Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ PHẠM ĐẠO SOẠN HỌP TẠI HÀ...

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ PHẠM ĐẠO SOẠN HỌP TẠI HÀ NỘI

Sáng 17-10-2015, Thường trực HĐ dòng họ Phạm Đạo Soạn đã họp kiểm điểm tình hình hoạt động của dòng họ.
Ông Phạm Ngọc Bổn chủ tịch Hội đồng đã báo cáo những công việc đã triển khai trong thời gian qua cũng như đề ra một số công việc triển khai trong thời gian tới. các ông bà trong thường trực đã tham gia ý kiến sôi nổi, đóng góp có chất lượng. Sau 3 giờ bàn bạc, Chủ tịch Hội đồng đã động viên mọi người sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia công việc của dòng họ Phạm Đạo Soạn, trong thời gian tới tập trung một số công việc như sau:
1- Trên cơ sở đóng góp sức người, sức của của bà con trong dòng tộc, ban xây dựng nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục xây dựng đẹp đẽ khang trang nhà thờ Tổ tại thôn Phạm Xá, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên , tỉnh Nam định.
2- Chuẩn bị chu đáo và tổ chức lễ giỗ Tổ ngày 12 tháng 10 năm Ất Mùi 2015 ( âm lịch ). Các năm chẵn tổ chức đông đủ . . .
3- Triển khai công việc khuyến học, khuyến tài chu đáo vào các năm chẵn tại lễ giỗ Tổ. Các chi tộc làm thường niên tại địa phương mình.
4- Tổ chức kết nối dòng họ thường xuyên, trước mắt thăm hỏi, giao lưu và tham dự lễ giỗ với một số chi tộc đã tìm về cội nguồn
5- Ban tộc phả tổng hợp và tiếp tục hoàn chỉnh tộc phả cả dòng họ trên cơ sở các chi tộc địa phương tham gia tích cực hơn nữa.
6- Tổ chức thăm hỏi, động viên bà con, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết xây dựng dòng họ, xây dựng quê hương, tích cực tham gia các hoạt động của các dòng họ các địa phương, các tỉnh khác, đặc biệt là các phong trào mà họ phạm toàn quốc Việt nam phát động . . .

Tất cả chương trình trên đều phân công cụ thể nhằm tổ chức thực hiện thật tốt vì tấm long dòng tộc.

Phạm Văn Hồng
0912305918

1 2 3

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments