Tìm cụ tổ ở thôn Phú Thứ, xã Tam Tân, huyện Vụ Bản, Nam Định

0
1247

Kính gửi Ban Liên lạc Họ Phạm VN. Tôi là Phạm Văn Quang. Quê quan: Thôn Phú Thứ, xã Tam Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam định. Truyền thống của họ chúng tôi luôn duy trì ngày giỗ Tổ: 06-giêng nhưng tôi hỏi các cụ cao tuổi về tên cụ tổ của họ là ai? Họ có xuất sứ từ đâu ? thì không ai trong họ biết được. Chỉ biết đó là ngày giỗ thì giỗ. Với tấm lòng hướng về cội nguồn chúng tôi muốn kết nối với các tổ họ Phạm có cùng ngày giỗ tổ 06-giêng mong tìm ra được tông tích của cụ tổ của họ chúng tôi. Kính mong Ban liên lạc chắp mối cho ý nguyện của chúng tôi được thông hành. Xin trân thành cám ơn nhiều.

Phạm Văn Quang.
Điện thoại: 01234204626; E-mail: [email protected]