Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN HÀ NỘI: HỘI NGHỊ LẦN I TT HĐHP TP HÀ NỘI

TIN HÀ NỘI: HỘI NGHỊ LẦN I TT HĐHP TP HÀ NỘI

 Ngày 07/1/2021, tại trụ sở HĐHPTP Hà Nội số 331 đường Trường Chinh, đã diễn ra phiên họp thứ nhất Thường trực HĐHPTP Hà Nội. Các vị UVTT dự hội nghị đã được nghe Ông Phạm Văn Quản Chủ tịch HĐHPHN báo cáo nội dung phiên họp thứ nhất, mục đích , yêu cầu phiên họp và giới thiệu ông Phạm Quang Đạt, PCTTT đọc Báo cáo về một số nội dung cần bàn trong phiên họp (Lần thứ nhất) Thường trực HĐHPTP Hà Nội nhiệm kỳ V (2020 – 2025) (Có văn bản kèm theo).

Sau khi Thường trực được nghe toàn bộ Nội dung báo cáo do ông phạm Quang Đạt PCTTT trình bầy, Ông Phạm Văn Quản Chủ tịch đã tiếp tục điều hành, đề nghị các vị đại biểu dự phiên họp phát biểu ý kiến tham gia từng nội dung đã được soạn thảo trong báocáo.

  1. Về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm TP Hà Nội đề nghị sửa cho rõ thêm: – Chủ tịch HĐ cấp trên chỉ ra quyết định thành lập Hội đồng họ Phạm Lâm thời cấp dưới, chỉ định danh sách các vị Trưởng, phó Ban vận động và ra Quyết định công nhận khi chính thức thành lập. Còn các Đại Hội tiếp sau, khi kết thúc ĐH, cấp dưới phải có Báo cáo kết quả Đại Hội lên cấp trên, trong đó có Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã được Đai Hội bầu ra thì cấp trên mặc nhiên ghi nhận kết quả đó, bỏ thủ tục Hành chính ra Quyết định công nhận. Vì thủ tục này thừa, ta là tổ chức tự nguyện, cấp trên  không nên phủ nhận  kết quả của Đại hội cấp dưới, nguyện vọng, sự tín nhiệm của đại biểu Đại hội đã nhất trí bầu ra.  Khi sửa xong sẽ cho công bố Quy chế trên trang Web và thông tin đại chúng.
  2. Thống nhất rà soát lại danh sách UVTT, UVHĐ, bổ sung, sửa chữa sai sót để ngày 12/1/2021 hạn cuối cùng nộp cho Tổng thư ký hoàn thiện danh sách chính thức.
  3. Về các Ban Chuyên môn, Cô Phạm Thị Tú Năm Trưởng Ban tài chính do quá bận xin thôi không đảm nhận trưởng Ban tài chính HĐHPHN. Sau khi thảo luận, Hội nghị nhất trí để cô Phạm Thị Tú Năm thôi đảm nhận chức trưởng Ban TC, sẽ tìm người khác thay thế.
  4. Về việc Ông Phạm Thiện Căn xin thôi không là Phó Chủ tịch HĐHPHN:

Hội nghi đã giành nhiều thời gian để phân tích sự việc này. Hầu hết các ý kiến đều phân tích đánh giá và ghi nhận công lao đóng góp của ông Phạm Thiện Căn với HĐHPHN và đề nghị ông Căn xem xét tiếp tục ở lại làm Phó Chủ tịch HĐHPHN. Nhưng qua ý kiến phát biểu của ông Căn về vấn đề này, Ông Căn kiên quyết xin thôi không làm phó chủ tịch HĐHPHN mà chỉ xin tham gia khối Văn phòng và là thành viên tích cực tham gia các hoạt động của HĐHPHN.

Hội Nghị đã nhất trí để ông Căn thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐHPHN và đề nghị ông Căn vần tiếp tục tham gia các hoạt động nhất là hoạt động Kết nối dòng họ và hoạt động văn phòng của Hội đồng.

  1. Nội nghị đã thảo luận và nhất trí với các nội dung được đề cập trong báo cáo và thống nhất tập trung chỉ đạo tốt các công việc đã đề ra.
  2. Hội nghi kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.    Phạm Quang Đạt
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments