THÔNG BÁO SỐ 14 của HĐTQ HPVN

0
623

TDe

 

 

 

THÔNG BÁO SỐ 14

của Thường trực Hội đồng Toàn quốc

Họ Phạm Việt Nam

(Đã gửi lấy ý kiến các ủy viên Hội đồng ngày 26-1-2014)

 

Ngày 21-01-2014, Thường trực Hội đồng Toàn quốc họ Phạm VN đã họp phiên đầu năm nhằm rút kinh nghiệm Hội nghị lần thứ tư HĐTQ ngày 28-12-2013 và bàn triển khai công tác năm 2014, trọng tâm là quý I.

Về Hội Nghị lần thứ tư HĐTQ ngày 28-12-2013, Thường trực đánh giá là Hội nghị đã thành công. Công tác tổ chức chu đáo, các Văn kiện (báo cáo chính, các tham luận…)  phản ánh đúng thực trạng năm qua và nêu trúng các trọng tâm công tác năm tới. Các đại biểu dự tương đối đông đủ. Các mặt bảo đảm, phục vụ như địa điểm, trang trí, ăn trưa, văn nghệ chào mừng… đều tốt. Quá trình diễn tiến Hội nghị suôn sẻ, trật tự. Lực lượng trẻ tham gia đem đến cho Hội nghị không khí vui tươi, phấn khởi.

Sau khi đánh giá khái quát về Hội nghị lần thứ tư HĐTQ, Cuộc họp dành nhiều thời gian bàn việc triển khai Kế hoạch công tác cả năm 2014 do Hội nghị lần thứ tư HĐTQ đề ra, cụ thể hóa công việc quí I và cả năm. Thường trực nhận thấy hoạt động ở các địa phương làm rất tốt nhưng ở khối chung Toàn quốc lại có nhiều vấn đề cần điều chỉnh, nên nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung các quy chế và củng cố hoạt động của các ban Chuyên trách. Cụ thể như sau:

I. Công tác phát triển và củng cố tổ chức:

1. Vẫn thực hiện phương châm “Chậm mà chắc”,  “Phát triển đi đôi với củng cố“

2. Tăng cường phân cấp cho các HĐHP các cấp đặc biệt là khuyến học khuyến tài, trợ giúp khó khăn

3. Chấn chỉnh chế độ báo cáo, thông tin cho TTr và gửi tin bài cho Trang tin điện tử và  Bản tin nội tộc, xây dựng đội ngũ cộng tác viên của 2 tờ báo.

4. Đối với HĐTQ, điều cốt yếu là phải củng cố các Ban chuyên trách. Các trưởng Ban Chuyên trách chủ động chọn phó ban và các ủy viên, không hạn chế số lượng và không nhất thiết phải là ủy viên HĐTQ. Sau một thời gian hoạt động từ 6-12 tháng, tùy kết quả công tác, TTr sẽ quyết định bổ nhiệm chính thức (khi đi giao dịch liên hệ đối ngoại, vị nào chưa có chức danh chính thức thì trong giấy giới thiệu sẽ ghi chức danh lâm thời). Ngay trong quí I, Thường trực cần làm việc với từng Ban để thống nhất nhiệm vụ và bàn kế hoạch hoạt động năm 2014.

5.  Tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ Câu lạc bộ Tuổi trẻ (lâm thời) đấy mạnh hoạt động phù hợp với tuổi trẻ, tập hợp thêm lực lượng, tiến tới tổ chức Đại hội ra mắt chính thức. Củng cố và đấy mạnh hoạt động của các tổ chức khác.

 II. Sửa đổi bổ sung quy chế:

Tinh thần chung là chỉ sửa đổi những chỗ qua thực tế thấy không còn phù hợp. Cách làm chung là mỗi quý làm 1-2 quy chế. Tập thể Thường trực họp thống nhất những nội dung chính cần sửa, sau đó giao cho Ban chuyên trách về lĩnh vực đó chắp bút, đưa văn bản dự thảo lên Hộp thư chung để thảo luận, cuối cùng Chủ tịch kết luận (khi cần có thể họp Thường trực trao đổi trực tiếp).

