THÔNG BÁO: Kết quả bầu HĐHP tỉnh Cà Mau (2017-2022)

0
1310

Cà Mau, ngày 14 tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên, thư ký

Hội đồng họ Phạm tỉnh Cà Mau lần I, nhiệm kỳ (2017 – 2022)

 

      Vào lúc 14h, Ngày 10 tháng 9 năm 2017(nhằm ngày 20/7AL), tại Nhà thờ họ Phạm tỉnh Cà Mau, số 414, đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau. Ban Liên lạc họ Phạm tỉnh Cà Mau tiến hành họp mặt bầu Hội đồng họ Phạm tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ (2017-2022). Kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên, ban thư ký như sau:

 

TT

Họ và tên Chức vụ

Chức vụ

01 Phạm Thạnh Trị Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch
02 Phạm Thành Tươi Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phó chủ tịch
03 Phạm Bạch Đằng Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phó chủ tịch
04 Phạm Anh Tuấn Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phó chủ tịch
05 Phạm Trung Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phó chủ tịch
06 Phạm Hồng Nhân Nguyên Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó chủ tịch
07 Phạm Tiến Phát  Giám đốc Công ty Tiến Phát Phó chủ tịch
08 Thiếu tướng

Phạm Hoàng Sâm

Nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thành viên
09 Phạm Công Danh Nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Thành viên
10 Phạm Minh Quang (Bảy Nghĩa) Nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Thành viên
11 Bác sĩ Phạm Lai Nguyên Phó trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ TU Thành viên
12 Đại tá

Phạm Thành Sỹ

Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thành viên
13 Đại tá

Phạm Minh Tửng

Nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thành viên
14 Phạm Thành Ngại Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thành viên
15 Phạm Mỹ Nhung Thành viên
16 Phạm Hồng Lập Cán bộ hưu trí Thành viên
17 Phạm Thúy Hằng Nguyên Trưởng khoa Nội Quân Y tỉnh Thành viên
18 Phạm Quang Huỳnh Phó Hiệu trưởng Trường CĐSPCĐ Cà Mau Thành viên
19 Phạm Nhất Linh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thành viên
20 Phạm Tấn Phong Nhà Khách Minh Hải Thành viên
21 Phạm Tân Tiến Nhà khách Cà Mau Thành viên
22 Phạm Thừa Nhơn Trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa hảo tỉnh Cà Mau Thành viên
23 Phạm Văn Mười Nguyên PCT HĐND thành phố Cà Mau Thành viên
BAN THƯ KÝ
01 Phạm Nhất Linh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng ban
02 Phạm Văn Nghĩa Văn phòng Tỉnh ủy Thành viên
03 Phạm Thùy Trang Văn phòng UBND tỉnh Thành viên

 

Hội đồng họ Phạm tỉnh Cà Mau trân trọng thông báo đến Hội đồng họ Phạm Việt Nam, Hội đồng họ Phạm các tỉnh, thành phố, Ban Liên lạc các huyện, thành phố Cà Mau và các thành viên, thư ký Hội đồng họ Phạm tỉnh Cà Mau biết.

TM.HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Phạm Thạnh Trị