Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN BẮC NINH: HĐHP HUYỆN LƯƠNG TÀI HỌP THƯỜNG KỲ

TIN BẮC NINH: HĐHP HUYỆN LƯƠNG TÀI HỌP THƯỜNG KỲ

Sáng nay ngày 25,6,2018 T T ,HĐHP huyện Lương Tài Họp thuong kỳ ,duói sự chủ tọa của ô Pham vănPhuong CT,

. Hôi nghi đã thông báo quyết đinh phê chuẩn TT HĐHP LT Của HĐHP tinh BN
.Thông qua quy chế hoat động
.Mở đợt tổng điều tra những hộ  họ Pham  cư trú trên địa bàn huyên LT.

Quyết đinh ra mắt HĐHP các xã Lai Hạ, Quảng Phú trong thời gian tới
.Ra mắt CLB gái- dâu thôn Ngô Phần
Bàn công tác khuyến học ,chăm sóc người cao tuổi và môột số nội dung khác.
TM HĐHP tỉn,h Ô Phạm Mạnh Hảo, CT, ô Pham Xuân Quang, PCT, đã về dự và chỉ đạo./.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments