Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌThông tin của HĐHPVN

Thông tin của HĐHPVN

                                                

     1.Những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt dộng của HĐHPVN

+ Hội đồng HPVN là 01 Tổ chức xã hội dòng họ của những người là con cháu của dòng họ Phạm (bao gồm trai, gái, dâu , rể ) tự nguyện tham gia vào tổ chức Hội đồng này và phải chấp hành các qui định tại Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN. HĐHPVN có hệ thống tổ chức 05 cấp Hội đồng và có các Câu lạc bộ trực thuộc các cấp Hội đồng. Các cấp Hội đồng và các CLB hoạt động có Qui chế riêng không trái với Qui định tại Qui chế của HĐHPVN và Qui chế của HĐHP cấp trên trực tiếp. HĐHPVN hoạt động theo qui định của Pháp luật .

+ Người nào đã tự nguyện tham gia vào HĐHP các cấp ( trừ cấp Hội đồng gia tộc có Qui chế qui định riêng) nếu có những hành vi vi phạm Qui chế nghiêm trọng hoặc có lời nói làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức HĐHPVN và dòng họ, thì cho người đó ra khỏi tổ chức Hội đồng họ phạm và  thẩm quyền quyết định thuộc Thường trực Hội đồng họ phạm cùng cấp với nơi người đó tham gia vào hội đồng.

+  Do các lí do khác nhau hiện có nhiều người họ phạm không tự nguyện tham gia hoặc chưa tham gia vào tổ chức HĐHPVN, thì những người đó không phảỉ là thành viên ( hội viên) của HĐHPVN. Có một số người họ phạm tự thành lập các nhóm họ phạm hoạt động riêng, các nhóm này không thuộc hệ thống  tổ chức HĐHPVN. HĐHPVN không can thiệp vào hoạt động của các nhóm nói trên và không can thiệp vào quyền hoạt động xã hội riêng tư của những người không phải là hội viên HĐHPVN. Đương nhiên các nhóm trên và các cá nhân do không phải là hội viên HĐHPVN nên không có quyền đề đạt đề xuất ý kiến với Tổ chức HĐHPVN. Ban lãnh đạo HĐHPVN  không phải trả lời các ý kiến của những người ngoài tổ chức Hội đồng HPVN.

+  Đại hội đại biểu toàn quốc HĐHPVN bầu ra Ban chấp hành HĐHPVN cấp toàn quốc (đương nhiệm) gồm  có hơn 100 ủy viên ( có 01 Chủ tịch, 09 Phó Chủ tịch HĐHPVN ( mỗi Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch phụ trách một số lĩnh vực hoạt động, phụ trách một số Ban chyên môn, phụ trách vùng khu vực), có  30 Ủy viên Thường trực  và có các Ủy viên Hội đồng HPVN). HĐHPVN có 09 Ban chuyên môn ( Ban Thông tin tư liệu là 01 trong số 9 Ban này); mỗi Ban có cấp trưởng, cấp phó cùng các ủy viên, có Qui chế tổ chức hoạt động riêng. Chức năng nhiệm vụ của các thành viên, ủy viên trong tổ chức HĐHPVN được qui định rõ ràng cụ thể. Tổ chức và nhân sự của HĐHP các cấp tỉnh/thành phố, quận huyện, xã phường cũng tương tự cấp trên trực tiếp, nhưng qui mô nhỏ hơn. Có qui chế qui định về quan hệ và lề lối làm việc , về thông tin hoạt động, về chế độ báo cáo đề xuất kiến nghị ,…giữa các cấp hội đồng và giữa các thành viên trong tổ chức HĐHP các cấp , các Ban chuyên môn và các tổ chức thành viên trực thuộc các HĐHP.

+  Trải qua 25 năm hoạt đông (1996-2021) Tổ chức Ban liên lạc HPVN trước đây, sau là HĐHPVN ngày càng được hoàn thiện về tổ chức và phát triển rộng lớn khắp cả nước. Từ năm 2016 đã được Tổ chức Guinness quốc gia Việt Nam tặng Bằng kỷ lục Guinness cho HĐHPVN vể qui mô tổ chức Hội đồng dòng họ.

  1. Thời gian vừa qua Ban thông tin tư liệu của HĐHPVN đã đưa tin trên các trang mạng do

HĐHPVN quản trị; thông báo về một số thông tin, công việc liên quan đến hoạt động việc họ của HĐHPVN, cụ thể là :

+ Việc bà Phạm Thúy Lan hoặc các cá nhân người họ phạm khác tự biên soạn và xuất bản sách có nội dung liên quan đến truyền thống và lịch sử của dòng họ là quyền của cá nhân đó và người đó chịu trách nhiệm về nội dung cuốn sách ( về tính chính xác của sự kiện lịch sử, về các cứ liệu, tư liệu lịch sử, về các Thần phả, tộc phả, v.v…).Tác giả sách thực hiện xuất bản sách theo qui định của pháp luật ( Luật xuất bản).

+ Tổ chức Hội đồng HPVN không can thiệp vào quyền riêng tư của cá nhân tác giả biên

soạn và xuất bản sách viết về dòng họ phạm; nhưng nếu phát hiện thấy có cuốn sách nào đó có nội dung nào đó viết không chính xác, không đúng về truyền thống và nhân vật lịch sử người họ Phạm,… thì HĐHPVN có thể sẽ tổ chức thẩm định xem xét một cách khoa học, khách quan để có kết luận và thông tin cụ thể.

+ Bà Phạm Thúy Lan nguyên là Phó Chủ tịch HĐTQ HPVN , kiêm Trưởng ban Thông tin tư liệu khóa VI ( nhiệm kỳ 2011-2015). Tại kỵ họp cuối cùng của Thường trưc HĐTQ HPVN khóa VI bàn trù bị cho Đại hội khóa VII, bà Lan đã tự nguyện xin thôi không tham gia HĐTQ khóa VII với lí do “ vì lý do sức khỏe và công việc gia đình”; từ sau Đại hội VII ( ngày 02/8/2015) đến nay, bà Lan không tham gia các hoạt động việc họ do HĐHPVN khóa VII và khóa VIII tổ chức ; nhưng bà Lan tham gia và chỉ đạo “nhóm đồng tộc” hoạt động như mọi người đã biết; có một số người đã hoặc đang tham gia HĐHPVN cũng tham gia hoạt động trong nhóm này .

+ Về cuốn sách “ Người họ Phạm “ của tác giả Phạm Thúy Lan vừa mới được đưa tin trên

trang Zalo Họ Phạm QN-ĐN, Thường trực HĐHPVN không có thông tin gì về các bài viết trong cuốn sách này, không biết chất lượng cuốn sách đúng sai thế nào khi viết về lịch sử và con người trong dòng họ; do đó Ban TTTL đã  đưa tin thông báo cuốn sách này không phải do HĐHPVN xuất bản, để bà con cô bác dòng họ biết thông tin và tự quyết định mua hay không mua, đó là quyền của người mua.

+ Do không biết nội dung chất lượng cuốn sách và do không phải là sách của HĐHPVN xuất bản, nên HĐHP các cấp (trong hệ thống tổ chức của HĐHPVN) không nên đưa tin quảng bá cuốn sách này; bởi vì nếu đưa tin trên trang mạng chính thức của HĐHP tỉnh thành nào đó , thì đồng nghĩa HĐHPVN và HĐHP tỉnh/thành đã xác nhận với các thành viên HĐHP và bà con dòng họ về tính chính xác nội dung và chất lượng cuốn sách đó.

+ Việc giới thiệu, quảng bá, rao bán sách trên các kênh thông tin là quyền của cá nhân tác giả sách và do sự thỏa thuận giữa tác giả với Chủ sở hữu và Ban quản trị kênh thông tin nào đó. Việc mua hay không mua là quyền lựa chọn của người mua. Ban Thông tin tư liệu của HĐHPVN và HĐHP các cấp không quảng bá cho những cuốn sách do các cá nhân viết về dòng họ (mà HĐHPVN đương nhiệm không biết nội dung cuốn sách đó) là việc làm có trách nhiệm của Ban TTTL và HĐHP các cấp trong việc giữ gìn đảm bảo tính chính xác các thông tin về lịch sử dòng họ theo chính sử.

  1. Tại kỳ họp định kỳ năm 2021 tới đây, Thường trực HĐHPVN sẽ xem xét và có ý kiến chỉ

đạo cụ thể về các thông tin, sự kiện có liên quan đến hoạt động việc họ trong thời gian qua và sẽ có thông báo gửi tới các tổ chức và thành viên của HĐHPVN.

                                         Ban Thông tin tư liệu- HĐHPVN

Ý KIẾN CỦA ÔNG Phạm Bá Lấn

Kính thưa các bác, các anh chị em trong hội đồng họ Phạm Việt Nam

Tôi hay đọc zalo nhưng ít tham gia, hôm nay tôi chân thành, thẳng thắn góp ý một số việc xây dựng Hội đồng họ Phạm Việt Nam trên zalo như sau:

  1. Tôi hoan nghênh và đồng tình với bài đăng trên zalo của các anh: Phạm Văn Kỳ, Phạm Nhuệ và Phạm Đình Thanh và các chị: Lệ Trường, chị Sen, chị Dự, chị Ly, chị Thúy
  2. Về việc Ban Thông tin liên lạc của HĐHP Việt Nam chỉ nêu tên cuốn sách và khẳng định tác giả không phải là người của HĐHP VN là hoàn toàn chính xác và đúng đắn (chị Thúy Lan đã xin nghỉ từ hết khóa VI và không tham gia kể từ khóa VII vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình).

Chúng ta sẽ tiếp tục dành thời gian sau bàn về cuốn sách.

  1. Chị Thúy Lan chỉ đạo việc gây chia rẽ, mất đoàn kết đã quá rõ:

Trong tài liệu gửi cho một người nhằm lôi kéo, kích động chị Lan viết: “Bác cũng muốn dịp này sẽ bung ra để có thay đổi, cháu liên hệ với anh Phạm Hồng Sơn để cùng đấu tranh nhé. Anh Sơn đang hăng lắm, vừa đăng bài đây. Nick của anh ấy là Phạm Hồng Sơn”.

Chị Lan đang chắp nối, kéo bè, gây mất đoàn kết đó thôi.

Rồi chị Lan còn phỉnh nịnh, kích động người đó: “Bác thấy cháu có ý chí, lại nhận thức và viết lách rõ ràng”.

Rất mong chị Thúy Lan nghỉ rồi thì đừng chỉ đạo gây mất đoàn kết như vậy nữa! Cũng là góp phần xây dựng họ Phạm nói chung chị ạ./.

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments