Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII HĐHPVN: BÁO CÁO Kết quả hoạt động...

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII HĐHPVN: BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Hội đồng họ Phạm Thành phố Hà Giang 5 năm 2015-2020. Phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2020-2025

 

 

 

 

 I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ

 

 1. Tổ chức biên chế. Đến tháng 10/2020 HĐHP thành phố Hà Giang có 140 hội viên, sinh hoạt ở 6 Chi hội ở các phường, xã; tăng 8 hội viên so với năm 2015. Ban Thường trực có 13 thành viên.
 2. Kết quả hoạt động.

     –  Ban Thường trực tổ chức họp định kỳ 2 lần/năm, đánh giá kết quả hoạt động cống tác hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm; điều hành các mặt hoạt động công tác hội theo Quy chế hoạt động.

–  Tổ chức các buổi gặp mặt toàn thể hội viên đầu xuân, kết hợp với kiểm điểm đánh giá kết quả cống tác hội năm trước, xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm sau.

– Tổ chức Lễ giỗ Thượng thủy tổ 20/7 âm lịch trang nghiêm, thành kính; được đông đảo các thành viên hưởng ứng tích cực.

Việc tổ chức các buổi gặp mặt đầu xuân và Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm Việt Nam 20/7 hàng năm vừa có tác dụng duy trì dều đặn sinh hoạt hội, vừa góp phần tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa các thành viên trong HĐHP, tạo cơ hội giao lưu vun đắp tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật, nhắc nhở con, cháu không quên đạo lý “Chim có tổ, người có tông” của các dân tộc Việt Nam.

Thông qua sinh hoạt họ, các hội viên đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quí báu nhằm thống nhất đánh giá những việc đã làm, cần làm; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Các hội viên trong họ đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa gia đình, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương; vui vẻ tích cực đóng góp lệ phí hoạt động và tài trợ để nâng cao nguồn kinh phí hoạt động của Hội.

– Ban Thường trực HĐHP thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Họ Phạm Việt Nam và hoạt động của HĐTQ HPVN để các hội viên hiểu rõ về cội nguồn dòng họ, tri ân Tổ tiên.

– Tổ chức mừng thọ cho 58 lượt cụ ông, cụ bà trong họ từ 70 tuổi trở lên. Tổ chức vinh danh cho 220 lượt học sinh giỏi các cấp và sinh viên thi đỗ đại học chính quy là con, cháu trong họ. Tổ chức thăm hỏi được 130 lượt thành viên ốm đau, tai nạn; tổ chức tiễn đưa 8 cụ cao tuổi từ trần một cách trang nghiêm, thành kính.

– Làm tốt công tác thu, chi và công khai tài chính, duy trì việc chi tiêu việc họ theo đúng Qui chế đặt ra.

Ban Thường trực HĐHP thành phố Hà Giang thống nhất cử 3 thành viên đi dự Đại hội đại biểu Hội đồng HPVN nhiệm kỳ (2020 – 2025).

 1. Đề nghị Hội đồng họ Phạm Việt Nam khen thưởng-Ông Phạm Lệ Cường: Chủ tịch HĐHP TP Hà Giang: Sinh năm 1930, Thường trú tổ 10, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, là người có công thành lập hội, thường xuyên đóng góp công sức, tiền của để duy trì hoạt động của Ban Thường trực và hội viên; là người có uy tín lớn, được tất cả hội viên kính trọng.-Ông Phạm Công Nhân: Hội viên HĐHP TP Hà Giang: Sinh năm 1959,Thường trú tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, là người nhiệt tình năng động trong sinh hoạt họ, thường xuyên đóng góp công sức, tiền của cho quỹ hoạt động hội (là người tài trợ chính).-Bà Phạm Thị Thành: Ủy viên Ban Thường trực HĐHP thành phố Hà Giang: Sinh năm 1947, Thường trú tổ 10, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, là người nhiệt tình năng động trong sinh hoạt họ, vận động kết nạp hội viên, xây dựng quỹ hội.
 2. Các hội viên có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.-Cháu Phạm Thu Hà: Sinh năm 2005, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trãi: Thường trú tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Là trẻ mồ côi (cha, mẹ là hội viên đã mất), hiện ở với ông bà ngoại là Phạm Ngọc Anh.-Hội viên Phạm Thị Hồng: Sinh năm 1968: Thường trú tổ 4, phường Trần Phú, TP Hà Giang, chồng mất, một mình nuôi 3 con ăn, học; hoàn cảnh khó khăn.-Hội viên Phạm Đức Việt: Sinh năm 1980: Chưa có vợ; Thường trú tổ 1, phường Trần Phú, TP Hà Giang. Là cán bộ công chức nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, hiện đang nghỉ việc điều trị ở Hà Nội.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KÌ 2020-2025

– Duy trì đều đặn, thường xuyên các cuộc sinh hoạt định kỳ 2 lần/năm của Ban Thường trực theo Quy chế hoạt động để đánh giá kết quả hoạt động cống tác hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

–  Tổ chức chu đáo các buổi gặp mặt toàn thể hội viên đầu xuân mừng đảng, mừng xuân hàng năm; kết hợp với kiểm điểm đánh giá kết quả cống tác hội năm trước; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm sau.

– Tổ chức Lễ giỗ Thưởng thủy tổ 20/7 âm lịch hàng năm một cách trang nghiêm, thành kính để tri ân tổ tiên, khơi dậy tinh thần yêu dòng họ, yêu quê hương đất nước; tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa các thành viên, vun đắp tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Họ Phạm Việt Nam và hoạt động của HĐHP toàn quốc để các hội viên hiểu rõ về cội nguồn dòng họ, tri ân Tổ tiên.

– Làm tốt công tác thu, chi và công khai tài chính, duy trì việc chi tiêu theo Qui chế đặt ra. Duy trì đều đặn thường xuyên công tác tổ chức mừng thọ cho cụ ông, cụ bà trong họ từ 70 tuổi trở lên. Tổ chức vinh danh, khen thưởng cho học sinh giỏi các cấp và sinh viên thi đỗ đại học chính quy. Tổ chức thăm hỏi các thành viên ốm đau, tai nạn; tổ chức tiễn đưa các cụ cao tuổi từ trần một cách trang nghiêm, thành kính./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kết quả hoạt động 5 năm (2015 – 2020)

 

 1. Tổ chức biên chế. Đến tháng 10/2020 HĐHP thành phố Hà Giang có 140 hội viên, sinh hoạt ở 6 Chi hội ở các phường, xã; tăng 8 hội viên so với năm 2015. Ban Thường trực có 13 thành viên.
 2. Kết quả hoạt động.

     –  Ban Thường trực tổ chức họp định kỳ 2 lần/năm, đánh giá kết quả hoạt động cống tác hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm; điều hành các mặt hoạt động công tác hội theo Quy chế hoạt động.

–  Tổ chức các buổi gặp mặt toàn thể hội viên đầu xuân, kết hợp với kiểm điểm đánh giá kết quả cống tác hội năm trước, xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm sau.

– Tổ chức Lễ giỗ Thượng thủy tổ 20/7 âm lịch trang nghiêm, thành kính; được đông đảo các thành viên hưởng ứng tích cực.

Việc tổ chức các buổi gặp mặt đầu xuân và Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm Việt Nam 20/7 hàng năm vừa có tác dụng duy trì dều đặn sinh hoạt hội, vừa góp phần tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa các thành viên trong HĐHP, tạo cơ hội giao lưu vun đắp tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật, nhắc nhở con, cháu không quên đạo lý “Chim có tổ, người có tông” của các dân tộc Việt Nam.

Thông qua sinh hoạt họ, các hội viên đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quí báu nhằm thống nhất đánh giá những việc đã làm, cần làm; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Các hội viên trong họ đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa gia đình, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương; vui vẻ tích cực đóng góp lệ phí hoạt động và tài trợ để nâng cao nguồn kinh phí hoạt động của Hội.

– Ban Thường trực HĐHP thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Họ Phạm Việt Nam và hoạt động của HĐTQ HPVN để các hội viên hiểu rõ về cội nguồn dòng họ, tri ân Tổ tiên.

– Tổ chức mừng thọ cho 58 lượt cụ ông, cụ bà trong họ từ 70 tuổi trở lên. Tổ chức vinh danh cho 220 lượt học sinh giỏi các cấp và sinh viên thi đỗ đại học chính quy là con, cháu trong họ. Tổ chức thăm hỏi được 130 lượt thành viên ốm đau, tai nạn; tổ chức tiễn đưa 8 cụ cao tuổi từ trần một cách trang nghiêm, thành kính.

– Làm tốt công tác thu, chi và công khai tài chính, duy trì việc chi tiêu việc họ theo đúng Qui chế đặt ra.

Ban Thường trực HĐHP thành phố Hà Giang thống nhất cử 3 thành viên đi dự Đại hội đại biểu Hội đồng HPVN nhiệm kỳ (2020 – 2025).

 1. Đề nghị Hội đồng họ Phạm Việt Nam khen thưởng.
 2. Ông Phạm Lệ Cường: Chủ tịch HĐHP TP Hà Giang: Sinh năm 1930, Thường trú tổ 10, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, là người có công thành lập hội, thường xuyên đóng góp công sức, tiền của để duy trì hoạt động của Ban Thường trực và hội viên; là người có uy tín lớn, được tất cả hội viên kính trọng.
 3. Ông Phạm Công Nhân: Hội viên HĐHP TP Hà Giang: Sinh năm 1959,Thường trú tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, là người nhiệt tình năng động trong sinh hoạt họ, thường xuyên đóng góp công sức, tiền của cho quỹ hoạt động hội (là người tài trợ chính).
 4. Phạm Thị Thành: Ủy viên Ban Thường trực HĐHP thành phố Hà Giang: Sinh năm 1947, Thường trú tổ 10, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, là người nhiệt tình năng động trong sinh hoạt họ, vận động kết nạp hội viên, xây dựng quỹ hội.
 5. Các hội viên có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.
 6. Cháu Phạm Thu Hà: Sinh năm 2005, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trãi: Thường trú tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Là trẻ mồ côi (cha, mẹ là hội viên đã mất), hiện ở với ông bà ngoại là Phạm Ngọc Anh.
 7. Hội viên Phạm Thị Hồng: Sinh năm 1968: Thường trú tổ 4, phường Trần Phú, TP Hà Giang, chồng mất, một mình nuôi 3 con ăn, học; hoàn cảnh khó khăn.
 8. Hội viên Phạm Đức Việt: Sinh năm 1980: Chưa có vợ; Thường trú tổ 1, phường Trần Phú, TP Hà Giang. Là cán bộ công chức nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, hiện đang nghỉ việc điều trị ở Hà Nội.
 9. Phương hướng hoạt động 5 năm (2020 – 2025).

 – Duy trì đều đặn, thường xuyên các cuộc sinh hoạt định kỳ 2 lần/năm của Ban Thường trực theo Quy chế hoạt động để đánh giá kết quả hoạt động cống tác hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

–  Tổ chức chu đáo các buổi gặp mặt toàn thể hội viên đầu xuân mừng đảng, mừng xuân hàng năm; kết hợp với kiểm điểm đánh giá kết quả cống tác hội năm trước; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm sau.

– Tổ chức Lễ giỗ Thưởng thủy tổ 20/7 âm lịch hàng năm một cách trang nghiêm, thành kính để tri ân tổ tiên, khơi dậy tinh thần yêu dòng họ, yêu quê hương đất nước; tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa các thành viên, vun đắp tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Họ Phạm Việt Nam và hoạt động của HĐHP toàn quốc để các hội viên hiểu rõ về cội nguồn dòng họ, tri ân Tổ tiên.

– Làm tốt công tác thu, chi và công khai tài chính, duy trì việc chi tiêu theo Qui chế đặt ra. Duy trì đều đặn thường xuyên công tác tổ chức mừng thọ cho cụ ông, cụ bà trong họ từ 70 tuổi trở lên. Tổ chức vinh danh, khen thưởng cho học sinh giỏi các cấp và sinh viên thi đỗ đại học chính quy. Tổ chức thăm hỏi các thành viên ốm đau, tai nạn; tổ chức tiễn đưa các cụ cao tuổi từ trần một cách trang nghiêm, thành kính.

 

T/M Ban Thường trực

                                                                                   Chủ tịch

                                                                                      Đã ký

                                                                             Phạm Lệ Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments