Trang chủGIỚI THIỆUTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ GIỖ LẦN THỨ 1470...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ GIỖ LẦN THỨ 1470 THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM

TDTQ

Số 02/2015/TB-HĐTQ                                                                   Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ GIỖ LẦN THỨ 1470

THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM

Kính gửi : Hội đồng Họ Phạm các tỉnh, thành phố

Đồng kính gửi: Toàn thể Bà con cô bác Họ Phạm Việt Nam

Ngày Giỗ Thượng Thủy Tổ năm nay (ngày 20 tháng 07 Ất Mùi) trùng vào ngày Quốc Khánh 02/09/2015; do đó Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam xin trân trọng thông báo với Hội đồng Họ Phạm các tỉnh, thành phố, Hội đồng Họ Phạm các cấp và toàn thể Bà con cô bác Họ Phạm Việt Nam về chủ trương tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 1470 – Phạm Đô Hồ Đại Vương, Thượng thủy tổ Họ Phạm Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Đối với các Hội đồng gia tộc và Hội đồng Họ Phạm địa phương các cấp, các vùng miền, nếu tổ chức Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ tại địa phương thì có thể tổ chức đúng ngày hoặc trước 01 ngày, theo các Lễ nghi trang trọng phù hợp với truyền thống văn hóa tri ân Tiên Tổ của dòng họ, của địa phương và phong tục của dân tộc Việt nam. Các vị Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm cấp tỉnh, thành phố chủ động bàn thống nhất trong Hội đồng về chủ trương và hình thức tổ chức Lễ Giỗ Tổ tại địa phương mình, sao cho tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cô bác dòng họ có thể đến tham dự, dâng hương bái yết Cụ Tổ. Sau đó viết tin bài và hình ảnh gửi về Ban biên tập Trang tin điện tử của Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, để đưa tin kịp thời.

  2. Ủy ban nhân dân xã Thanh Liệt cùng Ban quản lý di tích đã bàn với Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam và đã thống nhất kịch bản tổ chức Lễ hội Giỗ lần thứ 1470 – Ngài Đức Thành Hoàng Bản thổ – Long Biên Hầu – Phạm Đô Hồ Đại Vương – Thượng thủy tổ Họ Phạm, sẽ tổ chức từ chiều ngày 31/08/2015 và ngày 01/09/2015, tại “Phạm Tổ Linh từ” – Đình Ngoại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Chi tiết kịch bản như sau:

  1. Chiều thứ Hai ngày 31/08/2015 (18 tháng 07 Ất Mùi) Nhân dân xã Thanh Liệt cúng tế Thành Hoàng Làng, theo các thủ tục Lễ nghi của địa phương.

  2. Sáng thứ Ba ngày 01/09/2015 (19 tháng 07 Ất Mùi), từ 8g00 Khai mạc Lễ Giỗ Phạm Đô Hồ Đại Vương (giới thiệu các quan khách, Diễn văn của Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt).

Sau đó các cụ cao niên đại diện nhân dân xã Thanh Liệt làm lễ bái yết Ngài, Trưởng các Đoàn khách VIP của thành phố Hà Nội, của huyện Thanh Trì, …vào dâng hương.

Tiếp đến là phần Lễ của dòng họ Phạm khấn Giỗ Thượng Thủy Tổ: toàn thể các Đoàn đại diện Hội đồng họ Phạm các cấp và bà con cô bác họ Phạm có mặt đồng loạt hướng tâm vào Phạm Tổ Linh Từ và nghe đọc Lời khấn “Chúc văn giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm” của Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam cùng với tiếng trống chiêng điểm nhịp (do đội tế lễ của Hội đồng họ Phạm thực hiện); kính cáo với Cụ Tổ về các hoạt động của Hội đồng họ Phạm các cấp trong năm vừa qua, về tâm nguyện và cầu mong được sự giúp đỡ che chở của Tổ tiên, cùng với lời hứa nguyện thực hiện của các con cháu cụ Tổ; tiếp theo là đọc xướng tên các Đoàn HĐHP và cá nhân có mặt tham dự Lễ dâng hương Ngài.

Sau Lễ khấn Giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm, Ban tổ chức sẽ tiếp tục điều hành giới thiệu các đoàn lần lượt vào lễ dâng hương theo ý nguyện.

Sau phần dâng hương, tiến hành phần Hội ngoài sân của Từ đường, do Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam chủ trì tổ chức biểu diễn với các chương trình múa trống, múa cờ, hát mừng Lễ hội (các Hội đồng họ Phạm các địa phương có thể đăng ký với Thường trực Hội đồng trước ngày 25/08/2015 về các tiết mục múa hát tập thể tham gia mừng Lễ hội; sẽ được chọn lọc đảm bảo chất lượng và để chuẩn bị chu đáo).

  1. Từ 11g30 thụ lộc (ăn trưa) và tiếp tục giao lưu.

Yêu cầu các Đoàn hội đồng họ phạm các địa phương và bà con cô bác trong dòng họ có nhu cầu và điều kiện về thời gian tham gia thụ lộc Tổ, thì đăng ký với Thường trực Hội đồng toàn quốc trước ngày 25/08/2015 về số lượng người tham dự? số người ăn trưa? và sáng ngày 01/09/2015 góp tiền cho đại diện hội đồng họ Phạm tại Bàn đón tiếp đại biểu (với mức 50.000 đồng/xuất/ người). Sáng ngày 01/09/2015 tính đến trước 9g00 có thể tiếp nhận thêm xuất ăn thụ lộc của các cá nhân cùng gia đình và bổ sung của các Đoàn.

  1. Địa chỉ liên hệ:

+ Đăng ký số lượng người tham dự và số lượng ăn trưa theo địa chỉ sau:

Phạm Hữu Hỗ (0913217025; [email protected]); hoặc

Phạm Quang Nhuệ (0934585276; [email protected])

+ Đăng ký tham gia múa hát tập thể mừng lễ hội theo địa chỉ sau:

Phạm Vũ Câu (0913241718; [email protected])

Phạm Tuấn Khanh (0914936010; [email protected])

Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp các Đoàn Hội đồng gia tộc, Hội đồng họ Phạm địa phương các cấp; các quan khách, các bác các anh chị là những người con ưu tú của dòng họ đã và đang đảm nhiệm các cương vị trọng trách lớn của quốc gia, tại các tỉnh thành phố; các Tướng lĩnh trong các lực lượng vũ trang; các anh chị là nhân tài của đất nước đã được Nhà nước vinh danh; các anh chị nguyên là thành viên Ban liên lạc họ Phạm, các Hội đồng họ Phạm các nhiệm kỳ trước đây và Bà con cô bác trong dòng họ biết tin và tự nguyện tham dự ngày Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ Phạm tộc Việt Nam năm nay.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

TS. Phạm Vũ Câu

(đã ký)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments