Thông báo về Tên miền Trang tin điện tử của Hội đồng HPVN

0
104

 ****

TDe

 

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

 

Hội đồng Biên tập của Hội đồng họ Phạm Việt Nam trân trọng thông báo tới quý bạn đọc:

Kể từ ngày 1-5-2014, Hội đồng họ Phạm Việt Nam chỉ sử dụng Trang tin điện tử có tên miền duy nhất là http://www.hophamvietnam.org cho tất cả các phiên bản. Tư liệu trong phiên bản 2005 và 2009 được chuyển thành các menu: Tư liệu Web 2005 Tư liệu web 2009 trong trang tin điện tử http://www.hophamvietnam.org.

Hội đồng họ Phạm Việt Nam không sử dụng tên miền http://www.hopham.org nữa. Mọi thông tin nếu được cập nhật trên http://www.hopham.org từ đầu tháng 5-2014 đều không phải là thông tin của Hội đồng họ Phạm Việt Nam, vì vậy Hội đồng họ Phạm Việt Nam không chịu trách nhiệm về các thông tin này ./.

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014

Chủ tịch Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam

kiêm Chủ tịch Hội đồng Biên tập Hội đồng họ Phạm Việt Nam

 

PGS-TS Phạm Đạo