TIN BUỒN:

Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Phạm Đình Hảo, Nhà giáo ưu tú, sinh năm 1929 tại xã Duy An, Huyện Duy Xuyên,tỉnh Quảng Nam, Nguyên ủy viên Ban liên lạc họ Phạm Việt Nam (Nay là Hội đồng họ Phạm Việt Nam), Trưởng ban liên lạc họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng giai đoạn 2004 – 2011. Cụ đã có nhiều công lao đóng góp, xây dựng và phát triển  Ban liên lạc, nay là Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng.

Sau thời gian ngắn lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu cụ đã vĩnh biệt chúng ta vào lúc 01 giờ 55 ngày 21tháng10 năm2016 nhằm ngày 21tháng 9 năm Bính Thân.

Lễ An táng sẽ được tổ chức lúc 8giờ 30 ngày 25 / 10/ 2016 (25/9/ Bính Thân)


Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến cụ Phạm Đình Hảo và Hội đồng họ Phạm Quảng Nam-Đà Nẵng.

Xin nguyện cầu cho  hương linh cụ sớm siêu thoát nơi Niết bàn.

TM HĐTQ họ Phạm Việt Nam

    TS Phạm Vũ Câu

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments