Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN BẮC NINH: VĨNH BIỆT MỘT ỦY VIÊN HĐHP TỈNH BẮC NINH

TIN BẮC NINH: VĨNH BIỆT MỘT ỦY VIÊN HĐHP TỈNH BẮC NINH

 

Ngày1/8/2022,, ông Phạm Xuân Quang, UV.HĐHP.VN, Phó chủ tịch HĐHP tỉnh Bắc Ninh, đại diện TT.HĐHP tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện HĐHP huyện Lương Tài, HĐHP TT. Thứa và các ủy viên Hội đồng họ Phạm các cấp đã tới kínhd viếng hương hồn và vĩnh biệt ông Phạm Xuân Tuyến,  ủy viên HĐHP tỉnh Bắc Ninh, một tấm gương tích cực, nhiệt tình và đầy trách nhiệm trong Hội đồng tỉnh../.                                               PHẠM XUÂN QUANG

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments