Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN HÀ NỘI: HỘI NGHỊ THẢO LUẬN VỀ LÔ ĐẤT TIỀM NĂNG...

TIN HÀ NỘI: HỘI NGHỊ THẢO LUẬN VỀ LÔ ĐẤT TIỀM NĂNG XÂY NHÀ THỜ HỌ PHẠM

 

Sáng ngày 27/5/2024, tại phòng họp của Doanh nhân Phạm Văn Hiệp, Tổng GĐ Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí, 8 Tràng Thi, Hà Nội, TT Hội đồng họ Phạm Việt Nam họp lần 2 thảo luận về lựa chọn lô đất xây dựng nhà thờ Tổ. Chủ tịch Phạm Vũ Câu,Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Hội nghị đã nghiên cứu 4 lô đất trên máy chiếu, nghe thuyết  trình của các chủ đất;  nghe nhiều ý kiến báo cáo tổng thể, tiêu chí, điều kiện của từng dự án. Cuối  cùng hội nghị đã thống nhất chọn 1 trong 2 lô đất: cạnh Đền Hùng- Phú Thọ (do anh Hoàng chủ sở hữน) và tại Ba Vì của nhóm sở hữu đất (anh Phạm Quyền giới thiệu).

Chủ tọa hội nghị kết luận: Đề nghị  Tổ tư vấn làm việc với chính quyền thành phố Việt trì và huyện Ba Vì để xác định tính pháp lý khả  thi để báo cáo cuộc họp thường kỳ HĐHPVN vào ngày 2/6/2024 tới./.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments