Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTHÔNG BÁO VỀ CHỦ TRƯƠNG  TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ...

THÔNG BÁO VỀ CHỦ TRƯƠNG  TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG HỌ PHẠM VIỆT NAM NĂM 2020

 

 

Thường trực Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam (HĐTQ.HPVN) tại kỳ họp thường kỳ ngày 13/4/2019  đã thống nhất quyết định về chủ trương tổ chức Hội diễn văn nghệ (ca múa nhạc quần chúng) họ Phạm Việt Nam; nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bà con cô bác trong dòng họ, mong muốn được giao lưu biểu diễn, phát huy tiềm năng văn hóa văn nghệ quần chúng sẵn có , góp phần kết nối phát triển dòng họ, thiết thực chào mừng Đại hội HĐTQ.HPVN nhiệm kỳ VIII (2020 -2025) sẽ diễn ra trong quí III năm 2020. Cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

– Động viên con em họ Phạm tích cực học tập, làm việc, góp phần xây dựng phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước ta và phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước của dòng họ Phạm Việt Nam.

– Phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khuyến khích con em họ Phạm tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và của dòng họ Phạm nói riêng.

– Đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và giải trí lành mạnh của những người con dòng họ Phạm Việt nam.

 1. Yêu cầu:

– Tạo điều kiện , cơ hội để tất cả con em người họ phạm Việt Nam có tài năng, có nhu cầu, tự nguyện được tham dự Hội diễn ca múa nhạc quần chúng họ Phạm Việt Nam.

– Tổ chức Hội diễn sơ khảo tại các khu vực (Bắc – Trung – Nam) và chon tiết mục đoạt giải cao để tham dự Hội diễn toàn quốc ca múa nhạc quần chúng HPVN.

 1. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
 2. Nội dung, chủ đề: Ca ngợi tổ quốc, quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống

vinh quang, vẻ vang, những chiến công hiển hách của các bậc tiền nhân là những Danh Thần, Danh tướng, Danh nhân người họ Phạm đã cùng trăm họ chăm lo giữ gìn, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

 1. Đối tượng, thành phần tham gia: Là con em họ Phạm (trai, gái, dâu, rể) đang sinh sống và làm việc ở trong nước và ở nước ngoài. Các ca sĩ, nhạc công, diễn viên ca múa nhạc chuyên nghiệp được mời tham gia biểu diễn tại chương trình Tổng kết hội thi, nhưng không thuộc đối tượng tham gia tranh tài ở hội diễn này.
 2. 3. Thể loại:

– Hát: Đồng ca, tốp ca, tam ca, song ca, đơn ca.

– Nhạc cụ: Độc tấu, hòa tấu.

– Múa: Solid, tốp múa độc lập.

III. QUY MÔ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH

Hội diễn được tổ chức qua 2 vòng:

 1. Vòng sơ khảo (cấp khu vực Bắc, Trung, Nam): Tổ chức hội diễn xong trước ngày 30/4/2020. Địa điểm do Ban tổ chức từng khu vực lựa chọn.
 2. Vòng chung khảo (cấp toàn quốc): Tổ chức trong tháng 7/2020. Mỗi khu vực lựa chọn 01 chương trình từ 5 đến 6 tiết mục tham gia, thời lượng không quá 45 phút. Địa điểm tổ chức vòng chung khảo: tại Hà Nội hoặc tại 1 tỉnh ở phía Bắc ( Ban tổ chức sẽ có thông báo sau)
 3. KINH PHÍ, GIẢI THƯỞNG
 4. Kinh phí:

– Cấp khu vực: Do Ban tổ chức hội thi khu vực chịu trách nhiệm.

– Cấp toàn quốc: Do Thường trực HĐTQ.HPVN chịu trách nhiệm.

– Các đơn vị tham gia hội diễn (là HĐHP cấp tỉnh/thành phố) tự đảm nhiệm kinh phí tập luyện, đi lại, ăn nghỉ, đạo cụ, trang phục, hóa trang và các khoản chi khác của đoàn mình.

 1. Giải thưởng:

– Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các chương trình của cấp khu vực.

– Ban tổ chức trao giải nhất, nhì , ba, khuyến khích cho từng thể loại của các tiết mục (đơn ca; song, tam ca; tốp, đồng ca; múa, nhạc cụ).

 1. PHÂN CÔNG, PHÂN NHIỆM
 2. Thành lập Ban tổ chức Hội diễn toàn quốc ca múa nhạc quần chúng họ Phạm Việt Nam ( có Quyết định riêng của TT.HĐTQ). Trong đó:

+ Trưởng Ban tổ chức: Chủ tịch HĐTQ, Ts.Phạm Vũ Câu

+ Phó Trưởng ban thường trực: LS.Ts.Phạm Huỳnh Công, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách công tác VHXH của HĐTQ.HPVN.

+ Một số Phó Chủ tịch HĐTQ, Trưởng Ban VHXH và một số Trưởng Ban chuyên trách của HĐT có liên quan.

Ban tổ  chức Hội diễn toàn quốc có nhiệm vụ:

– Xây dựng hệ thống các văn bản ( bao gồm  thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, thể lệ, phiếu chấm điểm,  mời Ban giám khảo, cơ sở vật chất…) để Ban tổ  chức Hội diễn toàn quốc và khu vực triển khai thực hiện Hội diễn ở 2 cấp ( vòng sơ khảo và vòng chung khảo).

– Tổ chức Hội diễn vòng chung khảo .

 1. Thành lập Ban tổ chức Hội diễn khu vực miền Bắc ( có Quyết định riêng của TT.HĐTQ). Trong đó:

– Trưởng Ban tổ chức: LS.Ts.Phạm Huỳnh Công, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách công tác VHXH của HĐTQ.HPVN.

– Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phạm Bá Lấn, UVTT, Trưởng Ban VHXH- HĐTQ

– Một số Trưởng Ban chuyên trách của HĐTQ có liên quan và một số UVTT. HĐTQ (ông Phạm Mạnh Hảo, Chủ tịch HĐHP tỉnh Bắc Ninh; ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐHP  Hải Phòng)

– Bổ sung thêm một số thành viên Ban tổ chức Hội diễn khu vực miền Bắc là Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành và do Trưởng Ban tổ chức Hội diễn khu vực đề xuất với TT HĐTQ.

 1. Thành lập Ban tổ chức Hội diễn khu vực miền Trung và Tây nguyên (có Quyết định riêng của TT.HĐTQ).Trong đó:

– Trưởng Ban tổ chức: ông Phạm Đình Khối, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách công tác việc họ của HĐTQ.HPVN ở khu vực miền Trung; Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi.

– Phó Trưởng ban thường trực : ông Phạm Ngọc Chi, UVTT.HĐTQ phụ trách công tác việc họ của HĐTQ.HPVN ở khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch HĐHP tỉnh Phú Yên)

– Một số UVTT. HĐTQ (ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định; ông Phạm Hữu Thanh Tùng, Chủ tịch HĐHP tỉnh Thừa Thiên -Huế)

– Bổ sung thêm một số thành viên Ban tổ chức Hội diễn khu vực này, là Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành và do Trưởng Ban tổ chức Hội diễn khu vực đề xuất với TT HĐTQ.

 1. Thành lập Ban tổ chức Hội diễn khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nam Bộ (có Quyết định riêng của TT.HĐTQ).Trong đó:

– Trưởng Ban tổ chức: ông PhạmThanh Phong, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách công tác việc họ của HĐTQ ở khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nam Bộ; Chủ tịch HĐHP tỉnh Long An.

– Phó Trưởng ban thường trực : Ông Phạm Đình Phong, UVTT.HĐTQ, Chủ tịch CLB Võ học họ Phạm toàn quốc.

– Một số UVTT. HĐTQ (ông PhạmThạnh Trị, Chủ tịch HĐHP tỉnh Cà Mau; ông Phạm Duy Tốn, Chủ tịch HĐHPTP Cần Thơ)

– Bổ sung thêm một số thành viên Ban tổ chức Hội diễn khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nam Bộ là Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành và do Trưởng Ban tổ chức Hội diễn khu vực đề xuất với TT HĐTQ.

 1. Ban tổ  chức Hội diễn các khu vực có  nhiệm vụ tổ chức Hội diễn vòng sơ khảo tại khu vực mình phụ trách . Trưởng Ban tổ chức Hội diễn các khu vực chủ trì hội nghị với các vị Chủ tịch HĐHP các tỉnh/thành phố trong khu vực để bàn và quyết định về kế hoạch, thời gian, kinh phí, chương trình nội dung hội diễn. Cụ thể là:

– Chỉ đạo các đầu mối, đơn vị triển khai theo kế hoạch.

– Tổ chức hội diễn cấp khu vực của mình.

– Thành lập đội tuyển, xây dựng chương trình, tổ chức tập luyện tham dự hội diễn ca múa nhạc họ Phạm toàn quốc.

 1. Vai trò , trách nhiệm của HĐHP các tỉnh/thành phố chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đội tuyển của địa phương mình tham dự Hội diễn cấp khu vực và  toàn quốc, là yếu tố quan trọng quyết định thành công của Hội diễn.
 2. ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI DIỄN TOÀN QUỐC CA MÚA NHẠC HỌ PHẠM VIỆT NAM

Ban tổ chức Hội diễn khu vực gửi báo cáo với Thường trực HĐTQ và gửi về Ban tổ chức Hội diễn toàn quốc với các nội dung sau:

– Lịch tổ chức hội diễn của khu vực mình (trước 20 ngày dự kiến tổ chức hội diễn)

– Danh sách diễn viên và bản đăng ký tiết mục tham dự hội diễn vòng chung khảo (theo mẫuqui định) về Ban tổ chức trước ngày 30/4/2020 .

– Thông tin liên hệ với Ban tổ chức Hội diễn toàn quốc: Ông Phạm Huỳnh Công, Phó CT

HĐTQ, điện thoại: 0903.447.887; [email protected]. Ông Phạm Bá Lấn, UVTT. HĐTQ. Điện thoại: [email protected]. 0903.442.552;

Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện chủ trương tổ chức Hội diễn ca múa nhạc quần chúng họ Phạm Việt Nam tiến hành trong năm 2020. Thường trực HĐTQ. HPVN mong muốn và đề nghị các thành viên HĐTQ, Hội đồng họ phạm các cấp và  bà con cô bác trong dòng họ tham gia vận động khích lệ động viên các tài năng không chuyên nghiệp, hưởng ứng tham gia Hội diễn để Hội diễn ca múa nhạc quần chúng họ Phạm Việt Nam lần này thành công tốt đẹp./.

Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2019

                                                                      T/M TT. HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                 TS Phạm Vũ Câu

 

                                                         

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments