Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN DOANH NHÂN HỌ PHẠM: HỘI NGHỊ TRÙ BỊ THÀNH LẬP CLB...

TIN DOANH NHÂN HỌ PHẠM: HỘI NGHỊ TRÙ BỊ THÀNH LẬP CLB DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

Ngày 3/12/2022 tại trụ sở Công ty CP Tập Đoàn Tam phát, số 150 Võ Chí Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Ban chỉ đạo thành lập CLB doanh nhân HPVN đã họp và thảo luận về Qui chế tổ chức & hoạt dộng, phương hướng nội dung hoạt động và dự kiến Ban chủ nhiệm CLB,…để trình Thường trực HĐHPVN xem xét quyết định thành lập CLB, tạo điều kiện cho CLB sớm đi vào hoạt động./. NGUYỄN THỊ THUÝ

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments