Thường trực HĐTQ Họ Phạm Việt Nam làm việc với Ban Tộc phả – Kết nối dòng họ

0
611

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2014,  Thường trực HĐTQ sẽ lần lượt làm việc với các ban chuyên trách của HĐ để củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các Ban, giúp cho hoạt động của Hội đồng có hiệu quả hơn. Do tầm quan trọng của hoạt động kết nối dòng họ trong VIỆC HỌ, sáng ngày 28-4-2014, Thường trực HĐTQ Họ Phạm Việt Nam đã làm việc với Ban tộc phả và kết nối dòng họ của HĐ – đây là Ban đầu tiên làm việc với Thường trực trong chương trình này. Ông Phạm Văn Dương- Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký thay mặt Chủ tịch HĐTQ chủ trì buổi làm việc.

Cuộc họp đã xác định lại chức năng nhiệm vụ của Ban Tộc phả và kết nối dòng họ mà Quy chế Tổ chức và hoạt động của HPVN đã quy định là:

“Chịu trách nhiệm nghiên cứu, sưu tầm, quản lý và giới thiệu các Tộc phả, Gia phả, Quy ước, Tộc ước của các dòng họ Phạm Việt Nam; nghiên cứu, biên soạn, hướng dẫn các dòng họ Phạm về nội dung và cách thức tục biên hoặc lập mới Tộc phả, Gia phả, Quy ước, Tộc ước, tổ chức sưu tầm, giới thiệu và phục vụ khai thác các Tộc phả, Gia phả và tư liệu dòng họ; biên soạn tài liệu; giúp đỡ các dòng họ sưu tầm tài liệu, kết nối các dòng họ có chung nguồn gốc”. Đồng thời chấn chỉnh lề lối làm việc và xây dựng nội dung công việc trong thời gian trước mắt và lâu dài cho Ban Tộc phả – Kết nối dòng họ.

Nhân dịp có đông đủ Thường trực, ông Phạm Cầu – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực đã thay mặt HĐ và Hội Khuyến học trao cho ông Phạm Văn Dương Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” do Hội Khuyến học Việt Nam tặng mà do đi vắng một thời gian dài nên ông Dương chưa được nhận trong Hội nghị 4 của Hội đồng hồi cuối năm 2013.

Đến dự buổi làm việc có các vị trong Thường trực HĐ sinh sống tại Hà Nội (có 3 vị ở xa không về dự được), đặc biệt có cụ Phạm Cầu- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐ mặc dù tuổi cao và đã nghỉ nhưng với tinh thần trách nhiệm lo phần việc quan trọng này của HĐ nên vẫn tham dự và cho những ý kiến có giá trị; ông Phạm Ngọc Phô – Phó Ban tộc phả, mặc dù tuổi đã cao lại ở tận Thái Bình cũng đã cố gắng về dự. Nhưng rất tiếc còn ông Phạm Vũ Câu – Phó Chủ tịch HĐ, cùng ba ủy viên Thường trực là ông Phạm Xuân Thệ, Phạm Thượng Hiền và Phạm Quang Hoàn không thu xếp về dự được.

Nhân buổi làm việc với Ban Tộc phả và kết nối dòng họ, Thường trực đề nghị các dòng họ, chi họ viết bài giới thiệu về dòng họ, chi họ mình gửi về cho Thường trực mà trực tiếp là Ban Tộc phả và kết nối dòng họ, và Ban Thông tin Tư liệu (gồm Ban biên tập Bản tin nội tộc và Ban Biên tập Trang Web) để giới thiệu trên Bản tin nội tộc THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM và Trang tin điện tử hophamvietnam.org tạo điều kiện cho các dòng họ có cùng nguồn gốc có thông tin để kết nối, đồng thời đưa vào Tập 4 của Bộ sách HỌ PHẠM TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN VIỆT mà Hội đồng Toàn quốc đang biên soạn để xuất bản tới đây.

Ban Thông tin-Tư liệu

 

Dưới đây là vài hình ảnh buổi làm việc

11Buổi làm việc

2Ông Phạm Văn Dương nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học