động việc họ .
Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam mong muốn nhận được nhiều thông tin liên hệ kết nối thông qua các địa chỉ trang Web: doanhnhanhophamvietnam.com; [email protected]; 0913221368; [email protected]; 0913241718; [email protected];0913217025.
Thường trực Hội đồng doanh nhân HPVN

Phụ lục: DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2015-2020)
( có bổ xung điều chỉnh từ ngày 01/2/2016)

STT Vị trí Chức danh
I Cố vấn Hội đồng Ông Phạm Quang Hoàn
Ông Phạm Vũ Câu
II Chủ tịch Hội đồng Ông Phạm Thiện Căn

III Phó Chủ tịch Hội đồng 1. Ông Phạm Đắc Đạt (PCT Thường trực)
2. Bác sĩ Phạm Văn Căn
3. Ông Phạm Văn Khánh
4. Ông Phạm Xuân Phương
IV Các Ủy viên thường trực 1. Ông Phạm Minh Thắng
2. Ông Phạm Mạnh Thắng
3. Ông Phạm Thanh Bình
4. Ông Phạm Hữu Hỗ
5. Ông Phạm Vinh Quang
6. Ông Phạm Quốc Tuấn
7. Ông Phạm Thừa Tùng
8. Ông Phạm Văn Chiến
9. Ông Phạm Trung Hiếu (baltictitan)
10. Ông Phạm Trung Kiên
11. Ông Phạm Đình Thanh
12. Ông Phạm Đình Trọng
V Tổng thư ký
Các Phó Tổng thư ký Ông Phạm Hữu Hỗ
1.Ông Phạm Quốc Tuấn
2.Ông Phạm Thừa Tùng
3.Ông Phạm Trung Kiên
4.Ông Phạm Vinh Quang
VI Trưởng Ban tổ chức và phát triển Hội đồng Ông Phạm Vũ Câu
VI Trưởng Ban Tài chính- kinh tế Ông Phạm Thiện Căn
VII Trưởng Ban xúc tiến kết nối, hợp đồng hợp tác kinh doanh Ông Phạm Quốc Tuấn
VIII Trưởng Ban vận động tham gia các hoạt động từ thiện và giáo dục truyền thống dòng họ Ông Phạm Hữu Hỗ
IX Trưởng Ban kiểm tra Ông Phạm Văn Chiến
X Văn phòng Hội đồng ( trực thuộc Ban Thư ký hội đồng) Ông Phạm Văn Chiếm
Ông Phạm Văn Tùng
Ông Phạm Quốc Bảo
Ông Phạm thành Công

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments