Thư giãn cuối tuần No 11: CA DAO, TỤC NGỮ THỜI HIỆN ĐẠI

0
1328


a

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà; 

Học tà tà cũng ăn cà với mắm…

Hoc

Học cho lắm đi tắm cởi truồng
Học luồng xuồng cũng cởi truồng đi tắm.
Học làm chi, thi làm gì
Tú Xương còn rớt, huống chi là mình.

 

Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cổng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về.

Đứa cho vay là đứa dại
Thằng trả lại là thằng ngu.

Con người càng lúc càng đông,
Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Gọt xoài đừng để xoài chua,
Chơi bạn đừng để bạn cua bồ mình.

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại,
Quân tử nói lại là quân tử khôn.

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà,
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
Học cho lắm cũng đi tắm ở truồng
Học luồng xuồng cũng ở truồng đi tắm.

 ♥

Học hành như cá kho tiêu,
Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu.

♥ 

Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.

♥ 

Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ,
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.

♥ 

Ăn tranh thủ
Ngủ khẩn trương
Học bình thường
Yêu đương là chính.

Đất lành chim đậu,
Đất không lành đất nhậu chim luôn.

 

Nguồn VnExpess.net

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)