THÔNG BÁO Về TỔ CHỨC LỄ GIỖ THƯỢNG THUỶ TỔ NĂM 2014

0
580

TDe

 

Hà Nội ngày  12 .7 .2014

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT  NAM

VỀ TỔ CHỨC LỄ GIỖ THƯỢNG THUỶ TỔ NĂM 2014

 

          Giỗ Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam- Đô Hồ Đại vương Phạm Tu, 20 tháng 7 năm Giáp Ngọ vào thứ sáu ngày 15-8-2014.  Hội đồng Toàn quốc (HĐTQ) họ Phạm Việt Nam phối hợp với UBND xã Thanh Liệt tổ chức Lễ giỗ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu vào đúng ngày Giỗ tại Đình thờ Ngài. Năm nay là năm lẻ (năm thứ 1469), tuy không tổ chức lớn, nhưng Hội đồng Toàn quốc họ Phạm VN và UBND xã Thanh Liệt vẫn chủ trương tổ chức quy mô như năm Nhâm Thìn- 2012. HĐTQ xác định đây là dịp bà con họ Phạm cả nước hướng về cội nguồn, đến dâng hương lên Thượng Thuỷ tổ bày tỏ tấm lòng với họ, đồng thời là dịp gặp mặt trao đổi việc họ giữa các địa phương với nhau và với HĐTQ.

          Thể theo nguyện vọng chung và phong tục tập quán xưa nay, UBND xã vẫn tổ chức thụ lộc như năm 2012 (chỉ có năm 2013 do điều kiện đặc biệt nên không tổ chức thụ lộc).

           HĐTQ đề nghị các HĐ họ Phạm các địa phương sớm có kế hoạch tổ chức cho bà con về Phạm Tổ Linh Từ dâng hương và gặp mặt. Mỗi địa phương (tỉnh, huyện…) cần tổ chức thành đoàn chặt chẽ. Các vị Trưởng đoàn cần nắm chắc số người trong đoàn và thông báo thường xuyên, đầy đủ với Thường trực HĐTQ để có kế hoạch sắp xếp lần lượt từng đoàn vào dâng hương. Các Đoàn cần đăng ký   chính xác số người về dự Lễ có ở lại thụ lộc (ăn trưa) với ông Phạm Văn Sơn (là người của Họ Phạm thôn Tràng, xã Thanh Liệt), Phó Ban Lễ tân của Hội đòng Toàn quốc, số điện thoại 090.458.4088, 01683805489 trước ngày 05.8.2014 (10.7 ÂL) để báo cho Ban Tổ chức làm cơm.

         Nhân dịp này, các HĐ họ Phạm các địa phương cần chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi việc họ với HĐTQ và với các HĐ địa phương bạn.

        Cũng nhân dịp gặp mặt đông đủ, HĐTQ kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp ủng hộ cho Quỹ Tấm lòng vàng để HĐ có thể làm khuyến học và tổ chức các hoạt động Xã hội và Quỹ hoạt động của HĐTQ,  mua các loại sách báo, ấn phẩm khác của họ. Các vị Ủy viên HĐTQ cần tranh thủ dịp này để nộp tiền Lệ phí theo nghĩa vụ năm 2014 (và các năm trước nếu chưa nộp).

          HĐTQ  bố trí các Bàn đón tiếp ngay khi vào để các đoàn liên hệ, cụ thể là:

          1. Đăng ký vào dâng hương, ghi rõ tên đoàn, có bao nhiêu người, ai dẫn đầu và đợi khi nào Ban Tổ chức giới thiệu mời vào dâng hương thì đưa bà con trật tự vào Đình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Các lễ vật dâng cúng cần nộp cho Ban Tổ chức của xã để thống nhất sắp xếp lên bàn thờ.

          Nếu đoàn nào có nhu cầu trao đổi việc họ với HĐTQ thì HĐTQ bố trí các vị Thường trực để tiếp các đoàn và gặp mặt bà con.

          2. Nộp các loại tiền cho Ban Tài chính:

          – Nộp tiền ăn trưa (thụ lộc) cho Ban Tài chính, mỗi người ít nhất là 70.000đ. Các đoàn thu tập trung, Trưởng đoàn thu của tất cả mọi người rồi nộp cho Ban Tài chính mà không nộp lẻ tẻ từng người. Ban Tài chính chịu trách nhiệm nộp cho Ban Tổ chức.

          – Các tập thể, cá nhân nộp tiền ủng hộ các Quỹ (Quỹ Tấm lòng vàng để khuyến học, quỹ hoạt động của HĐ.

          – Các vị Uỷ viên HĐTQ nộp Lệ phí (Trưởng đoàn thu trước của từng người rồi nộp tập trung, mỗi người 200.000 đ/năm).

          Riêng tiền công đức cho Đình thờ, bà con nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức của xã, không nộp cho HĐTQ.

          3. Mua  các loại sách, ấn phẩm do Ban Thông tin – Tư liệu phát hành.

          Giỗ Thượng Thuỷ tổ là một hoạt động lớn trong năm, đặc biệt là số người tham gia thường rất đông (năm 2012 có khoảng 2.000 người họ Phạm cả nước về dự). Bà con ở nhiều địa phương xa cũng nô nức hành hương về giỗ Tổ. Vì vậy, việc tổ chức cần rất chặt chẽ. Đề nghị các HĐ họ Phạm các địa phương cần có kế họach cụ thể và chỉ đạo tổ chức thật chu đáo, đồng thời giữ mối liên hệ thật chặt chẽ với Thường trực HĐTQ (mở rộng). Mọi liên hệ theo địa chỉ sau:

            Ông Phạm Văn Sơn – Phó Ban Lễ tân, Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm VN,

            Thôn Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

            Điện thoại:  090.458.4088, 01683805489

          Lưu ý :

♦ Đây là Thông báo về tổ chức Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ ở Phạm Tổ Linh Từ tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Còn các địa phương, tùy theo tình hình cụ thể của từng nơi mà tổ chức Lễ Giỗ phù hợp với điều kiện của mình, sao cho Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm được trang trọng, cũng là dịp gặp mặt bà con trong họ, khơi dậy được lòng tự hào về dòng họ nhằm xây dựng dòng họ ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Đề nghị Hội đồng các địa phương cập nhật và gửi tin về việc chuẩn bị và tổ chức Lễ giỗ Thượng thủy tổ tại địa phương mình cho Ban Thông tin-Tư liệu của HĐTQHPVN:  bà Phạm Thị Thúy Lan – Phó Chủ tịch HĐTQ, Trưởng ban TT-TL, E-mail: [email protected] và ông Phạm Thế Chiến – Tổng biên tập Wesite hophamvietnam, E-mail: [email protected] để kịp thời  đưa tin lên chuyên mục: Hướng về Lễ giỗ Thượng Thủy tổ nhằm động viên phong trào.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

HỌ PHẠM VIỆT NAM