1. Quy chế hoạt động của Trang tin điện tử và Quy chế của Bản tin nội tộc: Hai Quy chế này kế thừa Quy chế hiện có, không có vấn đề gì lớn bất cập cần sửa nhiều, giao cho 2 Ban Biên tập chắp bút sửa những chỗ chưa phù hợp, cần lưu ý mối quan hệ với địa phương, có thể đưa Thường trực thông qua trong Quý I.

2.  Quy chế hoạt động của Quỹ Tấm lòng vàng: Điều bất cập lớn nhất của Quy chế này là lẫn lộn giữa Quy chế tuyên dương khen thưởng với Quy chế quản lý tài chính.

Về tài chính, HĐTQ có 3 quỹ, nguyên tắc tạo lập và quản lý thu chi cơ bản giống nhau, đều do Ban Tài chính quản lý, cần thống nhất lại thành một quy chế chung và có quy định cụ thể cho từng quỹ.

Về tuyên dương, khen thưởng, ta có nhiều hình thức đã áp dụng trong thực tế lâu nay nhưng chưa được quy định chính thức thành quy chế như Vinh danh, Ghi công “Vì việc họ” (cả HĐTQ và địa phương), Tuyên dương các cháu học giỏi (giao cho địa phương), Mừng thọ, Ghi nhận Tấm lòng vàng, Ghi nhận công đức…

Riêng các hình thức tuyên dương đã quy định trong quy chế Tấm lòng vàng thì hiện đang để  tiêu chí thành tích quá cao (cả vinh danh và khuyến học). Khi xây dựng, đề ra tiêu chí cao như vậy là vì sợ nhiều người đạt quá, ta không đủ sức tuyên dương hết, và thực tế là việc tìm và mời các đối tượng đó đến dự là rất vất vả, tốn quá nhiều công sức, nếu mở rộng thêm nữa thì càng quá sức. Trong khi đó, rất nhiều người có thành tích cũng đáng tự hào, lại thiết tha hoặc tham gia việc họ, ta có khả năng mời thì lại chưa đạt đến tiêu chí cao như đã quy định. Vì vậy, cần mở rộng đối tượng cả Vinh danh và Khuyến học, thành tích có thể hạ xuống, nhưng phải thêm một điều kiện là người được tuyên dương phải có quan hệ hoặc tham gia làm việc họ, để ta không mất quá nhiều công sức tìm kiếm, mời mọc (mà có người còn không đến hoặc không mặn mà gì). Đồng thời đề nghị các cấp Hội đồng cấp dưới phát hiện các đối tượng vinh danh và khuyến học cung cấp cho Hội đồng Toàn quốc, hạn chế trình tự “ngược” như lâu nay.

Tóm lại, cần thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Tấm lòng vàng bằng hai Quy chế riêng là Quy chế tuyên dương khen thưởng và Quy chế quản lý tài chính. Quy chế quản lý tài chính (cả 3 quỹ) do Ban Tài chính chắp bút, Quy chế Tuyên dương – Khen thưởng do ban Văn hóa – Xã hội chắp bút. Hai quy chế này có nhiều điểm cần cân nhắc, cần chủ động làm dần và sẽ trình Thường trực thông qua vào Quí II, Quí III

 III. Các mặt hoạt động khác:

A. Các hoạt động hướng về cội nguồn:

Đây là các hoạt động hàng đầu của việc họ, thu hút đông đảo nhất bà con tham gia. Từng Hội đồng gia tộc cho đến cả nước, các hoạt động này mang tính tâm linh sâu sắc, gắn kết mọi người trong tình cảm đồng tộc, tình cảm huyết thống thiêng liêng.

1. Trên phạm vi cả nước, ngày giỗ Thượng thủy tổ Phạm Tu đã trở thành ngày hội lớn của họ Phạm VN từ mười mấy năm nay. Ở một số tỉnh thành phía Nam đã có nơi thờ Thượng Thủy tổ có thuận lợi cho bà con dâng hương. Các địa phương xa khác cũng vẫn tổ chức được Lễ giỗ tổ kết hợp các hoạt động việc họ tại địa phương mình, lấy dịp này để tập hợp đông đủ bà con. Đây là trọng tâm công tác Quý III.

2. Tại các địa phương, tùy điều kiện và thời gian thuận tiên, HĐ cần tổ chức cho bà con về Phạm Tổ Linh Từ hoặc đến các đền thờ các Danh nhân họ Phạm khác tại địa phương mình để dâng hương, kết hợp triển khai các hoạt động việc họ như khuyến học, tổng kết hoạt động, thành lập HĐ mới, củng cố HĐ đã có…

3. HĐTQ vẫn kết hợp với UBND xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội tổ chức Lễ giỗ tại Đình Ngoại – Phạm Tổ Linh Từ kết hợp gặp gỡ với các HĐHP các địa phương để giải quyết những vấn đề cần thiết mà các địa phương có yêu cầu. Các địa phương tổ chức tốt cho bà con về dự Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ, bảo đảm tính truyền thống thiêng liêng và trật tự. 

B. Khuyến học khuyến tài và hoạt động xã hội:

Năm 2014 không tổ chức Lễ Vinh danh nhân tài và khuyến học quy mô toàn quốc, nhưng việc này vẫn là trọng tâm hoạt động của các HĐ địa phương, nhất là các HĐGT.             Trọng  tâm hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội năm 2014 là hoàn thành bản Quy chế Tuyên dương – Khen thưởng và triển khai thực hiện công tác này đến mọi đối tượng. Thường xuyên theo dõi trên mạng để cập nhật các đối tượng được khen thưởng hoặc có thành tích đặc biệt phục vu cho việc vinh danh và khuyến học, cấp học bổng, trợ giúp khó khăn cho Lễ vinh danh năm 2015 và những trường hợp đột xuất cần giải quyết kịp thời.

C. Công tác Thông tin – Tư liệu:

1. Năm 2014 tiếp tục biên soạn và xuất bản Tập 3 của bộ sách Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt (thống kê danh sách các vị họ Phạm giữ trọng trách trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta và các vị họ Phạm được Nhà nước ta phong tặng các Danh hiệu và Giải thưởng cao quý). Giao cho anh Phạm Thanh Bình biên soạn tiếp Tập 3 (các thông tin từ năm 2007 đến nay) và lo in ấn, tiêu thụ. Ban Thông tin- Tư liêu lo bán tiếp Tập 1, Tập 2, đồng thời, chuẩn bị tài liệu để biên soạn tiếp các tập 4, 5 của bộ sách.

2. Duy trì và nâng cao chất lượng Trang tin điện tửBản tin nội tộc, đặc biệt cần tìm thêm người cho 2 Ban Biên tập và xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các địa phương

3. Các Hội đồng địa phương đều có Tiểu ban Thông tin. Cần tăng cường hoạt động của các tiểu ban này, coi như đây là cộng tác viên của hai tờ báo của Hội đồng Toàn quốc (Trang tin điện tử hophamvietnam.org và Bản tin nội tộc THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM) cùng các Trang Web địa phương (hophamhanoi, hophamtphcm, hophạmmientrung), có trách nhiệm đưa thông tin về hoạt động của địa phương mình lên các báo của dòng họ để động viên phong trào của chính địa phương mình. Các tin bài phải đánh vi tính gửi qua e.mail đến Ban Biên tập, không gửi thư qua bưu điện. Khuyến khích các HĐĐP làm đầu mối cho việc phân phối Bản tin còn nếu HĐ nào không thực hiện được thì lại vẫn phải gửi đến từng người đăng ký.

D. Chấn chỉnh nề nếp công tác:

1. Các Hội đồng địa phương cần duy trì chế độ báo cáo hoạt động hàng quý, hàng năm và đột xuất của mình về Thường trực HĐTQ như đã quy định.

2. Thực hiện nghiêm chế độ làm việc qua Email. Các ủy viên Hội đồng nhất là các ủy viên thường trực HĐTQ cần thường xuyên đọc Mail và đọc trang web để nắm được công việc và trả lời nhưng vấn đề nêu trong Mail (vẫn quy định một tuần không có ý kiến phản hồi coi như đồng ý nội dung trên Mail)

3. Các ủy viên Thường trực (mở rộng đến các phó ban chuyên trách) phải sắp xếp tham dự các cuộc họp được triệu tập. Ai vắng mặt 3 kỳ họp liền mà không có lý do chính đáng coi như tự rút lui không tham gia nữa.

T/M Thường trực HĐTQ họ Phạm VN

Chủ tịch

PGS. TS. PHẠM ĐẠO