Tìm kết nối họ Phạm ở Yên Mô – Ninh Bình

0
1110

Kính gửi các bác, chú Ban liên lạc họ Phạm ở Yên Mô – Ninh Bình. Tôi họ Phạm ở Đồng Lại- Gia Lộc- Hải Dương.

Họ Phạm của chúng tôi đến nay đã có 7 thế hệ. Do loạn lạc, chiến tranh nên gia phả đã bị mất vào khoảng sau năm 1954. Nay trong họ muốn viết lại nhưng vì người có thể nhớ rành rọt thì đã mất, cụ còn sống thì cũng rất lơ mơ. Tôi sơ lược như sau và kính mong Ban liên lạc họ xem có mối liên hệ thì cho tôi xin để tôi viết lại cho đầy đủ:

+ Cụ Phạm Quý Công tự Đình Tuân sinh vào khoảng năm 1860 đến 1870 vợ là Phạm Thị Lạch trước năm 1954 từng là địa chủ quản lý một vùng đất khá rộng từ giữa Làng Ty hiện nay ( Làng này nghe nói cũng mới về dụng từ khoảng cuối thế kỷ 19) đến sát làng Thống Nhất và làng Vo Lường. Cụ Phạm Văn Số là em cụ Đình Tuân.

– Sau đời cụ Tuân đến nay thì còn rõ.

– Trước cụ Tuân và cụ Số là ai thì chưa được rõ. Nghe các cụ kể trước đó cụ Phạm Quý Công tự Doãn Chấp là chú hay bác của cụ Đình Tuân thi cử đỗ đạt rồi không về làng nữa. Theo một gia phả của một dòng họ khác thì trước đó cụ Phạm Quý Công tự Đình Hiếu cùng bố cụ Doãn Chấp (ông cụ Đình Tuân) từ Ninh Bình về đây lập nghiệp nhưng vào năm nào, cụ Đình Hiếu và bố cụ Đình Tuân có mối liên hệ gì thì cũng không rõ. Kính mong các chú, các bác xem giúp có mối liên hệ thì xin cho biết để tôi viết lại gia phả cho đầy đủ. Xin trân trọng cảm ơn!

Phạm Văn Mau: Làng Đồng Lạị – xã Liên Hồng – huyện Gia Lộc – Hải Dương
Điện thoại: 0976263930, Email: [email protected]