Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTHƯ CỦA BAN BIÊN TẬP BẢN TIN NỘI TỘC (NỘI SAN)

THƯ CỦA BAN BIÊN TẬP BẢN TIN NỘI TỘC (NỘI SAN)

Ban biên tập đang biên tập nội dung Nội san đầu Xuân Bính Thân (số 55 QI/2016), trong đó có một phần phản ánh hoạt động Mừng Xuân của các dòng họ và các Hội đồng trong cả nước.

Để Nội san có nội dung phong phú và phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động Xuân nói trên, Ban biên tập đề nghị các cá nhân và đơn vị các địa phương gửi gấp tin bài về hoạt động ở địa phương mình về BBT, chậm nhất là ngày Chủ nhật, 28/2/2016 theo địa chỉ sau: [email protected]./.

Xin chân thành cám ơn./.

Phạm Quang Nhuệ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments